doc. Ing.

Radim Nečas

Ph.D.

BZK – Assoc. professor

+420 541 147 855
radim.necas@vut.cz

Publications

 • 2023

  NEČAS, R.; ŠTEFAN, P.; KOLÁČEK, J.; BEZRUČOVÁ, K. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky lávek s betonovou mostovkou. MOSTY 2023 28. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2023. s. 193-199. ISBN: 978-80-86604-89-3.
  Detail Link

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; TOMEČKA, P.; MUROŇ, V.; VELEŠÍK, M. Vliv napjatosti a nespojité hmoty na dynamické vlastnosti lávek z předpjatého pásu. 28. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2023. s. 129-135. ISBN: 978-80-86604-89-3.
  Detail Link

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; VELEŠÍK, M. Důležité aspekty ovlivňující dynamické parametry štíhlých lávek tvořených předpjatým pásem. 29. Betonářské dny (2023), sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 278-290. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail Link

  VELEŠÍK, M.; NEČAS, R.; ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Analýza betonových spár štíhlých segmentových konstrukcí. Beton TKS, 2023, č. 2023/3, s. 58-61. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠOPÍK, L. Analýza spár štíhlých segmentových konstrukcí. 29. Betonářské dny (2023), sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 442-449. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail Link

  VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POŽÁR, M. Vliv vnějšího předpětí na stabilitu smělého oblouku. 29. Betonářské dny (2023), sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 268-277. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail Link

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; OLŠÁK, M.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Zborník príspevkov z 12. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Smolenice: Spektrum STU, 2023. s. 73-81. ISBN: 978-80-227-5370-8.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. 29. Betonářské dny 2023: sborník ke konferenci. Listopad, 2023. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 170-181. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail

 • 2022

  VELEŠÍK, M.; STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R. Zvýšení stability štíhlých mostních obloukových konstrukcí vnějšími kabely. BETONÁRSKE DNI 2022, Zborník príspevkov. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2022. s. 201-206. ISBN: 978-80-227-5235-0.
  Detail Link

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R. Long-term Behavior of Prestressed Bridge After Reconstruction & Strengthening by P-T. 18th International Conference: Structural Faults + Repair-2022. Edinburgh: 2022. ISBN: 0-947644-88-1.
  Detail

  VELEŠÍK, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; STRNAD, J. Joints between precast segments of slender bridge structures. 13th Central European Congress on Concrete Engineering CCC 2022. Next Generation of Concrete Engineering for Post-Pandemic Europe. Kraków 2022: nbi media, 2022. s. 407-415. ISBN: 978-83-938649-7-3.
  Detail Link

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN. Juniorstav. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brne, 2022. s. 204-211. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; POŽÁR, M. Oprava lávky přes Moravu v Kroměříži - diagnostika, zesílení, rehabilitace, sledování. MOSTY 2022 27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2022. s. 238-245. ISBN: 978-80-86604-84-8.
  Detail Link

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. 28. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 39-53. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail

  BEZRUČOVÁ, K.; NEČAS, R. Stanovenie miery oslabenia závesu pomocou dynamického merania. Juniorstav 2022, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 224-230. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

  TOMEČKA, P.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; MUROŇ, V.; VELEŠÍK, M. Ověření dynamických charakteristik předpjatého pásu pro různé stavy napjatosti. Betonárske dni 2022 Zborník prednášok. Bratislava: STU v Bratislavě, 2022. s. 329-334. ISBN: 978-80-227-5235-0.
  Detail

  VELEŠÍK, M.; NEČAS, R. Analýza spár mezi prefabrikovanými segmenty štíhlých mostních konstrukcí. Juniorstav 2022. 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 218-223. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

 • 2021

  VELEŠÍK, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. VERIFIKACE TEPLOTNÍHO PRŮBĚHU PO VÝŠCE ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE V ČASE. JUNIORSTAV 2021. 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2021. s. 231-236. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Link

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Podrobný diagnostický průzkum lanových závěsů. Silnice a železnice, 2021, roč. 16, č. 3/2021, s. 95-98. ISSN: 1801-822X.
  Detail Link

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Minto Island pedestrian bridge, Salem, Oregon, USA. Structural Concrete, 2021, roč. 22, č. 6, s. 3200-3201. ISSN: 1464-4177.
  Detail Link

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. The Influence of Various Types of Reinforcement of the Concrete Pillars of Precast Walls with an Opening. In Solid State Phenomena, Vol. 322. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena (Volume 322), 2021. s. 94-99. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  VELEŠÍK, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. Determination of temperature gradient of slender structure. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1209. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Young Scientist 2021 (YS21) 13th-15th October 2021, High Tatras, Slovakia. IOP Publishing, 2021. s. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. Beton TKS, 2021, roč. 21, č. 3/2021, s. 48-55. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté konstrukce. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 113-117. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail Link

  NEČAS, R.; KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Diagnostický průzkum lanových závěsů. MOSTY 2021 26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 169-175. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail Link

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; PĚKNÍK, R.; SVOBODA, A. Transverse prestressing and reinforced concrete as the key to restoration of masonry arch bridges. ENGINEERING STRUCTURES, 2021, roč. 245, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0141-0296.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M. Anchorage length of patented wire cables in prestressed bridge girders. Koroze a ochrana materiálů, 2021, roč. 65, č. 3, s. 92-96. ISSN: 0452-599X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2020

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P.; NEČAS, R. Testing of the Prefabricated Reinforced Concrete Pillars. In 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena, 2020. s. 234-239. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail Link

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Diagnostický průzkum závěsů mostu s ověřením rektifikace. 27. Betonářské dny, sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 127-132. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  BEZRUČOVÁ, K.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R. Operation Modal Analysis of Pedestrian Bridge in Kroměříž. In 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 281-287. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M.; BOBEK, L. Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73. 27. Betonářské dny, sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 133-139. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. ÚNOSNOST PREFABRIKOVANÝCH PILÍŘŮ V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU VYZTUŽENÍ. Betonárske dni 2020 Zborník príspevkov. 1. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020. s. 169-174. ISBN: 978-80-227-5047-9.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. VLIVY ROZDÍLNÉHO VYZTUŽENÍ PILÍŘŮ PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ S OTVOREM. 27. Betonářské dny 2020 Sborník ke konferenci. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 483-489. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  TRENZ, J.; ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R. Experimental model of plan curved footbridge supported by arch. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 960, Issue 4. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2019

  ZLATUŠKA, K.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J. Progressive Spatially Curved Footbridges. In 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2019. s. 183-190. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ROMPORTL, T.; ŠOPÍK, L.; NEČAS, R. Soutěžní návrhy lávek přes Labe v Nymburce a přes Berounku v Hlásné Třebáni. In MOSTY 2019 24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 343-348. ISBN: 978-80-86604-79-4.
  Detail

  BAŽANT, Z.; NEČAS, R. K problémům stability při zásahu do svahu. In ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 15-19. ISBN: 978-80-214-5750-8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Three Arch Pedestrian Bridge. In Proceedings of ARCH 2019 9th International Conference on Arch Bridges. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2019. s. 938-946. ISBN: 978-3-030-29226-3.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Three Arch Pedestrian Bridges. In Proceedings of ARCH 2019. Structural Integrity. 1. Springer, 2019. s. 938-946. ISBN: 978-3-030-29227-0. ISSN: 2522-560X.
  Detail Link

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M. Statické zajištění lávky pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži. In 26. Betonářské dny 2019, Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  BEZRUČOVÁ, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Provozní modální analýza lávky v Kroměříži. In 26. Betonářské dny 2019, Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A. Vliv vnějších podmínek na stavební konstrukci z pohledu statika. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií, odborný seminář. Brno: 2019. s. 80-85. ISBN: 978-80-02-02876-5.
  Detail

  ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P.; NEČAS, R. ZKOUŠENÍ PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PILÍŘŮ. 26. Betonářské dny 2019 Sborník příspěvků konference. 1. Hradce Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 450-455. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

 • 2018

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 4/2018, s. 40-46. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Prograsivní prostorově zakřivené lávky. In 25. Konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018), Sborník přednášek. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 121-125. ISBN: 978-80 86604-74-9.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 126-131. ISBN: 978-80 86604-74-9.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J. Prostorové konstrukce podepřené kabelem. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník přednášek. Brno: Sekurkon s.r.o., 2018. s. 161-166. ISBN: 978-80 86604-74-9.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Konstrukce podepřené kabelem. In Betonárske dni 2018 - Zborník prednášok. 1. Bratislava: 2018. s. 207-212. ISBN: 978-80-227-4852-0.
  Detail Link

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Partial problems during long-term monitoring of concrete bridges after reconstruction. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1033-1038. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail Link

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Konstrukce Media, s.r.o., 2018, roč. 5/2018, č. 17, s. 31-34. ISSN: 1803-8433.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Nedávné realizace konstrukcí s předpjatou mostovkou v severní Americe. In Betón na Slovensku 2014-2018 Zborník prednášok z konferencie SNK fib. Bratislava: Slovenský národný komitét fib a IRIS, 2018. s. 132-139. ISBN: 978-80-8200-019-4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa. Silnice a železnice, 2018, roč. 13, č. 4/2018, s. 45-48. ISSN: 1801-822X.
  Detail

 • 2017

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan v kanadském Edmontonu. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 4/ 2017, s. 22-30. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  OLŠÁK, M.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“. In Sborník ke konferenci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  ZICH, M.; BAŽANT, Z.; NEČAS, R. STATICKÉ PŮSOBENÍ A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE. Stavebnictví, 2017, roč. 17, č. 08, s. 50-54. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnosT ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Spatially curved cable-supported bridge structures. In 23rd International Conference on Concrete Days, 2016. Solid State Phenomena. Trans Tech Publication, 2017. s. 125-129. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail Link

  ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem. In Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R. Roofs of prestressed concrete membranes. Structural Concrete, 2017, roč. 18, č. 1, s. 5-18. ISSN: 1464-4177.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PĚKNÍK, R. Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 236, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Dílčí problémy při dlouhodobém sledování betonových mostů po rekonstrukci. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Footbridge with prestressed concrete decks. In FOOTBRIDGE 2017 Berlin, Tell a Story. 1. Berlin: Chair of Conceptual and Structural Design, Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Massivbau, 2017. s. 44-53. ISBN: 978-3-9818968-0-0.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Navrhování dálničních mostů. In Sborník přéspěvků; 22. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2017. 2017. Brno: Sekurkon s.r.o., 2017. s. 289-294. ISBN: 978-80-86604-71- 8.
  Detail

 • 2016

  BAŽANT, Z.; NEČAS, R. Statické poznámky k přestavbě historického objektu. In Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 24-33. ISBN: 978-80-214-5340- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Předpjaté ocelové konstrukce. In Sborník přéspěvků; 21. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2016. 2016. Brno: SEKURON s.r.o., 2016. s. 243-248. ISBN: 978-80-86604-68- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Arch Pedestrian Bridges. In ARCH 2016 - Arch Bridges in Culture. 2016. Wroclaw, Poland: DWE, Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2016. s. 120-135. ISBN: 978-83-7125-265- 5.
  Detail

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin". In 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; FIXEL, J. Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions. In Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015). 1. Osaka, Japan: CRC Press, 2016. s. 21-24. ISBN: 978-1-138-02893-7.
  Detail Link

  BAŽANT, Z.; NEČAS, R. Statické problémy přestavby historického městského domu. TZB- info, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely. In 23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R. Membránové konstrukce z předpjatého betonu. In Betonárske dni 2016, zborník príspevkov. Bratislava: Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-4622- 9.
  Detail

 • 2015

  DVOŘÁK, T.; SVOBODA, P.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/ 11. Beton TKS, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 14-21. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimental Verification of Plan Curved Arch Structures. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 203-206. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail Link

  SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Effects of creep and shrinkage on an integrated arch structure. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 199-203. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
  Detail Link

  POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 249-254. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J. Diagnostics of a Historical Bridge Using Measuring Methods and Inverse Analysis. In Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 1064-1069. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  HOCHMAN, D.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Návrh a fyzikální model půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 220-225. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimentální model půdorysně zakřivené lávky podepřené obloukem. In Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/ bridges 2015. 2015. Brno: SEKURON s.r.o., 2015. s. 226-231. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Optimalizace prefabrikovaných prvků s ohledem na spotřebu materiálu. 2015.
  Detail

 • 2014

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; VAŠÍČEK, J.; DIBELKA, V. Optimalizace prefabrikovaných dílců s ohledem na spotřebu materiálu. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. P13- 1 (P13-6 s.)ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. BETONOVÉ MOSTY I - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ. Studijní opory pro studijní předměty s prezenční formou studia BETONOVÉ MOSTY I - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ. Brno: Ing. Vladislav Pokorný-LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2014. ISBN: 978-80-214-4979- 4.
  Detail

  NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. Experimantální analýza mostních konstrukcí. In Školící materiály k semináři MOSTY. Brno: 2014. s. 157-195. ISBN: 978-80-214-4859- 9.
  Detail

  HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Experimentální ověření půdorysně zakřivených obloukových konstrukcí. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. P14- 1 (P14-7 s.)ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce. In 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 25- 1 (25-6 s.)ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

  NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J. Space arch pedestrian bridges. In Footbridge 2014, Past, Present and Future. 2014. London: Hemming Information Services, 2014. s. 242-243. ISBN: 978-0-7079-7139- 1.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-553-1781- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; FORMÁNEK, M.; KOCOUREK, P.; NEČAS, R. Integral arch footbridges. In Footbridge 2014, Past, Present and Future. 2014. London: Hemming Information Services, 2014. s. 282-283. ISBN: 978-0-7079-7139- 1.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M. Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb. In Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/ BRIDGES2014. 2014. Brno: Sekurkon s.r.o., 2014. s. 267-272. ISBN: 978-80-86604-62- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; BOLLMAN, J. Most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA. Beton TKS, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 28-37. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  BAŽANT, Z.; NEČAS, R. Rekonstrukce historického objektu s použitím lokálně podepřených předpjatých stropních desek a skrytých hlavic. Materiály pro stavbu, 2014, roč. 20, č. 7, s. 36-39. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2013

  RŮŽIČKA, S.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 300-305. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J. Space arch structures. In ARCH 13 - Proceedings of the 7th International Conference on Arch Bridges. 2013. Trogir - Split: SECON-CSSE, Zagreb, Croatia, 2013. s. 287-294. ISBN: 978-953-7621-16- 2.
  Detail

  TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 288-293. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Návrh půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové. 2013. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 294-299. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

 • 2012

  NEČAS, R.; FILIP, M.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Technické vzdělávání mládeže, model pro výuku mostních konstrukcí. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 249-254. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. Structural Concrete, 2012, roč. 13, č. 2, s. 109-118. ISSN: 1464- 4177.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P. Dvě zavěšené lávky pro pěší ve městě Eugene, Oregon, USA. Stavebnictví, 2012, roč. 2012, č. 06- 07, s. 39-43. ISSN: 1802-2030.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 93-98. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full- scale load test. In 10th International Conference NDT 2012, Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 2012. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. s. 40-50. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Viadukt Křenová - podrobná analýza. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 241-246. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Identifikace příčin poklesů železniční mostní konstrukce. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 5, s. 64-71. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. In Third International Workshop - Design of concrete structures using EUROCODES. Vídeň, Rakousko: Technische Universität Wien, 2012. s. 155-162. ISBN: 978-3-902749-03- 1.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 215-220. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

 • 2011

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961. In 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-86604-52- 7.
  Detail

  NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, 2011. s. 202-207. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie. Inžinierske stavby, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 42-44. ISSN: 1335- 0846.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; ŠEDIVÝ, J.; NEČAS, R.; DOBIÁŠ, L.; TERŠEL, M. Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice ("GAGARIN"). In Železniční mosty a tunely. 1. Praha: SUDOP Praha a.s., 2011. s. 77-82.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 46-52. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 152-153. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 294-295. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 298-299. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 233-238. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 777-784. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 794-801. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Lávka přes Harbor Drive v San Diegu, Kalifornie, USA. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 14-20. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Bridge progressively cast span-by- span using stationary or movable scaffolding. In Second international worshop - Design of concrete structures and bridges using eurocodes. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2011. s. 243-250. ISBN: 978-80-8076-094- 6.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O. Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 229-236. ISBN: 978-953-6082-15- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BOLLMAN, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Willamette river bridge, Eugene, Oregon, USA. In fib Symposium PRAGUE 2011 CONCRETE ENGINEERING FOR EXCELLENCE AND EFFICIENCY. 2011. Praha: Czech Concrete Society (CBS) / Czech fib National Member Group, 2011. s. 963-966. ISBN: 978-80-87158-29- 6.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa. In Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 164-169. ISBN: 978-80-86604-52- 7.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Měřící technologie při rekonstrukci předpjatého mostu Gagarin. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 1, s. IX (XV s.)ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; ŠTEFAN, P.; NEČAS, R. Footbridge across the Svratka river in Brno, Czech Republic. Structural Concrete, 2011, roč. 12, č. 2, s. 76-81. ISSN: 1464- 4177.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 286-287. ISBN: 978-83-7125-204- 4.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. In Footbridge 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. s. 741-748. ISBN: 978-83-7125-205- 1.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visuté a zavěšené mosty. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, 2011. s. 79-91. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

  KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Model půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 196-201. ISBN: 978-80-87158-30- 2.
  Detail

 • 2010

  STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I. Development of membrane roofs from prestressed concrete. In Konstrukční beton v České republice 2006- 2009. 1. Praha: ČBS ČSSI, 2010. s. 214-219. ISBN: 978-80-903806-0- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Zavěšený most přes řeku Elbow v Kanadě. Stavebnictví, 2010, roč. IV, č. 08/ 2010, s. 10-11. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P. Dvě zavěšené lávky v městě Eugene, Oregon, USA. In 15. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2010. 2010. Brno: Sekurkon s.r.o., 2010. s. 138-142. ISBN: 978-80-86604-48- 0.
  Detail

 • 2009

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRDINA, L.; ŠTEFAN, P. Lávky kombinující předpjatý pás s oblouky. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 4, s. 10-16. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamická odezva betonových lávek. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 4, s. 80-87. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R. Pedestrian bridge formed by an arched concrete deck-slab supported by external cables - small- scale prototype construction. In Technical sheets 2008 - Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. CIDEAS. Praha: CTU in Prague, 2009. s. 77-78. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R. Lávka tvaru plochécho oblouku podepřeného vnějším kabelem - výstavba fyzikálního modelu. In Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: ČVUT, 2009. s. 79-80. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R. Pedestrian bridge formed by an arched concrete deck-slab supported by external cables - design of the small- scale prototype. In Technical sheets 2008 - Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures. CIDEAS. Praha: CTU in Prague, 2009. s. 75-76. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

  HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R. Lávka tvaru plochécho oblouku podepřeného vnějším kabelem - projekt fyzikálního modelu. In Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: ČVUT, 2009. s. 77-78. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

 • 2008

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P. Lávka přes Svratku v Brně. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 08, s. IV (V s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

 • 2007

  NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In 14. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2007. s. 57-61.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R. Bridges utilizing high strength concrete. In Innovative materials and technologies for concrete structures - Proceedings of the fib Congress. 2007. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2007. s. 35-40. ISBN: 978-963-420-923- 2.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; URBAN, J. Mezní únosnost segmentů mostovky lávky pro pěší. In Česko - Slovenská konference EXPERIMENT 07. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 193-198. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.l., 2007. s. 57-62. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P. Lávka přes Svratku v Brně. In Sborník příspěvků 14. betonářské dny. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 483-488. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodology of loading test of segments of a bridge deck in transversal direction. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 81-82. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu. Dílčí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-9.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu. In Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 83-84. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru. In Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 81-82. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Methodology of repair of cracks in segments made from high performance concrete. In Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. s. 83-84. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru. Dílcí výzkumná zpráva centra CIDEAS za rok 2007 č. 2233- 8. 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-22.
  Detail

 • 2006

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Obloukové mosty REDMOND a McLOUGHIN, Oregon, USA. In Sborník z 11. mezinárodního stavebního veletrhu IBF "Mosty 2006". Brno: SEKURKON, 2006. s. 113-117. ISBN: 80-86604-26- 8.
  Detail

  STRÁSKÝ, J.; BARON, J.; NEČAS, R. Obloukové lávky pro pěší v Českých Budějovicích a v Portlandu, Oregon. In 13. Betonářské dny 2006. 2006. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 70-75. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., HRADIL, P. Obloukový most Redmond, Oregon, USA. In 13. Betonářské dny 2006. Praha: ČBS Servis, s,r, i, 2006. s. 17-22. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

 • 2005

  STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu. In 12. Betonářské dny - Sborník příspěvků. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 192-197. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

 • 2004

  KLUSÁČEK, L., NEČAS, R. Zkouška mezní únosnosti předpjaté mostovky. In Experiment ´ 04. Brno: CERM, s.r.o. 2004, 2004. s. 183 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Rekonstrukce objektu s použitím lokálně podepřených a předpjatých stropních desek. In 11. Betonářské dny 2004. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., 2004. s. 444-449. ISBN: 80-903501-3- 5.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentového mostu se spřaženou mostovkou. In Sborník z konference Experimet 2004. 1. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2004. s. 529-534. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

 • 2002

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In Zborník prednášok. 3. sekcia: Betónové a murované konštrukcie a mosty. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2002. s. 149-157. ISBN: 80-7099-809- 1.
  Detail knihovna ÚBZK FAST

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Design of segmental bridge with cast-in- situ slab. Structural concrete in the Czech Republic 1998-2001 Konstrukční beton v České republice 1998- 2001. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2002. s. 26- 31 ( s.)ISBN: 80-238-9282- 7.
  Detail

  STRÁSKÝ, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 154-158. ISBN: 80-7204-235- 1.
  Detail

 • 2001

  STRÁSKÝ, J., NAVRÁTIL, J., NEČAS, R. Zkouška modelu segmentové konstrukce. In Betonářské dny 2001 Sborník ke konferenci. Ediční středisko ČVUT v Praze: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 341-346. ISBN: 80-238-7595- 7.
  Detail

  NEČAS, R., VYMAZAL, T. Problematika projektu a výroby modelu segmentového mostu se spřazenou ŽB mostovnou. In 3. odborný seminář doktorského studia VUT v Brně. VUT v Brně: 2001. s. 81- 84 ( s.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail