doc. Ing.

Karel Šuhajda

Ph.D.

Vice Dean
PST – Assoc. professor

+420 541 147 417
Karel.Suhajda@vut.cz

Creative work

 • ŠUHAJDA, K.; TICHOMIROV, V.; SCHMID, P.; NOVOTNÝ, M.: Horkovzdušné spoje asfaltů; Spojování asfaltových pásů pomocí horkého vzduchu. Stavebnictví VUT v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Inovační voucher. (ověřená technologie)

 • BEČKOVSKÝ, D.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; VLACH, F.; BEČKOVSKÁ, T.; JELÍNEK, P.: EXDR1; Experimentální dřevostavba EXDR1. Kulkova 10, 615 00 Brno. URL: http://upst.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=31. (funkční vzorek)

 • ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.: Obvodová stěna CEMVIN; Prototyp obvodového pláště dřevostavby s využitím cementovláknitých desek. Ústav pozemního stavitelství, chodba 3.NP budovy D1, Veveří 95, 60200 Brno. (prototyp)

 • ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.; VLACH, F.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; PĚNČÍK, J.: Vnitřní stěna CEMVIN; Prototyp svislé vnitřní stěny s využitím cementovláknitých desek. Ústav pozemního stavitelství, chodba 3.NP budovy D1, Veveří 95, 60200 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (prototyp)

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; VYSTRČIL, J.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D.: Schodiště CEMVIN; Prototyp schodiště z desek z cementových vláken. Laboratoř D106, Fakulta stavební, Veveří 95, 60200 Brno. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (prototyp)

 • NESPĚŠNÝ, O.; PĚNČÍK, J.; BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; VYSTRČIL, J.: Zkušební polygon; Zkušební polygon pro mechanické zkoušky konstrukcí pozemních staveb. Veveří 95, 60200 Brno, Budova D1, laboratoře D106. URL: https://pst.fce.vutbr.cz. (funkční vzorek)

 • BEČKOVSKÝ, D.; VYSTRČIL, J.; NESPĚŠNÝ, O.; SELNÍK, P.; ŠUHAJDA, K.: Fasádní kapsy dílce TOPWET; Funkční vzorek pohledové vrstvy a tvaru vegetačních kapes. VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

Patents

 • 2023

  patent
  HLAVSA, P.; VLACH, F.; FIŠAROVÁ, Z.; BEČKOVSKÝ, D.; ŠUHAJDA, K.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Prefabrikovaný podlahový prvek. 309509, patent. (2023)
  Detail

 • 2022

  užitný vzor
  RUBINA, A.; TRČKA, M.; CAKL, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; Vysoké učení technciké v Brně: Oběžné kolo. 36043, užitný vzor. (2022)
  Detail

 • 2013

  patent
  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; FUCIMAN, O.; VUT FAST: Apparatus for measuring of moisture parameters of porous material and method for monitoring of moisture spreading in porous material. EP 2 498 080 B1, patent. BRD Mnichov (2013)
  Detail

 • 2012

  užitný vzor
  ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O.; ŠUHAJDA, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Aparatura pro měření vlhkostních parametrů pórovité hmoty. 23258, užitný vzor. ÚPV Praha (2012)
  Detail

 • 2011

  užitný vzor
  FRANK, M.;KOLÁŘOVÁ, Z.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; Vysoké učení technické v Brně; Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.: Stropní konstrukce opatřená podlahovou konstrukcí. 22649, užitný vzor. Praha (2011)
  Detail