doc. Ing.

Jiří Bureš

Ph.D.

GED – Assoc. professor

+420 541 147 136
bures.j@fce.vutbr.cz

Publications

 • 2022

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; JEŽEK, J. ON THE PROBLEMS OF INTEGRATION OF SPATIAL DATA OF CONSTRUCTION PROCEDURES IN THE CONTEXT OF THE E-GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC. In 8th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2022. s. 176-182. ISSN: 1314-0604.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; JEŽEK, J. TECHNOLOGICAL GIS SUPPORT OF PROPERTY SETTLEMENT OF LARGE STRUCTURES. In 8th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2022. s. 183-190. ISSN: 1314-0604.
  Detail Link

  BUREŠ, J.; KOSTELECKÝ, J., ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Dvacet let provozu stanice TUBO v EPN. Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2022. s. 14-25. ISBN: ISBN 978-80-86433-77.
  Detail Link

  KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; BUREŠ, J. Prestressed footbridge over Morava River in Kroměříž - strengthening, rehabilitation and measurement using geodetic method in combination with advanced optical methods. 5. Brückenkolloquium. Esslingen: Technische Akademie Esslingen e. V., 2022. ISBN: 978-3-8169-3549-0.
  Detail

  BUREŠ, J.; HAVLÍČEK, R.; VYSTAVĚL, O.; ŠVÁBENSKÝ, O. DIGITAL TECHNICAL MAP AND BIM IN THE TRANSPORT CONSTRUCTION SPHERE IN THE CZECH REPUBLIC. In 8th International Conference on Cartography & GIS. International Conference on Cartography and GIS. Vol. 2. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2022. s. 67-73. ISSN: 1314-0604.
  Detail Link

 • 2021

  BUREŠ, J. Analýza přesnosti a udržitelnosti prostorové polohy koleje od železničního bodového pole. Slovenský geodet a kartograf, 2021, roč. XXVI, č. 1, s. 14-18. ISSN: 1335-4019.
  Detail Link

 • 2020

  KUBÍČEK, P.; BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Proposal of Technological GIS Support as Part of Resident Parking in Large Cities–Case Study, City of Brno. Symmetry, 2020, roč. 12, č. 4, s. 152-174. ISSN: 2073-8994.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Evaluation of Influence of the Environment on the Choice of Buildings for Residential Living. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 12, s. 181-201. ISSN: 2071-1050.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2019

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; PASEKA, A.; ŠVÁBENSKÝ, O. EXPERIENCE OF GEOLOGICAL ENGINEERING SURVEYS OF PROBLEMATIC HIGHWAY SECTIONS IN THE CZECH REPUBLIC. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2019. s. 133-140. ISBN: 978-619-7408-80-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; JEŽEK, J.; VACKOVÁ, E. AUTOMATIC CREATION OF FIELD SURVEY SKETCH BY USING OF TOPOLOGICAL CODES. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2019. s. 777-784. ISBN: 978-619-7408-80-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  BUREŠ, J.; BÁRTA, L. Měření teplotního pole stavebních konstrukcí při jejich monitoringu. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií. 1. Brno: Český svaz geodetů a karografů, 2019. s. 94-102. ISBN: 978-80-02-02876-5.
  Detail

 • 2018

  BUREŠ, J., KOSTELECKÝ, J. Analýza jednotného transformačního klíče verze 1202 pro účely železniční geodézie. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2018. s. 72-76. ISBN: 978-80-86433-67-7.
  Detail

  BUREŠ, J., HOŘEJŠ, M. Kalibrace geodetických totálních stanic a GNSS systémů na kalibrační základně Brno-Jih. In Měření v průmyslu. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2018. s. 76-81. ISBN: 978-80-02-02826-0.
  Detail

  BARTONĚK, D.; JEŽEK, J.; BUREŠ, J.; VACKOVÁ, E. METHODOLOGY FOR PRIVATE CARTOGRAPHIC SYMBOLS CREATION FOR THEMATIC MAPS. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 864-873. ISSN: 1314-0604.
  Detail Link

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; BÁRTA, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. AUTOMATED UPDATING OF SELECTED TECHNICAL AND CADASTRAL MAP COMPONENTS. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 888-895. ISSN: 1314-0604.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; KOVAŘÍK, P.; PETRUCHA, J. MATHEMATICAL LITERACY OF ENGINEERS IN THE INDUSTRY 4.0. In Education. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2018. s. 193-200. ISBN: 978-619-7408-49-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; KALINA, M.; ŠVÁBENSKÝ, O. SECURITY GEODETIC MONITORING OF STRUCTURES. In Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 41. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 874-879. ISSN: 1314-0604.
  Detail Link

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; BÁRTA, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL SAFETY MONITORING. In Informatics. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2018. s. 485-492. ISBN: 978-619-7408-39-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; HOŘEJŠ, M. K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. 2017. s. 77-80. ISBN: 978-80-86433-64- 6.
  Detail

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VOJKŮVKA, M. INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING. In Informatics International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 17. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2017. s. 943-950. ISBN: 978-619-7408-01-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Optimized GNSS RTK measurement planning for effective point occupation via heuristic analysis. ENGINEERING COMPUTATIONS, 2017, roč. Vol. 34, č. 1, s. 1-15. ISSN: 0264-4401.
  Detail

  OLŠÁK, M.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“. In Sborník ke konferenci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; TOPOLÁŘ, L. Zavádění metrického systému v českých zemích. In Z dějin geodézie a kartografie 18. Mapová díla, zeměměřičské práce, přístroje, osobnosti. Z dějin geodézie a kartografie. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 2017. s. 226-237. ISBN: 978-80-7037-262- 3. ISSN: 0232-0916.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; PETRUCHA, J. FAST HEURISTIC ALGORITHM OF SEARCHING HAMILTONIAN PATH IN GRAPH. In Informatics. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2017. s. 895-902. ISBN: 978-619-7408-01- 0. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BUREŠ, J. Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace. In 13. medzinárodná konferencia „Geodézia a kartografia v doprave“. 1. Košice, Slovensko: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-89626-08-3.
  Detail

 • 2016

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. The Optimization of Global Navigation Satellite Systems Measurement by the Geographic Information Systems Support. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2016, roč. 13, č. 11, s. 8345-8354. ISSN: 1546-1955.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J. Algorithmization and Optimization of Processing of Big Geographical Data. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2016, roč. 13, č. 12, s. 9098-9104. ISSN: 1546-1955.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M.; VÁVROVÁ, E. INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING. In Informatics. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92, 2016. s. 705-712. ISBN: 978-619-7105-58- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J. Optimization of Route in Field at Precise GNSS Positioning. In 6th International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2016. s. 752-757. ISSN: 1314-0604.
  Detail Link

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; FIXEL, J. Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions. In Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015). 1. Osaka, Japan: CRC Press, 2016. s. 21-24. ISBN: 978-1-138-02893-7.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J. Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure. Abstract booklet, MSMF8. VUTIUM, Brno. Brno: VUTIUM, Brno, 2016. s. 200-200. ISBN: 978-80-214-5357-9.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure. Solid State Phenomena, 2016, roč. B, č. 1, s. 481-484. ISSN: 1012-0394.
  Detail Link

  BUREŠ, J. Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase. In 51. Geodetické informační dny. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno, 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-02-02645- 7.
  Detail

  BUREŠ, J. Využití GNSS- RTK a permanentních sítí GNSS pro železniční bodové pole. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2016. s. 64-72. ISBN: 978-80-86433-60- 8.
  Detail

  BUREŠ, J. Návrh metodiky budování primárního železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase. In Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2016. s. 63-72. ISBN: 978-80-02-02656- 3.
  Detail

  OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin". In 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

 • 2015

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J. Diagnostics of a Historical Bridge Using Measuring Methods and Inverse Analysis. In Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 1064-1069. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Enhancement of Image Classification via GIS. ADV SCI LETT, 2015, roč. 21, č. 12, s. 3737-3740. ISSN: 1936-6612.
  Detail Link

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Technology and Conclusions from Long- term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction. In Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 1144-1148. ISBN: 978-3-03835-460- 4.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J. USAGE OF HEURISTIC ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF PRECISE GNSS RTK MEASUREMENT. In 15th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Bulgaria: STEF 92 Technology Ltd., 2015. s. 899-906. ISBN: 978-619-7105-35-3. ISSN: 1314-2704.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O. Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM. In Surface models for Geosciences. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Switzerland: Springer, 2015. s. 13-26. ISBN: 978-3-319-18407- 4.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Surface Classification Above Gas Pipeline Facilities. In Surface models for Geosciences. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Switzerland: Springer, 2015. s. 27-36. ISBN: 978-3-319-18407- 4.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Workflow for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data. ADV SCI LETT, 2015, roč. 21, č. 12, s. 3680-3683. ISSN: 1936-6612.
  Detail Link

 • 2014

  CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z. Speciální míry a váhy používané v textilním průmyslu v 18. a 19. století. In Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Acta Musei Technici Brunensis / sv. 6. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 75-87. ISBN: 978-80-87896-12- 9.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Possibilities of Improvement of Image Classification via GIS Tools. In International Conference on Cartography and GIS. International Conference on Cartography and GIS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Assosiation, 2014. s. 96-102. ISBN: 0-470-85151- 1. ISSN: 1314- 0604.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Long- term deformation measurements of atypical roof timber structures. In INGEO 2014. 1. Prague: Czech Technical University Prague, Faculty of Civil Engeeniring, 2014. s. 249-254. ISBN: 978-80-01-05469- 7.
  Detail

  CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z. Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace. In Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřičské práce, mapová díla, osobnosti a sbírky. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 2014. s. 245-263. ISBN: 978-80-7037-249- 4.
  Detail

  BUREŠ, J. Přesné pozicování technologií GNSS- RTK na liniových stavbách. In XII. mezinárodní konference GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ. 1. Olomouc: Český svaz geodetů a kartografů, 2014. s. 89-99. ISBN: 978-80-02-02553- 5.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures. Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, 2014, roč. 12, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1802-2669.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Optimization of Pre-Processing of Extensive Projects in Geographic Information Systems. ADV SCI LETT, 2014, roč. 2014 (20), č. 10-11, s. 2026-2029. ISSN: 1936-6612.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-553-1781- 6.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Technology of processing of enormous amounts of geografical data. In 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Bulgaria: SGEM2014, 2014. s. 917-924. ISBN: 978-619-7105-12- 4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. The Solution of Massive Tasks in GIS Exemplified by Determining Terrain Surface Types Above Gas Pipelines in the Czech Republic. In Thematic Cartography for the Society. Springer. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. s. 95-104. ISBN: 978-3-319-08180- 9.
  Detail Link

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I.; VITULA, A. Method of error assessment in image classification. In 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Bulgaria: SGEM2014, 2014. s. 745-752. ISBN: 978-619-7105-12- 4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I. Technology Line for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-1781- 6.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M. Conclusions from Long- Term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction. In GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014. 1. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-1781- 6.
  Detail

 • 2013

  BUREŠ, J. Dokumentace vytyčení a kontrolních měření. In Inžiniersko priemyselná geodézia 2013. 1. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-227-4032- 6.
  Detail

  CIKRLE, P.; BUREŠ, J., OLIVOVÁ, D. Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století. In K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918. ACTA MUSEI TECHNICI BRUNENSIS. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 113-128. ISBN: 978-80-86413-66- 2.
  Detail

  BUREŠ, J.; VÁVROVÁ, E. K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic. In Inžiniersko priemyselná geodézia 2013. 1. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2013. s. 1-11. ISBN: 978-80-227-4032- 6.
  Detail

  CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z. Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace. In 48. geodeticke informační dny. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno, 2013. s. 1-15. ISBN: 978-80-02-02428- 6.
  Detail

  HOŘEJŠ, M., CHLUP, M., BUREŠ, J. Geodetický monitoring stavby retenční nádrže Jeneweinova v Brně. In Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2013. s. 111-120. ISBN: 978-80-02-02442- 2.
  Detail

  VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO. In Juniorstav 2013. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I. Klasifikace údajů o uložení plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 1-31.
  Detail

  Ing. Jiří Bureš Ph.D, Ing. Eva Vávrová. K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic. In Konference IPG 2013. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-227-4032- 6.
  Detail

 • 2012

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J. Expert GIS for Locating of Archaeological Sites. In 4th International Conference on Cartography & GIS. International Conference on Cartography and GIS. Bulgarian Cartographic Association. Albena, Bulgaria: BULGARIAN CARTOGRAPHIC ASSOC, 1, CHR SMIRNENSKI BLVD, SOFIA, 1046, BULGARIA, 2012. s. 75-84. ISSN: 1314- 0604.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Viadukt Křenová - podrobná analýza. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/ Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 241-246. ISBN: 978-80-86604-56- 5.
  Detail

  BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M. Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 10, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail Link

  VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Využití automatizovaného nivelačního systému při zatěžovací zkoušce železničního mostu. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  KALINA, M.; BUREŠ, J. Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  HOŘEJŠ, M., BUREŠ, J., CHLUP, M. Geodetický monitoring stavby. Zakládání, 2012, roč. 2011, č. 4, s. 31-33. ISSN: 1212- 1711.
  Detail

  BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M. Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami. In Dřevostavby. 1. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni, 2012. s. 15-23. ISBN: 978-80-86837-36- 9.
  Detail

  BUREŠ, J.; BARTONĚK, D. Application of GIS in Civil Engineering. International Conference on Cartography and GIS, 2012, roč. 1, č. 1, s. 87-94. ISSN: 1314- 0604.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full- scale load test. In 10th International Conference NDT 2012, Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 2012. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. s. 40-50. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

 • 2011

  BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M. Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí. In Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. 1. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-227-3501- 8.
  Detail

  KALINA, M.; BUREŠ, J. Dlhodobé sledovanie drevenej strešnej konštrukcie športovej haly. In JUNIORSTAV 2011. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A. Usage of GIS Technology In Civil Engineering. Journal of Environmental Science and Engineering, 2011, roč. 5, č. 2, s. 177-183. ISSN: 1934- 8932.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O. Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 229-236. ISBN: 978-953-6082-15- 5.
  Detail

  VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Automatizované měření deformací s využitím digitálního nivelačního přístroje Leica NA3003. In JUNIORSTAV 2011. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Měřící technologie při rekonstrukci předpjatého mostu Gagarin. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 1, s. IX (XV s.)ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J. Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 85-90. ISBN: 978-953-6082-15- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961. In 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-86604-52- 7.
  Detail

  BUREŠ, J.; KALINA, M. Long- Term Deformation Measurements of Large Span Timber Structures. In Reports on Geodesy. Reports on Geodesy. 1. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2011. s. 51-58. ISBN: 978-83-85287-89- 6. ISSN: 0867-3179.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A. Engineering Measurements in Sphere of Building Constructions and Materials Testing. In Reports on Geodesy. Reports on Geodesy. 1. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2011. s. 59-67. ISBN: 978-83-85287-89- 6. ISSN: 0867-3179.
  Detail

 • 2010

  BUREŠ, J. K problematice ověřování a kalibrace digitálních nivelačních systémů. In Skúšanie a kalibrácia geodetických a fotogrametrických systémov. 1. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-227-3337- 3.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A. Usage of GIS Technology in Civil Engineering. In 3rd International Conference on Cartography & GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Nessebar, Bulgaria: International Cartografic Association, 2010. s. 1-9. ISSN: 1314- 0604.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2010. s. 95-103. ISBN: 978-80-86433-46- 2.
  Detail

  VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO. In Juniorstav 2010. 1. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  VOREL, V., LÍNKOVÁ, L., BUREŠ, J. Vyjadřování přesnosti v inženýrské geodézii. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 8, s. 248-252. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T. Určování trajektorie z akcelerometrického měření. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 19-24. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2009

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J. Platforma pro výuku GIS na VUT v Brně. In Sborník/Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2009. 1. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2009. s. 119-126. ISBN: 978-80-87294-00- 0.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SPÁČIL, M.; STŘÍBNÝ, P.; KALOUSEK, M.; BUREŠ, J.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1292). 2009.
  Detail

  BUREŠ, J. Analýza experimentálních měření GPS - RTK. Geodetický a kartografický obzor, 2009, roč. 55/ 97, č. 4, s. 75-87. ISSN: 0016- 7096.
  Detail

  BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M. Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures. VGI Vermessung & Geoinformation, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 108-118. ISSN: 0029- 9650.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii. In Družicová měření a sítě v geodézii. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2009. s. 65-76. ISBN: 978-80-86433-51- 6.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A. Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. In XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography. 1. Brno: Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o., 2009. s. 165-170. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  SLÁMA, J.; BUREŠ, J. K problematice geometrické přesnosti jako jednoho z dílčích faktorů celkové jakosti staveb. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2008. s. 299-307. ISBN: 978-80-01-04123- 9.
  Detail

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS. In Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-01-04074- 4.
  Detail

  BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J. Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže. In Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2008. s. 79-91. ISBN: 978-80-02-02005- 9.
  Detail

  VOREL, V.; BUREŠ, J. Kontrola geometrických parametrů a ověřování přesnosti rozměrů ve výstavbě. In 44. geodetické informační dny. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2008. s. 66-74. ISBN: 978-80-86433-50- 9.
  Detail

  BUREŠ, J. Optimalizace procesu meření GPS-RTK při využití CZEPOS. In 44. geodetické informační dny. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2008. s. 124-136. ISBN: 978-80-86433-50- 9.
  Detail

  APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Měření dopravního proudu pomocí GPS. In Družicové metody v geodetické praxi. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2008. s. 58-66. ISBN: 978-80-86433-44- 8.
  Detail

 • 2007

  BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J. Verifikace a interpretace skutečného chování velkých mostních konstrukcí s využitím výsledků geodetických měření. In EXPERIMENT' 07. 1. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 43-52. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb. In Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2006. s. 26-36. ISBN: 80-02-01804- 4.
  Detail

  BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Testování metody RTK na VUT v Brně. In Družicové metody v geodézii. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2006, 2006. s. 87-93. ISBN: 80-86433-35- 8.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Návody ke cvičením. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-161.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Základy inženýrské geodézie. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-102.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Praktické úlohy inženýrské geodézie. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-80.
  Detail

  ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-110.
  Detail

 • 2005

  BUREŠ, J.; MACINKA, V. Statistické analýzy experimentálních měření technologií GPS- RTK. Sborník abstraktů. Dolní Morava: AU Wroclaw - Polsko, 2005. s. 12-12.
  Detail

  BUREŠ, J., SMETANA, J. Zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje. In Geodézia a kartografia v doprave. Bratislava: Slovenský zvaz geodetov a kartografov, 2005. s. 83-91. ISBN: 80-969379-6- 0.
  Detail

  BUREŠ, J. Experimentální analýza měření GPS. Doktorská disertační práce. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 1-218.
  Detail

  BUREŠ, J.; MACINKA, V. Experimentální analýzy vlivu multipath v měření GPS. Sborník abstraktů. Dolní Morava: AU Wroclaw - Polsko, 2005.
  Detail

  BERKOVÁ, A.; BUREŠ, J. Tvorba geometrického plánu na rozhraní dvou katastrálních území s katastrální mapou digitalizovanou. Acta Montanistica Slovaca, 2005, roč. 10, č. 2, s. 79-84. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  KRATOCHVÍL, R.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Kalibrace GPS antén na Ústavu geodézie VUT v Brně. In Vývoj metod a technologií GPS v geodézii. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2005, 2005. s. 81-87. ISBN: 80-86433-32- 3.
  Detail

  VOREL, V., BUREŠ, J. Plánování přesnosti vytyčování s ohledem na cílovou geometrickou přesnost staveb. In Aktuální problémy inženýrské geodezie 2005. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2005. s. 51-57. ISBN: 80-02-01699- 8.
  Detail

  BUREŠ, J.; HORÁK, V. Sledování posunů a deformací podzemních prostor Templářských sklepů v Čejkovicích. In 33. konference Zakládání staveb, 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. s. 317-322. ISBN: 80-7204-413- 3.
  Detail

  KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J. Kalibrace antén GPS. Sborník abstraktů. Dolní Morava: AU Wroclaw - Polsko, 2005. s. 27-27.
  Detail

 • 2004

  KLUSÁČEK, L., PĚNČÍK, J., BUREŠ, J., VITULA, A. Měření přetvoření kleneb železničního viaduktu. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  BUREŠ, J., STRAKA, B. Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí. In Experiment 04. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS. In Současný stav a vývoj bodových polí. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2004, 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-86433-29- 3.
  Detail

  BUREŠ, J. Setting Up of Robot Welding Line for Car Bodies at BMW factory in Oxford UK. In INGEO 2004 Proceedings of the 3rd International FIG Conference on Engineering Surveying. Bratislava: International Federation of Surveyors, 2004, 2004. s. 1-8. ISBN: 87-90907-34- 5.
  Detail

  BUREŠ, J.; DUPAL, B. Rektifikace robotizované linky na svařování karosérií v automobilce BMW UK v Oxfordu. In 40. geodetické informační dny. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2004, 2004. s. 105-111. ISBN: 80-864-31- 5.
  Detail

 • 2002

  BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně. In GPS - diferenční systémy a RTK. Brno: ECON, 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-86433-09- 9.
  Detail

  BUREŠ, J.; SLÁMA, J. Měření deformací ocelových střešních vazníků výrobní haly výhybkárny Prostějov. In 38. Geodetické informační dny. Brno: Econ Publishing, s.r.o., 2002. s. 35-40. ISBN: 80-86433-13- 7.
  Detail

  BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L. Geodetické měření při statickém zajištění věžě radnice ve Vyškově na Moravě. In Interdisciplinárne aplikácie fotogrammetrie a inžinierskej geodézie. Bratislava: STU Bratislava, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-227-1778- 9.
  Detail