Ing.

Martin Mohapl

Ph.D.

TST – Assistant professor

+420 541 147 993
martin.mohapl@vut.cz

Publications

 • 2022

  JÍLEK, J.; MOHAPL, M. Effect of Green Roof on Costs Operating. 2022.
  Detail

  JÍLEK, J.; MOHAPL, M.; PORWISZ, O. Vliv typu zelené střechy na provozní náklady v době energetické krize. Buildustry, 2022, roč. VI, č. 2, s. 12-16. ISSN: 2454-0382.
  Detail Link

  JÍLEK, J.; MOHAPL, M. Analysis of the Reconstruction of a Green Roof on a Multifunctional Building in Brno. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. American Institute of Physics Inc., 2022. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

 • 2021

  LUKÁŠKOVÁ, J.; MOHAPL, M.; JÍLEK, J. Analýza spotřeby energií při výstavbě bytových domů, porovnání dvou etap výstavby. Buildustry, 2021, roč. 2, č. 2, s. 94-102. ISSN: 2454-0382.
  Detail Link

  ORAVEC, J.; ŠIKULA, O.; KRAJČÍK, M.; ARICI, M.; MOHAPL, M. A comparative study on the applicability of six radiant floor, wall, and ceiling heating systems based on thermal performance analysis. Journal of Building Engineering, 2021, roč. 36, č. 4, s. 1-11. ISSN: 2352-7102.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HEJL, M.; MOHAPL, M.; BŘÍZA, L. Comparison of the New Type Modular Panel for Green Roofs and Classical Construction of Green Roofs by Stormwater Management. In 6th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture: Urban Planning Symposium (WMCAUS 2021) 14th-18th June 2021, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 830-839. ISSN: 1757-899X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  JÍLEK, J.; MOHAPL, M.; HEJL, M. Analysis of time consumption for extensive green roof realization. 2021.
  Detail Link

 • 2020

  MOHAPL, M.; LUKÁŠKOVÁ, J.; BŘÍZA, L.; HEJL, M.; ŠIKULA, O. SIMULACE EFEKTIVNOSTI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ STAVEBNÍHO MEZIPROSTORU. Simulace budov a techniky prostředí 2020. Sborník 11. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2020. s. 97-100. ISBN: 978-80-907423-1-4.
  Detail

  HEJL, M.; MOHAPL, M.; BŘÍZA, L. Modular Green Roofs and their Usage in the World. International Journal of Engineering Research in Africa, 2020, roč. 47, č. 1, s. 103-108. ISSN: 1663-3571.
  Detail Link

 • 2019

  MOHAPL, M.; PRAŽÁKOVÁ, J.; HEJL, M. Impact on Total Costs and Construction Period of Residential Buildings in Prague. In WMESS 2018 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 03. - 07. september 2018, Prague, Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Prague, Czech republic: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2017

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In Proceedings of the 3rd International Conference: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2016). Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Ltd, 2017. s. 78-85. ISBN: 978-80-553-2643-6. ISSN: 1877-7058.
  Detail Link

 • 2016

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEČKOVSKÝ, D. Vstupní hodnocení vývoje střešní vegetace na testovacím objektu EnviHut. In Sborník z 12. ročníku Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 280-284. ISBN: 978-80-904739-7- 3.
  Detail Link

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technology of Implementation of the Pitched Green Roof on the Testing Building EnviHut. Procedia Engineering, 2016, roč. 161, č. 1, s. 1904-1909. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; BEDLIVÁ, H. Designing and Testing of the Recycled Vegetative- Retention Layer of the Vegetative Upper Skin of the Pitched Roof. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 824, č. 824. 67, s. 67-76. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Evaluation of the Primary Vegetative Test for the Testing Building EnviHut. In SPACE. Košice: TUKE, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

 • 2015

  DIAZ, Y.; MOHAPL, M. Odborný posudek JŘBU pro ocenění předmětu zakázky „Zajištění vyšších užitných vlastností objektu EH,EZ a EC“. Brno: VUT FAST, 2015. s. 1-10.
  Detail

 • 2014

  MOHAPL, M.; VOJKŮVKOVÁ, P. The influence of the position of the steel element to heat flow in the wall of the industrial freezer. In The International Conference on Manufacturing Science and Engineering. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 2474-2477. ISBN: 9783038351214. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; MOHAPL, M. Technological Analysis of the Orientation of the Pitched Icelandic Turf Roof to the Cardinal Points and their Effect on the Stability of the Vegetative Layers. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2013

  ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete. In Envibuild 2012. selected, peer reviewed papers from the enviBUILD 2012, October 25-26, 2012 and the building performance simulation conference 2012, November 8-9, 2012, Brno, Czech Republic. Advanced Materials Research. Zurich: Trans Tech Publications, 2013. s. 287-290. ISBN: 9783037855966. ISSN: 1022- 6680.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MOHAPL, M. ANALÝZA POSUZOVÁNÍ VNĚJŠÍ VRSTVY KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. In Realizace staveb - teorie a praxe. 2013. s. 51-53. ISBN: 978-80-214-4803- 2.
  Detail

 • 2012

  ŠIKULA, O.; MOHAPL, M. 2D MODEL KAPILÁRNÍHO TRANSPORTU VODY V PÓROBETONU. In Sborník 7. národní konference IBPSA- CZ SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ. Praha: IBPSA- CZ, 2012. s. 61-64. ISBN: 978-80-260-3392- 9.
  Detail

 • 2011

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. s. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

 • 2010

  KOVÁŘOVÁ, B.; MOHAPL, M. Objekty stavěné technologií Superadobe a jejich tepelný režim. In Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb. Sborník z medzinárodní vedecké konferencie - CONECO 2010. Brno: TRIBUN EU, 2010. s. 137-142. ISBN: 978-80-7399-931- 5.
  Detail

 • 2007

  LÍZAL, P.; MOHAPL, M. Termovizní kamera - pomocník při odhalování chyb ve stavební praxi. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2007, roč. 11, č. 1, s. 20-21. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  MOHAPL, M. Analýza kontaktních zateplovacích systémů - technologie a komplexnost. Brno: 2007. s. 1-127.
  Detail

  MOHAPL, M. Eliminace chyb při termodiagnostice. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 96-97. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  MOHAPL, M. Technologická návaznost činností při regeneraci starších rodinných domků. In 2007. s. 273-278. ISBN: 978-808073-792- 4.
  Detail

 • 2006

  MOHAPL, M. Průzkum vlhkosti suterénního zdiva cihlového objektu. In sborník mezinárodní konference Vývojové tendencie v technológii staviebs. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. s. 139-145. ISBN: 80-227-2478- 5.
  Detail

  MOHAPL, M. Nové technologie kontaktního zateplování. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 231-236. ISBN: 80-214-3107- 5.
  Detail

  MOHAPL, M. Mitigation of Energy Loss and CO2 Emission from the Building Stock. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň, Rakousko: 2006. s. 253-254. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  MOHAPL, M. Technologie a realizace vnitřního zateplení Doublage. Tepelná ochrana budov, 2006, roč. 9, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1213- 0907.
  Detail

 • 2005

  LÍZAL, P.; MOHAPL, M. Kontaktní zateplení strojní metodou. In Zborník VI. vedecko- technické konferencie. Liptovský Ján 2005: 2005. s. 62-65.
  Detail

  MOHAPL, M. Porovnávání metod kontaktního zateplování. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 68-73. ISBN: 80-214-2826- 0.
  Detail

 • 2004

  LÍZAL, P. nová generace kontaktniho zateplení strojní metodou. Tepelná ochrana budov, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 29 ( s.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  MOHAPL, M. Výskyt plísní a dřevokazných hub v obytných místnostech. In Sborník konference Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 89-90. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail