Ing.

Marian Formánek

Ph.D.

TZB – Assistant professor

+420 541 147 948
formanek.m@fce.vutbr.cz

Projects

 • Experimentální výzkum přenosu tepla a hmoty v systémech a soustavách technického zařízení budov
  Detail

 • Pokročilé systémy techniky prostředí a energetika budov
  Detail

 • Progresivní metody řízení a hodnocení energeticky úsporných budov
  Detail

 • Algoritmizace a příprava pro tvorbu mapy chladu města Brna
  Detail

 • Analýza vnitřního prostředí staveb a budov s téměř nulovou spotřebou energií
  Detail

 • Vývoj nových typů výměníků pro systémy TZB s využitím 3D tisku
  Detail

 • Analýza účinnosti, metodika řízení a energetická náročnost systémů techniky prostředí
  Detail

 • TA04021284, Úspora energie v datových centrech aplikací pokročilých systémů chlazení a využitím odpadního tepla s pozitivními environmentálními dopady
  Detail

 • TA04020173, Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem
  Detail

 • Systémy techniky prostředí pro trvale udržitelnou výstavbu
  Detail

 • Termodynamické a hydraulické vlastnosti teplonosných látek při nízkých teplotách.
  Detail