doc. Ing.

Karel Šuhajda

Ph.D.

Vice Dean
PST – Assoc. professor

+420 541 147 417
Karel.Suhajda@vut.cz

Publications

 • 2023

  VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D. Možnosti numerického modelování tepelných ostrovů ve městech. Juniorstav 2023. Brno: ECON publishing s.r.o., 2023. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Link

  SVOBODOVÁ, K.; PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K. MOŽNOSTI TVORBY ROZPOČTU INFORMAČNÍHO MODELU BUDOVY. JUNIORSTAV. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 638-645. ISBN: 978-80-86433-80-6. ISSN: 1190-1535.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; SVOBODOVÁ, K.; ŽAJDLÍK, T.; HOBZOVÁ, K.; NOVOTNÝ, M. The Effect of Microwave Radiation on the Solidification of C-S-H Gels: Its Influence on the Solidified Cement Mixtures. Gels, 2023, roč. 9, č. 11, s. 1-18. ISSN: 2310-2861.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŽAJDLÍK, T.; ŠUHAJDA, K.; PRŮŠA, D. Medium-Scale Fire Resistance Testing of Timber Structures with Composite Cement Fibre Materials. Buildings, 2023, roč. 13, č. 2, s. 1-12. ISSN: 2075-5309.
  Detail Link

  ŠUHAJDOVÁ, E., SCHMID, P., NOVOTNÝ, M., PĚNČÍK, J., ŠUHAJDA, K., UHLÍK, O. Experimental Research on Hybrid Hardwood Glue-Laminated Beams. Buildings, 2023, č. 4, ISSN: 2075-5309.
  Detail Link

  POBUCKÁ, S.; ŠUHAJDA, K. CRAWL SPACE - TEPELNÁ KAPACITA KONSTRUKCE. Juniorstav 2023. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2023. s. 95-101. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Link

  ŽAJDLÍK, T.; ŠUHAJDA, K.; VORLÍČKOVÁ, P. POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE S CEMENTOVLÁKNITÝM OPLÁŠTĚNÍM. JUNIORSTAV 2023 - 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství. JUNIORSTAV. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2023. s. 38-44. ISBN: 978-80-86433-80-6. ISSN: 1190-1535.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŽAJDLÍK, T.; SVOBODOVÁ, K.; ŠŤASTNÍK, S.; HOBZOVÁ, K.; VENKRBEC, V. Effect of Microwave Radiation on the Compressive Strength of Solid Ceramic Brick. Buildings, 2023, roč. 13, č. 4, s. 1-11. ISSN: 2075-5309.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  POBUCKÁ, S.; ŠUHAJDA, K. Proudění vzduchu v konstrukci crawl space. Czech Journal of Civil Engineering, 2023, roč. 09, č. 01, s. 60-68. ISSN: 2336-7148.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K. Experimental measurement of dynamic changes in the basis weight of vegetation walls and facades due to evapotranspiration. In 14TH CONFERENCE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SCIENTIST 2022 (YS22). AIP Conference Proceedings. 1305 Walt Whitman Road, Suite 110Melville, NY 11747 USA: AIP Conference proceedings, 2023. s. 1-5. ISSN: 1551-7616.
  Detail Link

  ŽAJDLÍK, T. Fire resistance testing of timber structure elements. In 14TH CONFERENCE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SCIENTIST 2022 (YS22). AIP Conference Proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 1-6. ISSN: 1551-7616.
  Detail Link

  POBUCKÁ, S.; ŠUHAJDA, K.; OSTRÝ, M.; KUČEROVÁ, K. Crawl space of timber structures: Analysis of the temperature and moisture conditions. In 14TH CONFERENCE OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR PHD STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS: YOUNG SCIENTIST 2022 (YS22). AIP Conference Proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 1-10. ISSN: 1551-7616.
  Detail Link

 • 2022

  NAZARKO, Ł.; ŽEMAITIS, E.; WRÓBLEWSKI, Ł.; ŠUHAJDA, K.; ZAJĄCZKOWSKA, M. The Impact of Energy Development of the European Union Euro Area Countries on CO2 Emissions Level. ENERGIES, 2022, roč. 15, č. 4, s. 1-12. ISSN: 1996-1073.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŽAJDLÍK, T.; ŠUHAJDA, K. EXPERIMENTÁLNÍ TEST POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. JUNIORSTAV 2022 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 55-59. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; ŽAJDLÍK, T. The Possibilities of Filling Ceramic Hollow Bricks with the Use of Waste Thermal Insulation Materials. In 26th International Meeting of Thermophysics 2021. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2022. s. 1-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; POLÁŠEK, J.; ŠUHAJDA, K. VLIV VEGETAČNÍ STŘECHY A KLASICKÉ PLOCHÉ STŘECHY NA TEPELNOU STABILITU OBJEKTU. JUNIORSTAV 2022, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing. s.r.o., 2022. s. 683-688. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S. MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PRO URYCHLENÍ TUHNUTÍ SMĚSÍ TVOŘENÉ POJIVEM Z POLYMERNÍ MATRICE A PLNIVEM Z ODPADNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ. JUNIORSTAV 2022 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 557-562. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

  POLÁŠEK, J.; PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; ŽAJDLÍK, T. The effect of a Green roof on thermal stability of a building when compared to a conventional flat roof. In 26th International Meeting of Thermophysics 2021. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2022. s. 1-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S. The Possibilities of Using Microwave Radiation to Accelerate the Solidification of Mixtures Consisting of a Polymer Matrix Binder and a Waste Thermal Insulation. In 26th International Meeting of Thermophysics. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2022. s. 1-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  GINEVIČIUS, R.; GEDVILAITE, D.; STASIUKYNAS, A.; ŠUHAJDA, K. Complex Expert Assessment of the State of Business Enterprises. ACTA POLYTECH HUNG, 2022, roč. 19, č. 2, s. 135-150. ISSN: 1785-8860.
  Detail Link

 • 2021

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S.; ŽAJDLÍK, T. Numerické řešení vlivu vegetační vrstvy na teplotu v jednotlivých vrstvách vegetační ploché střechy. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 29.3.2021, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  ŽAJDLÍK, T.; ŠUHAJDA, K. Zkoušení požární odolnosti stavebních konstrukcí. TZB-info, 2021, roč. 23, č. 36, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S. Využití odpadních tepelně-izolačních materiálů pro výplňové hmoty do keramických dutinových tvarovek. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 13.4.2021, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  MIRZYŃSKA, A.; KOSCH, O.; SCHIEG, M.; ŠUHAJDA, K.; SZARUCKI, M. Exploring concomitant concepts in the discussion on the circular economy: A bibliometric analysis of web of science, scopus and twitter. Technological and Economic Development of Economy, 2021, roč. 27, č. 6, s. 1539-1562. ISSN: 2029-4913.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŽAJDLÍK, T.; ŠUHAJDA, K. Experimental testing results of a timber structure's fire resistance in a combustion chamber. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (web). 932. 2021. s. 225-230. ISSN: 1662-9795.
  Detail Link

  GINEVIČIUS, R.; NOGA, G.; ŽEMAITIS, E.; PIONTEK, B.; ŠUHAJDA, K. Comparative Assessment of the Impact of Electricity Consumption in Different Economic Sectors on the Economic Development of the EU Member States. ENERGIES, 2021, roč. 14, č. 24, s. 1-14. ISSN: 1996-1073.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŽAJDLÍK, T.; ŠUHAJDA, K. Comparison of Fire Resistance Testing Methods for Structures with Timber Elements. Advances in Science and Technology. 2021. ISSN: 1662-0356.
  Detail

  ŽAJDLÍK, T.; ŠUHAJDA, K. Zkoušení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Brno: 2021. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  VLACH, F.; VAJKAY, F.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D. Technical Measures for Limitation of Frost Depth in Soil. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ldt., 2021. s. 1-6. ISSN: 1662-0356.
  Detail Link

  NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; ŠUHAJDA, K. Determination of material and elasticity constants of cement fibre boards to extend field of application. Construction and building materials, 2021, roč. 306, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

  VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P. Measurement of the runoff coefficient of extensive greenroof. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K.; ŠŤASTNÍK, S. Využití odpadních tepelně-izolačních materiálů pro výplňové hmoty do keramických dutinových tvarovek. JUNIORSTAV 2021 23.ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: 2021. s. 771-777. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Link

 • 2020

  GINEVICIUS, R.; KLIEŠTIK, T.; STASIUKYNAS, A.; ŠUHAJDA, K. The Impact of National Economic Development on the Shadow Economy. Journal of Competitiveness, 2020, roč. 12, č. 4, s. 39-55. ISSN: 1804-171X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KERVITCER, M.; ŠUHAJDA, K. Stavební úpravy střechy si vyžádaly řešení atypického detailu. TZB-info, 2020, roč. 2020, č. 5.10.2020, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  ŠŤASTNÍK, S.; PRŮŠA, D.; ŠUHAJDA, K. Optimization of geometric arrangement of filled ceramic blocks. THERMOPHYSICS 2020: 25th International Meeting of Thermophysics and 20th Conference REFRA. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-4041-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; POLÁŠEK, J.; ŽAJDLÍK, T. Recycling of thermal insulation materials. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-4041-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  KVAPILOVÁ, V.; ŠUHAJDA, K. POSSIBILITY OF USING MICROWAVE RADIATION FOR REHABILITATION OF HISTORICAL MASONRY CONSTRUCTIONS. In 21. konference o sanaci a rekonstrukci budov, CRRB 2019. Key Engineering Materials (print). Praha: Trans tech Publications Ltd, Switzerland, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-3-0357-3653-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail Link

  PRŮŠA, D.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠUHAJDA, K.; POLÁŠEK, J. Reflectance expression of exterior plasters. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. USA: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-0-7354-4041-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

 • 2019

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Experimental research on load bearing capacity of adhesively jointed beech timber lamellas. In The 13th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019 SELECTED PAPERS. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. s. 497-501. ISBN: 978-609-476-197-3.
  Detail Link

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Měření vnitřního mikroklimatu ve větrané vzduchové mezeře. In Juniorstav 2019. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

 • 2018

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů dřeva pro konstrukční účely. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Assessment of the cement plate building covering facade. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). 1. Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 27-32. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Link

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Assessment of the cement boards building plate in the Czech republic. In 26th International conference on materials and technology - Program and book of abstracts. 1. Portorož: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2018. s. 1-9. ISBN: 978-961-94088-2-7.
  Detail

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; SCHMID, P.; STRAKA, B. Evaluation of Suitability of Selected Hardwood in Civil Engineering. Gradevinski Materijali i Konstrukcije, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 73-82. ISSN: 2217-8139.
  Detail Link

 • 2017

  SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z. MIKROVLNNÁ TEORIE VE STAVEBNÍ PRAXI. TZB- info, 2017, roč. 1, č. 04/ 2017, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  KUČERA, R.; ŠUHAJDA, K. HIENONEN M.; ILLIKAINEN K. Analysis and Design Rehabilitation Foundation of Timber Houses in Scandinavian Climate Condition. Procedia Engineering, 2017, č. 195, s. 1-8. ISSN: 1877-7058.
  Detail Link

  KUČERA, R.; ŠUHAJDA, K. DYNAMICKÁ SIMULACE DETAILU ZALOŽENÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY. In Junior stav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2017. s. 131-139. ISBN: 978-80-86837-87-1.
  Detail

 • 2016

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E. Selection of heating system based on acquisition and operating cost for family house. In Business and Management 2016. Business and Management. Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-609-457-921-9. ISSN: 2029-4441.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŠAFÁŘOVÁ, M.; STODŮLKA, J.; ŠUHAJDA, K. Polyurethane adhesives in flat roofs. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  POSPÍŠIL, J.; ŠUHAJDA, K. Influence in connection of a vapor barrier in critical detail of composite construction. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2016). Procedia Engineering. Brno: Elsevier, 2016. s. 88-95. ISBN: 978-1-5108-4504-6. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z. Mikrovlnná teorie ve stavební praxi. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2016. 38.konference (18. konference WTA CZ. Brno 2016: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2016. s. 11-19. ISBN: 978-80-02-02701-0.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; ŠUHAJDOVÁ, E. Poruchy šikmé střechy ZŠ. Materiály pro stavbu, 2016, roč. 05/ 2016, č. 5, s. 1-3. ISSN: 1213-0311.
  Detail Link

  PROCHÁZKA, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. MICROWAVE RADIATION AND ITS APPLICATION ON CONSTRUCTION MATERIALS. Engineering Structures and Technologies, 2016, roč. 4, č. 8, s. 150-156. ISSN: 2029-882X.
  Detail Link

  VAHALOVÁ, E.; MIŠKUFOVÁ, M.; ŠUHAJDOVÁ, E.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K. Posouzení vlivu skladby stěny dřevostavby na dobu vysychání zabudované vlhkosti. Tepelná ochrana budov, 2016, roč. 19, č. 5, s. 13-16. ISSN: 1213-0907.
  Detail Link

  NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; VAHALOVÁ, E.; JIROUŠEK, Z. The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements. Sanace a rekonstrukce staveb 2016. 38. konference. Brno 2016: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky-WTA CZ, 2016. s. 134-134. ISBN: 978-80-02-02701-0.
  Detail

 • 2015

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z. Technologie vysoušení nosných konstrukcí. TZB- info, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 20-26. ISSN: 1801- 4399.
  Detail Link

 • 2014

  NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDOVÁ, E. KITTELŮV DŮM – sanace dřevěných prvků historického objektu. In DŘEVOSTAVBY 2014. VOLYNĚ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2014, 2014. s. 115-120. ISBN: 978-80-86837-57- 4.
  Detail

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Vysušování sklepních prostor Filozofické fakulty v Brně. In STAVEBNÍ FYZIKA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ: TEORIE A PRAXE. OKTAEDR. Brno: Kolektov autorů, 2014. s. 90-93. ISBN: 978-80-214-4926- 8.
  Detail

  VAHALOVÁ, E.; PEUHKURI, R.; RODE, C.; ŠUHAJDA, K. Influence of construction design on moisture damage of wooden buildings. In 10th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2014. 1. Lund, Sweeden: Lund University, 2014. s. 1077-1084. ISBN: 978-91-88722-53-9.
  Detail

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Technolgie vysoušení zděných konstrukcí, Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 16th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. první. BRNO: Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. s. 36-41. ISBN: 978-80-02-02539- 9.
  Detail

  Ginevicius, R ; Diskiene, J ; Suhajda, K. THE INFLUENCE OF MARKET SITUATION ON DIVERSIFICATION STRATEGY OF COMPANIES' ACTIVITY. Business and Management, 2014, č. bm.2014.006, s. 35-42. ISSN: 2029-4441.
  Detail Link

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 1 - vysoušení konstrukcí. Materiály pro stavbu, 2014, roč. XX., č. 2/ 2014, s. 28-32. ISSN: 1213- 0311.
  Detail Link

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ VE STAVEBNICTVÍ 2 - likvidace biotických škůdců (plísně). Materiály pro stavbu, 2014, roč. XX., č. 3/ 2014, s. 50-52. ISSN: 1213- 0311.
  Detail Link

  NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K. MIKROVLNNÁ STERILIZACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NAPADENÝCH BIOTICKÝMI ŠKŮDCI Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/11774-mikrovlnna-sterilizace-drevenych-prvku-napadenych-biotickymi- skudci. TZB- info, 2014, roč. 2001- 2014, č. 09/ 2014, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail Link

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ŠUHAJDOVÁ, E.; MÁTL, M. USE OF MICROWAVE RADIATION IN BUILDING INDUSTRY THROUGH APPLICATION OF WOOD ELEMENT DRYING. WOOD RESEARCH, 2014, roč. 3/2014, č. 59, s. 389-400. ISSN: 1336-4561.
  Detail Link

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J. USE OF EMW RADIATION IN THE BUILDING INDUSTRY. In Scientific.NET, Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Switzerland: Scientific.NET, Advanced Materials Research, 2014. s. 297-302. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2013

  VAHALOVÁ, E.; PEUHKURI, R.; ŠUHAJDA, K. Influence of using treated wood on thermal properties and heat losses in basements of wooden buildings. In Proceedings of the 2nd Central European Symposium on Building Physics (CESBP 2013), Contributions to Building Physics. Vienna, Austria: RSA, Vienna, Austria, 2013. s. 847-854. ISBN: 978-3-85437-321-6.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; TICHOMIROV, V. Sterilization of biotic pests by microwave radiation. Procedia Engineering, 2013, roč. 57, č. 10, s. 1094-1099. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  NOVOTNÝ, M.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K.; KRUPICOVÁ, J.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J. Mikrovlnná sterilizace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci. In Dřevostavby 2013. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Volyně 2013, 2013. s. 285-294. ISBN: 978-80-86837-51- 2.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; FUCIMAN, O. Composite material under influence of moisture. In The Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cap Town South Africa: 2013. s. 1375-1378. ISBN: 978-1-138-00061-2.
  Detail Link

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; PETŘÍČEK, T.; GINTAR, J.; PLACHÝ, J. Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně. In XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno 2013. Brno: 2013. s. 325-331. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  SOBOTKA, J.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDA, K. VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA, STERILIZACE BIOTICKÝCH ČINITELŮ POMOCÍ MIKROVLNNÉ TECHNOLOGIE. In XXII. mezinárodní věděcká konference soudního inženýrství Exfos 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 444-452. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O. 3D data for calculation of capillary coefficient. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 688, s. 180-184. ISSN: 1662- 8985.
  Detail Link

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Comparison of Methods to Identify of Moisture Distribution. GSTF Journal of Engineering Technology, 2013, roč. 2, č. 1, s. 122-126. ISSN: 2251- 3701.
  Detail

  GINTAR, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; BEČKOVSKÁ, T. Efficiency of Liquidation of Biotic Pests Using Microwave Radiation. AMR - Advanced Materials Research, 2013, č. 688, s. 27-36. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures. Architecture and Civil Enineering, 2013, roč. 1, č. 1, s. 223-226. ISSN: 2301- 394X.
  Detail Link

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Účinnost likvidace biotických škůdců plísní mikrovlnným zářením. Stavební obzor, 2013, roč. 8/ 2013, č. 8, s. 205-208. ISSN: 1210- 4027.
  Detail Link

  SOBOTKA, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K. Efficiency of Liquidation of Biotic Pents Using Microwave Radiation. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 601, s. 27-36. ISSN: 1022- 6680.
  Detail Link

  VAHALOVÁ, E.; HLAVSA, P.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J. Analysis of Long Term Bending and Shear Test of Treated and Untreated Spruce. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 516-522. ISSN: 2301- 2706.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J. Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně. Soudní inženýrství, 2013, roč. 1., č. 24/ 2013, s. 34-37. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 s. ISBN: 978-80-247-8379- 6.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 s. ISBN: 978-80-247-4205- 2.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J.; ŠMAK, M.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Konstrukce šikmých střech. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 232 s. ISBN: 978-80-247-8380- 2.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J. Efficiency of Liquidation od Biotic Pents Using Microwave Radiation. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Switzerland: TRANS TECH PUBLICATIONS, 2013. s. 27-36. ISBN: 978-3-03785-679- 6.
  Detail

 • 2012

  BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; KALÁBOVÁ, T.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. In Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastní Dřevostavby 2012. Volyně: VOŠ Volyně, 2012. s. 75-78. ISBN: 978-80-86837-36- 9.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Modeling of moisture distribution in concrete in 3D. In Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting III. Taylor and Francis Group. Cape Town, South Africa: Taylor and Francis Group, 2012. s. 328-331. ISBN: 978-0-203-12425- 3.
  Detail Link

  SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z. Likvidace a sterilizace biotických činitelů pomocí mikrovlnné technologie. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012, CRRB- 14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 10-15. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Interaction of microwave radiation with wet porous material. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1435- 4934.
  Detail Link

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O. 3D data for calculation of capillary coefficient. Sanace a rekonstrukce staveb 2012. 1. Brno: WTA CZ, 2012. s. 231-231. ISBN: 978-82-02-02414- 9.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. The Moisture in Capillaries of Building Materials. David Publishing Company, 2012, roč. 6, č. 11, s. 1536-1543. ISSN: 1934- 7359.
  Detail Link

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Methodology for determination of moisture distribution. Journal Of Chemistry and Chemical Engineering, 2012, roč. 2012, č. 8, s. 715-720. ISSN: 1934- 7375.
  Detail

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Evaluation of moisture for assessing of the reliability of building structures. GSTF e Journal, 2012, roč. 1, č. 1, s. 223-226. ISSN: 2301- 3036.
  Detail Link

  ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Methodology for Determination of Moisture Distribution. 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Academy of Sciences of Czech Republic, v.v.i. Česká republika: Association for Engineering Mechanics, 2012. s. 290-291. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALÁBOVÁ, T.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; KRUPICOVÁ, J. Experimentální dřevostavba EXDR1. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 5, s. 26-27. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2011

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. s. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

 • 2010

  FIŠAROVÁ, Z. Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropních konstrukcí. In Dřevostavby 2010, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí 31.března a 1. dubna 2010. 2010. s. 58-62. ISBN: 978-80-86837-27- 7.
  Detail

 • 2009

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Výskum v oblasti rekonštrukcií drevených stropov formou spriahnutia s betónovou doskou. Stavebnícka ročenka 2010. Bratislava: JAGA GROUP, a.s., 2009. s. 90-93. ISBN: 978-80-8076-076- 2.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Výzkum v oblasti rekonstrukcí dřevěných stropů formou spřažení s betonovou deskou. Stavební ročenka 2010. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2009. s. 64-67. ISBN: 978-80-8076-079- 3.
  Detail

 • 2008

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; ŠKRAMLIK, J. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2006, č. 06, s. 1-12. ISSN: 1435- 4934.
  Detail Link

  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Měření vlhkosti stavebních materiálů absorbční mikrovlnnou metodou mikrovlnnou metodou. Stavební obzor, 2008, roč. 17, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2007

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. In Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Zingoni. Cape Town South Africa: University of Cape Town, 2007. s. 613-614. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. In The 2nd International Conference on Sensing Technology, ICST 2007. Massey University Palmerston North. New Zaeland: Massey University Palmerston North, 2007. s. 622-628. ISBN: 978-0-473-12432- 8.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu Therm. Zpravodaj WTA CZ, 2007, roč. 2007, č. 3- 4, s. 19-21. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  ŠUHAJDA, K., NOVOTNÝ, M. Monitoring of Effectivity of Microwave Desiccation by Means of rod plug- in Antenna. In CD- Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Zingoni. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2007. s. 613-614. ISBN: 978-90-5966-057- 1.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Lightweight concrete application by the composite wood concrete joist ceilings. In The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Netherlands: Millpress Rotterdam, 2007. s. 293-297. ISBN: 978-90-5966-0545- 0.
  Detail

 • 2006

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Poruchy obvodového pláště HUECK-HARTMANN na budově "Symbol" v Technologickém parku Brno. In Sborník ze 7. konference Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. 1. Podbáňské: TU Košice, 2006. s. 206-212.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Stanovení a porovnání účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na třech druzích zdiva. In Zborník abstraktov. 1. Košice: CPRESS, Technická univerzita Košice, 2006. s. 131-132. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M. STANOVENÍ A POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI MW VYSOUŠENÍ POMOCÍ TYČOVÉ ANTÉNY NA TŘECH DRUZÍCH ZDIVA. In Zborník příspěvků CD. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-8073-678- 2.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. ANALYSIS OF COMPOSITE WOOD CONCRETE JOIST CEILINGS BEHAVIOR WITH USE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE. In Zborník abstraktov. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 101-102. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Sledování průhybu dřevěného trámového stropu v průběhu provádění jeho rekonstrukce. Materiály pro stavbu, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K. Dřevobetonové stropy s aplikací lehkého betonu. In Sborník přízpěvků. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2006. s. 100-104. ISBN: 80-214-3237- 3.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Stanovení účinnosti MW vysoušení pomocí tyčové antény na zdivu z novodobých keramických tvarovek typu therm. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. 40. Ostrava: FAST VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 94-99. ISBN: 80-248-1157- X.
  Detail

  TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Sananace vlhkého zdiva novodobých objektů. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a rekonstrukce 2006 - zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. 40. Ostrava: FAST VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 100-104. ISBN: 80-248-1157- X.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Sledování vlivu MW záření na odpadní materiál využitý jako plnivo dutin u keramických tvarovek. In Sborník ze semináře Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. 150. Brno: VUT FAST, 2006. s. 29-33. ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Analysis of composite wood concrete joist ceilings behavior with use of lightweight concrete. In CD Zborník prispevkov. 1. Košice: CPRESS, Košice, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-8073-678- 2.
  Detail

 • 2005

  TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K. Možnosti sanace dutinového zdva roti účinkům vlhkosti. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 123-128. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Využití mikrovlnného záření pro vysoušení vlhkého zdiva. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV A STRIECH. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 129-132. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  TOMÍČEK, Oldřich; BAYER, Patrik; ŠUHAJDA, Karel; NOVOTNÝ, Miloslav. Určení vybraných vlastností cihelného zdiva při sanaci vlhkosti chemickou metodou. In Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou PORUCHY A REKONŠTRUKCIE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV TRIECH. košice: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2005. s. 153-156. ISBN: 80-232-0245- 6.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Experimentální sledování účinnosti mikrovlnného vysoušení pomocí tyčové antény na jednotlivých typech zdiva. In 7. Odborná konference doktorského studia, JUNIORSTAV 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2005. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2825- 2.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O.; NOVOTNÝ, M. Vysoušení dutinového zdiva MW tyčovou anténou. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 221-224. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  TOMÍČEK, Oldřich; NOVOTNÝ, Miloslav; ŠUHAJDA, Karel. Chemická metoda při sanaci dutinového zdiva proti vzlínající vlhkosti. In sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005. Blansko: Reprocentrum a. s, 2005. s. 225-230. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  PEXOVÁ, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M. Experimentální analýza vlastností spřaženého dřevobetonového průřezu při užití lehkého betonu. In Sborník z 27. konference SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2005. Blansko: Reprocentrum a.s., 2005. s. 60-63. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

 • 2004

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou. In Sanace a rekonstrukce budov 2004. Praha: WTA, 2004. s. 271 ( s.)
  Detail

  TOMÍČEK, O., NOVOTNÝ, M., ŠUHAJDA, K. Určení vlastností vlhkého cihelného zdiva při sanaci injektážní metodou. In Sanace a rekonstrukce budov 2004. Praha: WTA, 2004. s. 379 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; TOMÍČEK, O. Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou. In Sborník 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost WTA, 2004. s. 271-276. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O.; ŠUHAJDA, K.; ZEJDA, P. Využití mikrovlnného záření při přesoušení injektážních vrtů. Střechy, fasády, izolace, 2004, roč. 11/ 2004, č. 11, s. 58 ( s.)ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  ŠUHAJDA, K. Chemical grout curtain as way of rehabilitation damply hollow masonry. In 6. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2004. Brno: Bekros Brno, 2004. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O. Sušení zdiva mikrovlnnou tyčovou anténou. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004, 26. konference. Praha: Česká stavební společnost, WTA Praha, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; TOMÍČEK, O.; ŠUHAJDA, K. Určení vlastností vlhkého cihelného střepu. In Sborník z 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 379-386. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

 • 2003

  ŠUHAJDA, K. Možnosti sanace vlhkých zděných staveb s ohledem na materiál konstrukce. In 5. Odborná konference doktorského studia - Díl 2 - Pozemní stavitelství II. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2003. s. 115-118. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail