prof. Ing.

Jaroslav Smutný

Ph.D.

ZEL – Professor

+420 541 147 325
smutny.j@fce.vutbr.cz

Projects

 • Drážní infrastruktura pro vysokorychlostní trati
  Detail

 • Diagnostický systém pro automatickou identifikace vybraných škodlivých jevů v kolej
  Detail

 • Hodnocení dynamických účinků působících na konstrukci pokročilými metodami matematické analýzy
  Detail

 • Analýza dynamické odezvy drážních konstrukcí metodou spekter vyšších řádů
  Detail

 • Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě metodou afinních časově frekvenčních transformací
  Detail

 • Analýza dynamické odezvy železniční tratě na zatížení pomocí vybraných nelineárních časově frekvenčních postupů.
  Detail

 • Studium a analýza dynamických jevů probíhajících ve výhybkách
  Detail

 • Studium dynamických jevů v konstrukci železničního svršku vybranými metodami lineární časově frekvenční analýzy
  Detail

 • Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě
  Detail

 • Studium dynamických jevů probíhajících ve výhybkách metodou Margenau-Hillovy distribuce
  Detail

 • Inovace výukové akusticko-vibrační laboratoře
  Detail

 • TA01031297, Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnení
  Detail

 • Inovace předmětu Železniční konstrukce II
  Detail

 • TA01031173, Pražce s pružnou ložnou plochou
  Detail

 • Komplexní monitoring a analýza dynamicko-akustických jevů v koleji
  Detail

 • CG712-102-120, Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací
  Detail

 • GA103/07/0183, Analýza dynamických účinků od kolejové dopravy metodou kvadratických časově a frekvenčně invariantních transformací.
  Detail

 • GA103/06/1107, Teoretická a experimentální analýza ocelových rozpěrných kotev při namáhání statickými a dynamickými účinky zatížení
  Detail

 • 1F52B/103/520, Metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních letišť.
  Detail

 • GA105/04/1424, Odezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou
  Detail