Detail předmětu

Operační výzkum

Akademický rok 2023/24

BAA006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 3. ročník

Modely v operačním výzkumu
Teorie grafů a sítí
Optimalizační grafové algoritmy
Kalendářní plánování prací
Lineární programování, obecné, celočíselné úlohy
Dopravní a přiřazovací úlohy
Teorie hromadné obsluhy (front)

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Seznámit studenty se základními pojmy a vlastnostmi grafů a sítí, úloh lineárního programování a teorie front. Pochopit vzájemné vztahy a souvislosti. Zvládnout základní výpočetní metody. Vytvořit základ pro aplikace v navazujících předmětech.

Znalosti

Znalost základních pojmů a vlastností grafů a sítí, úloh lineárního programování a teorie front.

Osnova

1. Modely v operačním výzkumu
2. Definice grafu a jeho popis
3. Eulerovské a hamiltonovské grafy
4. Minimální kostra, maximální tok v síti, optimální cesty v grafu
5. Metoda CPM a PERT
6. Analýza zdrojů
7. Typy úloh lineárního programování
8. Simplexová metoda
9. Celočíselné úlohy
10. Dopravní úlohy
11. Přiřazovací úlohy
12. Úvod do teorie front
13. Optimalizace systémů hromadné obsluhy

Prerekvizity

Základy lineární algebry, základy teorie pravděpodobnosti, základy matematické statistiky, tabulkové procesory

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Modely v operačním výzkumu 2. Definice grafu a jeho popis 3. Eulerovské a hamiltonovské grafy 4. Minimální kostra, maximální tok v síti, optimální cesty v grafu 5. Metoda CPM a PERT 6. Analýza zdrojů 7. Typy úloh lineárního programování 8. Simplexová metoda 9. Celočíselné úlohy 10. Dopravní úlohy 11. Přiřazovací úlohy 12. Úvod do teorie front 13. Optimalizace systémů hromadné obsluhy

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do systému EXCEL pro potřeby operačního výzkumu. 2. Metody popisu grafů. 3. Optimalizační grafové algoritmy. 4. Metoda větvení a mezí. 5. Okružní problém. 6. Metody síťové analýzy. 7. Řízení projektu. 8. Metody řešení úloh lineárního programování. 9. Plánování výroby. 10. Metody řešení distribučních úloh. 11. Dopravní problém. 12. Metody celočíselného programování. 13. Přiřazovací problém. Zápočet.