doc. Ing.

Jiří Bureš

Ph.D.

GED – Assoc. professor

+420 541 147 136
bures.j@fce.vutbr.cz

Projects

 • Výzkum využití technologií GIS a BIM v procesech digitalizace životního cyklu staveb
  Detail

 • Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami
  Detail

 • Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat pořízených moderními měřickými technologiemi pomocí nástrojů GIS
  Detail

 • Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami
  Detail

 • Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy
  Detail

 • Vlivy vnějšího prostředí na výsledky automatizovaného monitoringu při stavbě londýnského metra
  Detail

 • Řešení masivních úloh v GIS
  Detail

 • Výzkum skutečného chování stavebních konstrukcí v provozních podmínkách geodetickými metodami
  Detail

 • Verifikace tenzometrického a geodetického měření při dlouhodobém sledování konstrukce
  Detail

 • Dolování geo-prostorových dat z disponibilních standardních datových zdrojů prostřednictvím GIS
  Detail

 • Integrovaný multidisciplinární výukový informační systém pro GIS
  Detail