Pedagogické rady bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Rada NSP Architektura a rozvoj sídel (se studijním oborem Architektura a rozvoj sídel)