Ing.

Ondřej Zedník

VHK – Tutor

+420 541 147 778
zednik.o@fce.vutbr.cz

Publications

 • 2023

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Vodní hospodářství zemědělského podniku založené na přírodním čištění vod. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 554-560. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Link

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Hydraulická vodivost filtračních materiálů vytvořených ze stavebních recyklátů. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2023. s. 547-553. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Link

 • 2022

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. MODIFICATION BY WASHING OF RECYCLED AGGREGATES FROM CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE FOR VERTICAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. Recycling. Bulgaria: 2022. s. 1-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Využití recyklovaných stavebních materiálů pro přírodní čistírny odpadních vod. TZB-info, 2022, roč. 24, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

 • 2021

  HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Irrigation with Treated Wastewater as an Alternative Nutrient Source (for Crop): Numerical Simulation. Agriculture, 2021, roč. 11, č. 10, s. 1-20. ISSN: 2077-0472.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Testování vypouštěcích zařízení pro přírodní čistírny odpadních vod. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021. s. 573-577. ISBN: 978-80-11-00385-2.
  Detail

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Využití recyklovaných stavebních materiálů pro přírodní čistírny odpadních vod. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021. s. 167-174. ISBN: 978-80-11-00385-2.
  Detail

 • 2020

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; ŠKARPA, P. Pokročilá technologie přírodních čistíren z České republice - výsledky a zkušenosti. In Odpadové vody 2020 Zborník prednášok a posterov 11. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2020. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-2-5.
  Detail