Organizační struktura

Tajemník fakulty

Působnost tajemníka fakulty:

  • řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném Rozhodnutím děkana Vymezení rozsahu působnosti tajemníka fakulty,
  • zpracovává návrh na rozdělení finančních prostředků fakulty včetně jeho věcného naplnění a předkládá jej děkanovi,
  • zodpovídá za čerpání finančních prostředků fakulty a předkládá děkanovi čtvrtletní hodnocení za výsledky hospodaření s finančními prostředky fakulty a za správu majetku VUT ve správě fakulty,
  • metodicky řídí hospodaření součástí fakulty,
  • řídí oddělení děkanátu fakulty, zabezpečuje jejich personální obsazení a odpovídá za jejich činnost děkanovi fakulty.