doc. Ing.

Jitka Malá

Ph.D.

CHE – Assoc. professor

+420 541 147 637
Jitka.Mala@vut.cz

Projects

 • SS06020006, Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod
  Detail

 • Denitrifikace a degradace pesticidů
  Detail

 • Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií
  Detail

 • Chování pesticidních látek v průběhu denitrifikace
  Detail

 • Degradace pesticidů v denitrifikačních bioreaktorech
  Detail

 • Vliv emergentních polutantů na denitrifikaci
  Detail

 • Laboratorní testy denitrifikačních bioreaktorů
  Detail

 • Optimalizace technologie pro odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů
  Detail

 • Filtrační materiály využitelné v denitrifikačních bioreaktorech
  Detail

 • QJ1520280, Udržitelná technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů
  Detail

 • Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku chemických předmětů
  Detail

 • Fosfor v sedimentech malých vodních toků v kontextu vodohospodářských revitalizací
  Detail

 • Přeměna dusíkatých sloučenin v procesu biologické nitrifikace-denitrifikace.
  Detail