Instruktáž o studiu a slavnostní imatrikulace

Účast je pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů povinná.

Studenti prezenční formy studia
zapsaní nejpozději 1. 9. 2023

čtvrtek 14. září 2023

aula budovy Z

Žižkova 17, místnost Z240

Po instruktáži o studiu spojené s poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a sociálním bezpečí,
se skupina přesune do auly budovy A (Veveří 95, 1. poschodí, místnost A203), kde budou studenti slavnostně imatrikulováni.
Imatrikulovaní studenti si poté vyzvednou na Studijním oddělení Fakulty stavební VUT průkaz studenta.

Dress code

Vzhledem ke slavnostnímu charakteru imatrikulačního aktu je vhodné dostavit se ve společenském oděvu.

Časový rozvrh

Čas Studenti
instruktáže imatrukulace programu přijmení
9.00 – 9.30 10.00 – 10.45 Architektura pozemních staveb všichni
Geodézie a kartografie všichni
Městské inženýrství všichni
10.00 – 10.30 11.00 – 11.45 Environmentálně vyspělé budovy všichni
Stavební inženýrství A – H
11.00 – 11.30 12.00 – 12.45 Stavební inženýrství Ch – O
12.00 – 12.30 13.00 – 13.45 Stavební inženýrství P – Ž

Termín platí pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů prezenční forma studia, kteří se zapsali do 1. 9. 2023 včetně, později zapsaní studenti studenti instruktáž absolvují v pátek 22. září 2023.

Studenti kombinované formy studia
a studenti zapsaní po 1. 9. 2023

pátek 22. září 2023 v 16.00

aula budovy Z

Žižkova 17, místnost Z240

Proběhne instruktáž o studiu spojená s poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a sociálním bezpečí.


Termín platí pro studenty 1. ročníku bakalářských programů kombinované formy studia a studenty 1. ročníku bakalářských programů prezenční formy studia, kteří se zapsali po 1. 9. 2023.

Podrobnější informace naleznete v Pokynu děkana č. 11/2023.