prof. Ing.

Jaroslav Smutný

Ph.D.

ZEL – Professor

+420 541 147 325
smutny.j@fce.vutbr.cz

Creative work

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S2009_1; Software k hodnocení dynamického namáhání železničního svršku. Ústav železničních konstrukcí a staveb, C239, ftp://147.229.19.208/RIV/Software. URL: ftp://147.229.19.208/Software/S2009_1. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S2009_2; Software pro analýzu časových signálů metodou kvadratických časově frekvenčně invariantních transformací. Ústav železničních konstrukcí a staveb, C239, ftp://147.229.19.208/RIV/Software. URL: ftp://147.229.19.208/Software/S2009_2. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_1; Měřící kámen. Z253, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_1. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; PAZDERA, L.: FV_2009_2; Měřící polokoule. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_2. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_3; Stolice pro měření dynamicko-akustických parametrů železničních kol včetně akustických absorbérů. Sdružená laboratoř FAST, Blok D, Veveří 95, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_3. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_4; Přípravek pro měření dynamických charakteristik železničních upevnění. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_4. (funkční vzorek)

 • PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 1; Magnetický držák pro mechanické uchycení piezoelektrického snímače AE. VUT FAST UFYZ http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz(1).pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz(1).pdf. (funkční vzorek)

 • PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 2; Magnetický držák pro magnetické uchycení snímače AE na kovovou formu při tuhnutí betonu. VUT FAST UFYZ http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz_forma%281%29.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Magn_drz_forma%281%29.pdf. (funkční vzorek)

 • PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 3; Mechanický držák pro uchycení snímače AE se závitem při měření betonových vzorků standardních rozměrů. VUT FAST UFYZ http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Mech_drz.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/pazdera/Mech_drz.pdf. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2010_1; Sada IR senzoru pro bezdrátové ovládání měření akusticko-dynamických parametrů vlakových souprav. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2010_1. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.: FV_2010_2; Silový aplikátor. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2010_2. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.: FV_2011_1; Rázovadlo pro testování stavebních konstrukcí. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2010_3; Držák malého mikrofonního pole. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2010_3. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: FV_2011_2; Přípravek pro experimentální analýzu pohybového chování železničního roštu. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_2. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: S2010_1; Software k hodnocení dynamických parametrů působících na výhybky. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2010_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2010_1. (software)

 • SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: FV_2011_3; Měřící kolík. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_3. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.: S2010_2; Software k hodnocení účinků vibrací na stavební objekty a obyvatelstvo. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2010_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2010_2. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2011_4; Měřící zesilovač. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_4. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_4. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2011_5; Měřící deska pro měření vibrací nízkých frekvencí. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_5. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_5. (funkční vzorek)

 • TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 4; Impact echo budič. Funkční vzorek je umístěn na VUT FAST UFYZ. http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_budic.pdf. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_budic.pdf. (funkční vzorek)

 • TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.: funkcni vzorek 5; Nádrž pro měření za konstantní teploty. Ustav fyzika, Fakulta stavebni, Vysoke uceni technicke v Brne Laborator. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/AE_komora%281%29.pdf. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_1; Rádiové dálkové ovládání měřících přístrojů. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_1. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_2; Jednotka pro připojení tlakových snímačů Geokon k systémům Pulse 3560D a Dewe 2500. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_2. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_3; Jednotka rozhraní systému Pulse 3560D pro připojení snímače rychlosti kmitání LF-24. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_3. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_3. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S_2012_3; Software k hodnocení signálů z tlakových snímačů typu 3500. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2012_3. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software//S2012_3. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S_2012_2; Software k analýze pohybového a dynamického chování výhybek Software k analýze pohybového a dynamického chování výhybek. ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_2. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S_2012_1; Hladina provozní expozice. ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_1. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2013_1; Přípravek pro měření pohltivosti nekruhových vzorků metodou akustické impedanční trubice pro frekvence od 50 Hz do 1.8 kHz. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_1. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2013_2; Sestava snímače zrychlení pro měření na výhybkách. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_2. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.: FV_2013_3; Přípravek pro měření pohltivosti nekruhových vzorků metodou akustické impedanční trubice pro frekvence od 500 Hz do 6.4 kHz. ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_3. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_3. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; SADLEKOVÁ, D.: S2014_1; Margenau-Hillův spektrogram. ftp://147.229.19.208/RIV/Software/. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2014_1. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.: Certifikovana_metodika_2014_1; Hodnocení dynamických účinků působících na výhybky. VUT FAST, místnost C242, Ministerstvo Dopravy - odbor kosmických aktivit a ITS, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Certifikovana_metodika/Certifikovana_metodika_2014_1. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.: Certifikovana_metodika_2014_2; Hodnocení dynamických účinků v konstrukci pražcového podloží výhybky. VUT FAST, místnost C242, Ministerstvo Dopravy - odbor kosmických aktivit a ITS, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Certifikovana_metodika/Certifikovana_metodika_2014_2. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.: Certifikovana_metodika_2014_3; Hodnocení akustických parametrů výhybky. VUT FAST, místnost C242, Ministerstvo Dopravy - odbor kosmických aktivit a ITS, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Certifikovana_metodika/Certifikovana_metodika_2014_3. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • SMUTNÝ, J.; SADLEKOVÁ, D.: FV2014_1; Snímač zrychlení pro experimentální vibrační analýzu kolejového roštu. Místnost C161, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2014_1. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; NOHÁL, V.; BÍLEK, J.: S2015_1; Software for evaluation of response signals measured on the rail fastening. Ústav železničních konstrukcí a staveb, C239, ftp://147.229.19.208/RIV/Software/. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/. (software)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2015_1; Modifikovaný měřicí kámen. V konstrukco modelu kolejového roštu v hale H střediska ADMAS, Purkyňova 139, 612 00 Brno Místnost C161, Veveří 95, 602 00, Brno. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2015. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2015_2; Přenosná měřicí souprava pro sledování dynamických účinků v oblasti srdcovek. Místnost C161, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí, Veveří 95, Brno, 602 00. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/. (funkční vzorek)

 • VALEHRACH, J.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.: Mcertifikovaná metodika Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratích; Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratích. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.: Sbox_manager_HH_modul; Sbox-the module for calculating the Hilbert-Huang transform. Místnosti C161, Z256. URL: ftp://147.229.19.208/Produkty/HH. (software)

 • SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; RIMSKÝ, R.; IUNISHCHENKO, P.: FV_2022_1; Wireless measuring point for the railway superstructure. Vevří 95, Brno, C161. URL: ftp://147.229.19.208/Vystupy. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.: Collection of data from measurements of selected dynamic and acoustic parameters of railway superstructure of corridor lines. (výzkumná data)

 • SMUTNÝ, J.: The collection of research data from measurements of selected dynamic properties of railway switches. (výzkumná data)

 • SMUTNÝ, J.: Software_2023_1; Software for measuring point equipment to assess the basic characteristics of railway superstructure. Ústav železničních konstrukcí a staveb, místnost C161, učitelský PC.. URL: ftp://147.229.162.145/. (software)

 • SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.: FV2023_1; Datalogger for measuring dynamic properties of transport structures. Místnost ˇUstavu železničních konstrukcí a staveb, FAST, VUT, C242. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.: Software_2023_2; The datalogger software developed to analyse the characteristics of railway superstructure. V místnostech UŽKS FAST VUT C242 a C161.. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy/. (software)

 • SMUTNÝ, J.: FV2023_3; The preparation for dynamic excitation of the railway sleeper. The product is located in the premises of the institute, room C161.. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy/. (funkční vzorek)

 • SMUTNÝ, J.: Software_2024_1; The software for evaluation of static and dynamic tests of rail pads according to ČSN EN 13 146-9. místnost ústavu C155, Zatěžovací souprava Inova. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy. (software)

 • SMUTNÝ, J.: FV2024_1; The set of sensors for measuring vibrations on the rail grid and its immediate surroundings. v prostorách UŽKS - C161, C242. URL: ftp://147.229.162.145/. (funkční vzorek)