Detail předmětu

Odborná němčina

Akademický rok 2022/23

5Y2 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Německá stavebně-inženýrská terminologie, gramatický a lexiální rozbor německých odborných článků a jejich překlad do češtiny. Výcvik v mluveném projevu (prezentace) a písemném projevu (psaní dopisů a resumé). Specializovaná konverzační témata odpovídající potřebám absolventa vysoké školy.

Garant předmětu

Mgr. Věra Batystová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Prokázat zkouškou komunikační dovednosti na úrovni B2 Evropského jazykového portfolia

Osnova

Pro tento povinně volitelný předmět Kabinet jazyků vypisuje volitelný předměty YN5 a YN6 a YN7, které jsou určeny studentům 4. a 5. ročníku oboru všeobecného a oboru G.

Prerekvizity

Znalost odborné němčiny v rozsahu předmětů YN5, YN6 a YN7..

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254561