Detail předmětu

Ústní část SZZ – Konstrukce pozemních staveb

Akademický rok 2022/23

AG043 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) zimní semestr 1. ročník

Předpokladem pro přípravu na ústní závěrečnou zkoušku je absolvování povinných předmětů Pozemní stavitelství oboru APS bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb.

Garant předmětu

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Znalosti

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Osnova

Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.

Prerekvizity

Znalosti konstrukcí pozemních staveb včetně řešení technických zařízení budov pro jejich uplatnění v návrhu stavby podle studijního programu Architektura pozemních staveb.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

0 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253941