Ing. arch.

Viktor Svojanovský

ARC – Tutor

+420 541 147 478
Viktor.Svojanovsky@vut.cz

Publications

  • 2021

    SVOJANOVSKÝ, V. RECYKLACE ODPADNÍHO PLASTU: DESIGN, FORMOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ. Architektura v perspektivě. Ostrava: Vysoká školabáňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. s. 258-261. ISBN: 978-80-248-4552-4.
    Detail

  • 2020

    SVOJANOVSKÝ, V. INOVATIVNÍ VYUŽITÍ ODPADNÍHO PLASTU V ARCHITEKTUŘE A STAVEBNICTVÍ. Architektura v perspektivě 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostava, 2020. s. 322-325. ISBN: 978-80-248-4450-3.
    Detail