doc. Ing.

Radim Nečas

Ph.D.

BZK – Assoc. professor

+420 541 147 855
radim.necas@vut.cz

Creative work

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J.: ústředna GAGARIN; Tenzometrický měřící systém GAGARIN. železniční most GAGARIN v km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice. (funkční vzorek)

 • STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R.; JURÍK, M.; KOCOUREK, P.: PP-PO; Půdorysně zakřivený předpjatý pás a plochý oblouk. FAST VUT, Veveří 95, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/terzijski.i/model1/anotace model_PP_PO.pdf. (funkční vzorek)

 • STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I.: FZ-01; Půdorysně zakřivená visutá a zavěšená konstrukce. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-01 (25699).pdf. (funkční vzorek)

 • STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.: FZ-02; Dřevěný model pro ověření polohy visutého lana. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-02 (25788).pdf. (funkční vzorek)

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M.: Ramenát; Ramenátový zesilovač pro sledování přetváření průřezu klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FV_Ramenat.pdf. (funkční vzorek)

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Ověření spolupůsobení; Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/ZT_spol_klenby.pdf. (ověřená technologie)

 • NEČAS, R.; JUCHELKOVÁ, P.; STRÁSKÝ, J.: Lanová střecha; Lanová střecha nad eliptickým půdorysem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-03%20(27820).pdf. (funkční vzorek)

 • NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.: FVz-04; Půdorysně zakřivená konstrukce zavěšená na oblouku. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-04%20(27851).pdf. (funkční vzorek)

 • NEČAS, R.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.: FVz-05; Půdorysně zakřivená konstrukce podepřená obloukem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-05%20(27852).pdf. (funkční vzorek)

 • MUSIL, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J.: FVz-06; Skořepina dvojí křivosti nad obdélníkovým půdorysem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz_06%20(28147).pdf. (funkční vzorek)

 • BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.: KGT15; Vzájemná kalibrace geodetických a tenzometrických měření u mostních konstrukcí v provozních podmínkách. most Gagarin, Chotěbuz. (ověřená technologie)

 • ZICH, M.; NEČAS, R.; JANDA, M.; HUML, J.: TH03020446-V001; Dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy - stěnové panely s otvorem. S.O.K stavební Třebíč, VUT Admas Brno - po provedených zkouškách byl vzorek demolován. (funkční vzorek)

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.: CK01000042-V12; Způsob osazení senzoru pro trvalé sledování vlastností injektážní malty. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)

 • KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.: CK01000042-V1; Metodika pro posouzení zbytkové únosnosti předpjatých mostů. Ministerstvo dopravy České republiky. (metodika schválená)

Patents

 • 2023

  užitný vzor
  KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Zařízení k osazení senzoru pro sledování vlastností injektážní malty. 37011, užitný vzor. (2023)
  Detail

 • 2021

  užitný vzor
  ZICH, M.; NEČAS, R.; JANDA, M.; HUML, J.; Vysoké učení technické v Brně a S.O.K. stavební s.r.o. Střítež: Prefabrikovaný stěnový panel. 34855, užitný vzor. (2021)
  Detail

 • 2020

  patent
  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Zesílení visutého pásu externím předpětím. 308602, patent. (2020)
  Detail

 • 2012

  užitný vzor
  NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Variabilní stavebnice mostních konstrukcí. 24734, užitný vzor. (2012)
  Detail

  průmyslový vzor
  NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Mostní lanové konstrukce, dřevěná didaktická stavebnice. 35354, průmyslový vzor. (2012)
  Detail

  průmyslový vzor
  NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Mostní obloukové konstrukce, dřevěná didaktická stavebnice. 35350, průmyslový vzor. (2012)
  Detail