Ing.

Ondřej Zedník

VHK – Tutor

+420 541 147 778
zednik.o@fce.vutbr.cz

Projects

 • Modelování a optimalizace srážko-odtokových a erozních procesů v krajině
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Udržitelné hospodaření s vodními zdroji v klimatických podmínkách České republiky
  Detail

 • Nástroje pro zvládání klimatické změny a zajištění udržitelného rozvoje ve vodním hospodářství krajiny
  Detail

 • Efektivní nakládání s vodními zdroji na jižní Moravě
  Detail