Detail předmětu

Doprava vody

Akademický rok 2022/23

0P4 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Předmět má poskytnout posluchači základní poznatky z oblasti zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni se současnými metodami výpočtu potřeb vody, koncepčním řešením systémů zásobování vodu, navrhováním a provozováním čerpacích stanic a vodojemů, navrhováním a metodami hydraulických výpočtů vodovodních sítí, hodnocením a doporučenými kritérii pro výběr trubního materiálu, používanými tvarovkami a armaturami, návrhem a výpočtem opěrných bloků a základními pravidly pro provozování vodárenských distribučních systémů. Posluchači jsou seznámeni s organizační strukturou tohoto sektoru v ČR a ve světě, s vývojem v posledních letech, doporučenými ČSN a EN a vývojem legislativy a direktivami EU.
V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody, návrh čerpací stanice a vodojemu, hydraulický výpočet vodovodní sítě s využitím dostupného software (ODULA 2.0) a řešení vybraných objektů na vodovodní síti.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

výpočet potřeby vody, návrh vodojemu a čerpací stanice, hydraulické výpočty vodovodní sítě, projektová dokumentace vodovodu

Osnova

1. Systémy zásobování pitnou vodou, koncepce
2. Potřeba vody
3. Čerpací stanice - technologická část
4. Čerpací stanice - stavební část
5. Vodojemy
6. Vodovodní síť, zásady navrhování
7. Hydraulická analýza vodovodních sítí
8. Trubní materiály
9. Armatury a tvarovky
10. Bloky, tlakové zkoušky vodovodů
11. Provozování vodovodů, kvalita vody
12. Projektová dokumentace vodovodů
13. Organizace sektoru zásobování pitnou vodou v ČR

Prerekvizity

Absolvování předmetů: 0R2 Hydraulika a hydrologie, 0R0 Hydraulika, 0P0 Operační a systémová analýza, 0P1 Inženýrské sítě

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253033

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné