UPOZORNĚNÍ
Nabídka práce již vypršela a nemusí být platná.

Editorka/editor digitální technické mapy Jihomoravského kraje (DTM) odboru informatiky

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 7 míst editorek/editorů digitální technické mapy Jihomoravského kraje (DTM) odboru informatiky.

Zadavatel Jihomoravský kraj
typ práce na plný úvazek
Místo BRNO

Místo výkonu práce: Kounicova 13, BRNO

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10

Termín nástupu: co nejdříve – dle dohody

Charakteristika vykonávané práce:

 • správa informačních a komunikačních technologií
 • spolupráce při tvorbě koncepce rozvoje projektu DTM a jeho budování
 • zajištění správné funkce a chodu DTM
 • účast v interních pracovních týmech projektu DTM
 • součinnost s dodavateli HW/SW produktů souvisejících s projektem DTM ▪ součinnost při provádění analýz, kontrol a importu dat do IS DTM JMK
 • komunikace s obcemi a externími poskytovateli dat DTM
 • poskytování podpory uživatelům DTM

Kontaktní pracovník: Ing. Vladimír Klimeš, koordinátor DTM/GIS, odboru informatiky

e-mail: klimes.vladimir@kr-jihomoravsky.cz; telefon 724 331 025
Petra Skokanová Abrhámová, oddělení personální odboru kancelář ředitele

e-mail: skokanova.petra@kr-jihomoravsky.cz; tel.: 541 651 224,

Co očekáváme od vhodného uchazeče/uchazečky?

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

 • nejlépe vzdělání v oboru geoinformatika nebo v oboru geodet, krajinné inženýrství, obory

  se stavebním nebo dopravním zaměřením, geografie

 • praxe a znalosti oboru: znalost práce v geografických informačních systémech (GIS) nebo computer-aided design (CAD), zkušenosti sdaty velkých měřítek (geodetická zaměření) a znalost databází výhodou

 • jazykové znalosti: vítány

další požadavky:

 • Efektivní komunikace
 • Analytickéschopnosti
 • Samostatnost
 • Objevování a orientace v informacích – cíleně vyhledává informace, strukturuje a dokumentuje získané informace o Kooperace (spolupráce)
 • Odpovědnost
 • Smysl pro detail

Nabízíme:

 • týmovou spolupráci a odbornou podporu ze strany kolegů

 • osobní přístup mentora během zkušební doby, kvalifikované uvedení do problematiky

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou

 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days

 • stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card

 • zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení

 • firemní mateřskou školku

 • jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, účast na odborných konferencích

 • stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, pružná pracovní doba, příjemný pracovní kolektiv.

  Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 13.02.2023. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personální, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení.

  Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis.

  K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis

 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků

  též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad

  domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Poskytnuté osobní údaje bude správce (Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno IČO: 70888337) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Sdílet

Zkrácený odkaz https://www.fce.vutbr.cz/pro-studenty/pracovni-nabidky/341
Vložil Ing. Daniel Skřek
Datum