Pedagogické rady bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Rada BSP Architektura pozemních staveb (se studijním oborem Architektura pozemních staveb)