Ing.

Martin Mohapl

Ph.D.

TST – Assistant professor

+420 541 147 993
martin.mohapl@vut.cz

Projects

 • Inovativní přístupy ke zvýšení efektivity stavebnictví a provádění zelené infrastruktury
  Detail

 • Výzkum hydrologických poměrů při provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Analýza stavebně-technologických procesů při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov
  Detail

 • Problematika dopravy prefabrikovaných dílců pro zelené střechy
  Detail

 • Možnosti prefabrikace v procesu zelených střech
  Detail

 • Optimalizace funkčního prototypu a rozvoj skladby vegetační šikmé střechy za účelem technologického a konstrukčního hodnocení ve vybrané lokalitě České Republiky
  Detail

 • Optimalizace technologie provádění a ověření skladby konstrukce na modelu šikmé zatravněné střechy za účelem hodnocení stability a použitelnosti ve vybrané lokalitě České Republiky
  Detail

 • Metodika posuzování dlouhodobého chování základní a finální vrstvy vnějšího kontaktního zateplovacího systému
  Detail

 • Dovybavení měřící techniky pro výukovou laboratoř Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb
  Detail