doc. Ing.

Michal Kriška

Ph.D.

VHK – Assoc. professor

+420 541 147 778
kriska.m@fce.vutbr.cz

Publications

 • 2023

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Hydraulická vodivost filtračních materiálů vytvořených ze stavebních recyklátů. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2023. s. 547-553. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Link

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Vodní hospodářství zemědělského podniku založené na přírodním čištění vod. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 554-560. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Link

 • 2022

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Využití recyklovaných stavebních materiálů pro přírodní čistírny odpadních vod. TZB-info, 2022, roč. 24, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. EXTERNAL INFLUENCES AFFECTING THE HYDRAULICS OF AUTOMATIC SIPHONS FOR VERTICALLY FLOWING FILTERS. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. HYDROLOGY AND WATER RESOURCES. Bulgaria: 2022. s. 1-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. MODIFICATION BY WASHING OF RECYCLED AGGREGATES FROM CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE FOR VERTICAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. Recycling. Bulgaria: 2022. s. 1-8. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2021

  HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Irrigation with Treated Wastewater as an Alternative Nutrient Source (for Crop): Numerical Simulation. Agriculture, 2021, roč. 11, č. 10, s. 1-20. ISSN: 2077-0472.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Využití recyklovaných stavebních materiálů pro přírodní čistírny odpadních vod. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021. s. 167-174. ISBN: 978-80-11-00385-2.
  Detail

  CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Testování vypouštěcích zařízení pro přírodní čistírny odpadních vod. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021. s. 573-577. ISBN: 978-80-11-00385-2.
  Detail

 • 2020

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; ŠKARPA, P. Pokročilá technologie přírodních čistíren z České republice - výsledky a zkušenosti. In Odpadové vody 2020 Zborník prednášok a posterov 11. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2020. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-2-5.
  Detail

  PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Technologie vertikálních filtru s vegetací pro čistění odpadních vod. TZB-info, 2020, roč. 1, č. 9, s. 1-2. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

 • 2019

  POLOPRUTSKÁ, T.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; OPPLETOVÁ, P. ECOLOGICAL TREATMENT OF WASTEWATERS FROM RECREATIONAL FACILITY FOR 36 PE IN JESENIKY PROTECTED LANDSCAPE AREA. In Conference on Public Recreation and Landscape Protection-With Sense Hand in Hand.. Public Recreation and Landscape Protection. 1. Mendel University in Brno, 2019. s. 128-131. ISBN: 978-80-7509-659-3. ISSN: 2336-6311.
  Detail Link

  ŠEREŠ, M.; MOCOVÁ, K.; MORADI, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; KOČÍ, V.; HNÁTKOVÁ, T. The impact of woodchip-gravel mixture on the efficiency and toxicity of denitrification bioreactors. Science of the Total Environment, 2019, č. 647, s. 888-894. ISSN: 0048-9697.
  Detail Link

 • 2018

  HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Návrh in situ denitrifikačního bioreaktoru. In Odpadové vody 2018 Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 93-98. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, Book of Abstracts, Land Reclamation, Earth Observation and Surveying, Environmental Engineering. Bucharest, Romania: UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE BUCHAREST, 59 MARASTI BOULEVARD, DISTRICT 1, BUCHAREST, 011464, ROMANIA, 2018. s. 19-19. ISSN: 2457-3248.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Phosphorus removal from agricultural runoff by enhanced denitrifying woodchip bioreactors. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 645-652. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; HYÁNKOVÁ, E. The Influence of Ammonia on Groundwater Quality during Wastewater Irrigation. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 3, s. 161-169. ISSN: 1801-5395.
  Detail Link

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-up phase of denitrifying bioreactors used for agricultural runoff treatment. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018, roč. VII, č. 2018, s. 24-31. ISSN: 2285-6064.
  Detail Link

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KONEČNÁ, J.; KARÁSEK, P.; PODHRÁZSKÁ, J. Possibilities of Small Water Reservoir Impact Improvement on Surface Water Quality in Agricultural Landscape. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 77-87. ISSN: 1211-8516.
  Detail Link

  PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Possibility of simulation of vertical flow CW using HYDRUS CW2D. In 16th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Conference Proceedings. Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain: The Internationa Water Association, 2018. s. 631-634. ISBN: 978-84-17098-53-7.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MRKÝVKA, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; CHALOUPKA, O. Testing of floating island technology capabilities in the Czech Republic. In 16th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Conference Proceedings. Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain: The Internationa Water Association, 2018. s. 532-535. ISBN: 978-84-17098-53-7.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. The filter materials for denitrification barriers. In 16th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Conference Proceedings. Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain: The Internationa Water Association, 2018. s. 656-656. ISBN: 978-84-17098-53-7.
  Detail

  PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MRKÝVKA, M. Assessment of treatment efficiency and optimization of operating of vertical flow filter bed on constructed wetland for 850 PE. In 16th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Conference Proceedings. Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain: The Internationa Water Association, 2018. s. 693-696. ISBN: 978-84-17098-53-7.
  Detail

 • 2017

  MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M. Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media. Plant, Soil and Environment (PSE), 2017, roč. 63, č. 10, s. 442-448. ISSN: 1805-9368.
  Detail Link

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water. In 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland. Třeboň: ENKI, o.p.s, Třeboň, 2017. s. 49-51. ISBN: 978-80-905483-3-6.
  Detail

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J. Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů. Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017. 2017. s. 215-218. ISBN: 978-80-263-1322-9.
  Detail

  PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Performance of vetical flow constructed treatment wetland for 850 PE: reconstruction and first year of operation. In 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland. Třeboň: ENKI, o.p.s, Třeboň, 2017. s. 54-56. ISBN: 978-80-905483-3- 6.
  Detail

 • 2016

  NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Development of constructed treatment wetlands in Czech Republic for five years term. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 225-232. ISBN: 978-619-7105-66-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Kořenové čistírny - rekapitulace a budoucnost v České republice. Vodní hospodářství, 2016, č. 2, s. 14-20. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K. Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 67-72. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z. Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 373-380. ISBN: 978-6-1971-0566-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

 • 2015

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy, VODA 2015. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. s. 217-220. ISBN: 978 80 263 0971 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů. SOVAK, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 12-16. ISSN: 1210- 3039.
  Detail Link

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; HNÁTKOVÁ, T. Kořenové čistírny v České republice pro 21. století. In Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy, VODA 2015. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. s. 167-174. ISBN: 978 80 263 0971 0.
  Detail

  NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Simulace vlivu závlahy odpadní vodou na kvalitu podzemních vod. In Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy, VODA 2015. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. s. 289-292. ISBN: 978-80-263-0971- 0.
  Detail

 • 2014

  ROZKOŠNÝ, M.; NOVOTNÝ, R.; BERÁNKOVÁ, D.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HNÁTKOVÁ, T. Development and Changes in Characteristics of Infiltration and Retention Facilities for Transport Infrastructure and Paved Area Surface Run-off Treatment. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2014, roč. 7, č. 4, s. 169-179. ISSN: 1802-971X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I.; HNÁTKOVÁ, T.; ROZKOŠNÝ, M. Kořenové čistírny odpadních vod v České republice- cesta k nápravě. In Odpadové vody 2014 : Zborník 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. Bratislava: NOI, 2014. s. 250-256. ISBN: 978-80-970896-7- 2.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MENŠÍK, P.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I. Odstraňování amoniaku filtračními systémy. In Čištění odpadních vod v horských oblastech 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 25-32. ISBN: 978-80-214-4993- 0.
  Detail

  ROZKOŠNÝ, M., KRIŠKA, M., ŠÁLEK, J., BODÍK, I., ISTENIČ, D. Natural Technologies of Wastewater Treatment. Brno: GWP CEE, 2014.
  Detail

 • 2013

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E. Vliv umístění rozrážecí stěny v komoře septiku na odtokové parametry. In ČOV pro objekty v horách Přírodní řešení nebo high tech?. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 89-110. ISBN: 978-80-214-4746- 2.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MRVOVÁ, M.; NĚMCOVÁ, M. Extenzívní kalové hospodářství malých čistíren s minimálními nároky na energii. In Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 245-252. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; FIALOVÁ, T.; POBOŘIL, J. Bilance přestupu kyslíku ve skrápěném filtračním prostředí zemních filtrů. In Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 461-464. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

 • 2012

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J.; PIŠTĚKOVÁ, M. Výzkum vhodných filtračních materiálů pro půdní filtry a vegetační kořenové čistírny. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 20, č. 1, s. 68-73. ISSN: 1335- 0285.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Rizika vypouštění (infiltrace) čištěných odapdních vod do podzemních vod. Vodní hospodářství, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 159-164. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Jak na kořenovou čistírnu v obci. Veřejná správa, 2012, roč. 2012, č. 14, s. 18-22. ISSN: 1213- 6581.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M. Voda v domě a na chatě. 1. 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 144 s. ISBN: 978-80-247-3994- 6.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J.; ŠÁLEK, J. Využití vegetace k odvodnění kalů. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 20, č. 1, s. 38-43. ISSN: 1335- 0285.
  Detail

 • 2011

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Phosphorus soprtion - comparison of the sorption characteristic of filtration materials. Brno: 2011. s. 964-964.
  Detail

  PLOTĚNÝ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J. Krkonoše - Workshop. Vodní hospodářství, 2011, roč. 2010, č. 5, s. 351-353. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Čištění a dočištění srážkových a odpadních vod na zemních filtrech. Infrastruktura, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 31-34. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

 • 2010

  ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J. Možnosti využití přírodních způsobů čištění odpadních vod a posouzení vlivu předčištění. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 116-121. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2009

  ŠÁLEK, J.; ŽÁKOVÁ, Z.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Možnosti bezodtokého uspořádání malých ČOV. Infrastruktura, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 14-16. ISSN: 1803- 4241.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MIFKOVÁ, T. Využití stabilizovaného moče k závlaze. In Decentralizované nakládání s odpadními vodami. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2009. s. 75-81. ISBN: 978-80-86020-63- 1.
  Detail

 • 2007

  ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Sledování evapotranspirace vegetace makrofyt a její vliv na bilanci vody ve filtračních kořenových polích. In Přírodní způsoby čištění vod V. Sborník přednášek ze semináře. Brno: CERM, 2007. s. 74-79. ISBN: 978-80-214-3479- 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M. Evapotranspirace mokřadních porostů. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. 1. Brno: CERM, Brno, 2007. s. 226-227. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M. Výzkum vlastností mokřadních porostů pro umělé mokřady. In VIII. VEDECKA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. Košice: Reprocentrum, 2007. s. 131-138. ISBN: 978-80-8073-791- 7.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Využití poznatků z měření evapotranspirace mokřadních porostů u přírodních způsobů čištění. In Venkovská krajina 2007. 110. Hostětín: Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 65-70. ISBN: 80-86386-88- 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E. Přírodní technologie čištění pro málo znečištěné odpadní vody. In Sborník přednášek odborného semináře "Decentralizované nakládání s odpadními vodami". Brno: ARDEC, s.r.o., 2007. s. 55-62. ISBN: 80-86020-53- 3.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Malé vodní nádrže a jejich význam při utváření kulturní krajiny. In Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference. Sborník přednášek ze semináře. Olomouc: Olomouc, 2007. s. 312-320. ISBN: 978-80-244-1890- 2.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Měření přestupu kyslíku do filtračního prostředí prostřednictvím mokřadních rostlin. In Přírodní způsoby čištění vod V. Sborník přednášek ze semináře. Brno: CERM, 2007. s. 32-39. ISBN: 978-80-214-3479- 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Hodnocení rizik u přírodních způsobů čištění odpadních vod. In Rizika ve vodním hospodářství. Sborník přednášek ze semináře. Brno: CERM, 2007. s. 340-348. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

 • 2006

  PIŠTĚKOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠÁLEK, J. Vliv složení filtračního prostředí mokřadů na poutání tenzidů a fosforu. In Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Olomouc, 2006. s. 223-229. ISBN: 80-244-1495- 3.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M. Úprava inundací podél vodních toků a ochrana zemědělské půdy zátopových území. In Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Olomouc, 2006. s. 308-316. ISBN: 80-244-1495- 3.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J. The Knowledge Based on the Research of the Filtration Properties of the Filter Media and on the Determination of Clogging Causes. In 10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Lisabon: 2006. s. 1331-1338. ISBN: 989-20-0361- 6.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J.; ŠÁLEK, J. Poznatky z výzkumu evapotranspirace mokřadních porostů. In Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Olomouc, 2006. s. 79-85. ISBN: 80-244-1495- 3.
  Detail

 • 2005

  ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Vegetační kořenové čistírny s vertikálním prouděním II. In Přírodní způsoby čištění vod IV. 1. Brno: CERM, 2005. s. 55-60. ISBN: 80-214-3023- 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., ROZKOŠNÝ, M., PROKEŠOVÁ, L., ŠÁLEK, J. Živinná bilance umělých mokřadů. In Ríční krajina 2005. 1. Olomouc: UPOL, 2005. s. 181-187. ISBN: 80-244-1162- 8.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Modelování závislosti přestupu kyslíku na fyzikálních vlastnostech pórovitého materiálu zemních filtrů. In Přírodní způsoby čištění vod IV. 1. Brno: CERM, 2005. s. 31-36. ISBN: 80-214-3023- 0.
  Detail

  ŠÁLEK, J., ROZKOŠNÝ, M., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. The knowledge gained by the research of the substrate clogging of natural and artificial types of wetland. In International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control. 1. Gent: Niels De Pauw, Filip Tack, 2005. s. 242-243.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E. Function of natural and constructed wetlands in the nutrient removal process with a focus on the ammonia nitrogen. In International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control. Gent: Niels De Pauw, Filip Tack, 2005. s. 25-30.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E.; ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Clogging in waste water treatment plants used natural ways for cleaning of polluted water. In Enviro Nitra 2005. Nitra: SPU Nitra, 2005. s. 37-37. ISBN: 80-8069-507- 5.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M. Poznatky z provozního výzkumu půdních filtrů s vegetací. In Vodní hospodářství v krajině. Černice: ČVUT Praha, 2005. s. 303-312. ISBN: 80-01-03326- 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., ŠÁLEK, J. Výzkum vlastností filtračních materiálů pro zemní filtry a vegetační kořenové čistírny. In Alternatívne sposoby čistenia odpadových vod v malých obciach. 1. Nitra: SPU v Nitre, 2005. s. 54-58. ISBN: 80-8069-535- 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Výzkum sorpce fosforu na materiálech používaných na zemních filtrech. In JUNIORSTAV 2005. Brno: CERM, 2005. s. 128-133. ISBN: 80-214-2830- 9.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; VODIČKOVÁ, L. Výzkum poutání nutrientů v půdních filtrech s vegetací. In Vodní hospodářství v krajině. Černice: Ediční středisko ČVUT Praha, 2005. s. 313-320. ISBN: 80-01-03326- 0.
  Detail

 • 2004

  PROKEŠOVÁ, L., ŠÁLEK, J., MALÝ, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Živinná bilance vegetačních kořenových čistíren s horizontálním průtokem. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: FAST VUT, 2004. s. 376 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Poznatky z výzkumu kolmace filtračního prostředí zemních filtrů. In Zborník z konferencie Odpadové vody 2004. Nitra: AČE SR, 2004. s. 329 ( s.)ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

  ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., MALÝ, J. Modelový výzkum vertikálních půdních filtrů na čištění splaškových odpadních vod. In 4. Vodohospodářská konference 2004. 1. Brno: CERM, 2004. s. 435-441. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Výzkum kolmace filtračního prostředí v aluviích. In Říční krajina 2004. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. s. 253 ( s.)ISBN: 80-244-0942- 9.
  Detail

  ŠÁLEK, J., MALÝ, J. Živinná bilance vegetačních kořenových čistíren s horizontálním průtokem. In 4. vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí. Brno: VUT Brno, 2004. s. 376 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ŠÁLEK, J., MALÝ, J. Modelový výzkum vertikálních půdních filtrů na čištění splaškových odpadních vod. In 4. vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí. Brno: VUT Brno, 2004. s. 435 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

 • 2002

  ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., HYÁNKOVÁ, E. Těsnění biologických nádrží. In Stabilizační a dešťové nádrže. 1. Brno: FAST VUT, 2002. s. 39-44. ISBN: 80-214-2218- 1.
  Detail