doc. Ing.

Petr Horák

Ph.D.

TZB – Assoc. professor

+420 541 147 948
Petr.Horak@vut.cz

Publications

 • 2024

  DOKOUPILOVÁ, V.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Transformation of existing inefficient buildings into nearly zero-emission buildings – A case study of a residential building from the Czech Republic. ENERGY AND BUILDINGS, 2024, roč. 2024, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0378-7788.
  Detail Link

 • 2023

  DOKOUPILOVÁ, V.; HORÁK, P. Studie renovace stávajících rodinných domů do energetické kategorie „D“ podle budoucích požadavků EU. TZB-info, 2023, roč. 2023, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  HORÁK, P.; DOKOUPILOVÁ, V. Oprav dům po babičce – případová studie. TZB-info, 2023, roč. 12, č. 2023, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

 • 2022

  KOŘENKOVÁ, V.; HORÁK, P. Stav bytového fondu ČR z pohledu energetické náročnosti budov. TZB-info, 2022, roč. 2023, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  HORÁK, P. Posudek disertační práce: Aspekty experimentálneho riešenia pri využívaní geotermálnej energie v Balneoterapii, Ing. Denis Miček. Brno: 2022. s. 1-3.
  Detail

  HORÁK, P.; FORMÁNEK, M. smluvní výzkum - Posouzení vybraných parametrů panelu pro ledovou plochu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 1-11.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Efficiency of Parallel Connected Desuperheater in a Cooling Circuit. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 2022, roč. 65, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0324-6051.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2021

  HORÁK, P. Výpočty pro energetického specialistu (II) - Základy měsíční metody výpočtu potřeby energie pro vytápění a chlazení vnitřních prostor. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 1-11. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  HORÁK, P. Výpočty pro energetického specialistu (III) - Výpočet dodané energie pro vytápění. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 6, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  HORÁK, P. Posudek tezí disertační práce: Teoretická a experimentální analýza energetického chování budov, Ing. Blanka Chudíková. Brno: 2021. s. 1-2.
  Detail

  HORÁK, P. Výpočty pro energetického specialistu (I) - Struktura právních předpisů včetně norem a jejich charakteristiky k výpočtu ENB. TZB-info, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; FEČER, T.; PLÁŠEK, J. Evaporation of refrigerant R134a, R404A and R407C with low mass flux in smooth vertical tube. International journal of heat and mass transfer, 2021, roč. 181, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0017-9310.
  Detail Link

 • 2020

  HORÁK, P. Problematika výstavby a energetického hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020. TZB-info, 2020, roč. 2020, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  HORÁK, P. Posudek disertační práce: Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina, Viacheslav Shemelin. Brno: 2020. s. 1-3.
  Detail

 • 2019

  HORÁK, P.; HORÁK, J. Výběr zdroje tepla pro rodinný dům s ohledem na energetickou náročnost a další faktory. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  JURČA, J.; HORÁK, P. INFLUENCE OF SUSTAINABLE ASPECTS ON ASSESSMENT OF INTERNAL BUILDING ENVIRONMENT. In INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2019. Bratislava: SSTP, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-89878-56-7.
  Detail

  JURČA, J.; HORÁK, P. Influence of Sustainability on Comprehensive Assessment of Buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, roč. 2019, č. 214, s. 1-8. ISSN: 1755-1307.
  Detail Link

  HORÁK, P.; HORÁK, J. Volba zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s ohledem na energetickou náročnost budov. In Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. s. 84-88. ISBN: 978-80-02-02847-5.
  Detail

  HORÁK, P. Lektorský posudek metodické publikace Tepelné ztráty historických budov. Brno: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - Metodické centrum moderní architektury v Brně, ISBN 978-80-7480-096-2, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2018

  HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K. Vliv tepelné ztráty potrubí na energetickou bilanci solární soustavy. TZB-info, 2018, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K. Určení tepelné ztráty potrubí solární soustavy s využitím modelování v prostředí TRNSYS. In Vnútorná klíma budov 2018. Nový Smokovec: SSTP Bratislava, 2018. s. 117-120. ISBN: 978-80-89878-39-0.
  Detail

  HORÁK, P. Výstavba a energetické hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR. In Alternativní zdroje energie 2018. Kroměříž: Společnost pro techniku prostředí, 2018. s. 55-59. ISBN: 978-80-02-02805-5.
  Detail

  HORÁK, P. Hodnocení budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Energie-21, 2018, roč. XI, č. 5, s. 36-37. ISSN: 1803-0394.
  Detail

 • 2017

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. VLIV VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU NA ÚČINNOST SOLÁRNÍ SOUSTAVY. In Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: STP, 2017. s. 156-160. ISBN: 978-80-02-02712- 6.
  Detail

  HORÁK, P.; JURČA, J. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, praktické zkušenosti energetického specialisty. In Vnútorná klima budov 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 97-100. ISBN: 978-80-89878-18-5.
  Detail

  HORÁK, P.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K. Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB. In Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: STP, 2017. s. 101-105. ISBN: 978-80-02-02712- 6.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P.; HIRŠ, J. ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV V ČR - TEPELNÉ ZTRÁTY POTRUBÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY V SIMULAČNÍM NÁSTROJI TRNSYS. In Sborník Vykurovanie 2017. Bratislava: SSTP, 2017. s. 100-104. ISBN: 9788089216871.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Energetická bilance solární soustavy při nestandardní orientaci solárního kolektoru s ohledem na velikost zásobníku tepla. TZB- info, 2017, roč. 1, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  HORÁK, P.; JURČA, J. Abstract - Influence of Sustainability on Comprehensive Assessment of Buildings. Book of abstracts - 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development – SEED’17. Krakow: Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, 2017. s. 142-142. ISBN: 978-83-944254-4-9.
  Detail

 • 2016

  HORÁK, P.; HIRŠ, J. Energetická efektivnost budov v ČR. In Sborník Vykurovanie 2016. Bratislava: SSTP, 2016. s. 100-104. ISBN: 9788089216871.
  Detail

  LINHART, J.; FORMÁNEK, M.; HORÁK, P. Výstupní protokoly z měření parametrů chladicí jednotky. Brno: 2016.
  Detail

  FORMÁNEK, M.; HORÁK, P.; DIBLÍK, J.; HIRŠ, J. Experimental Increase in the Efficiency of a Cooling Circuit Using a Desuperheater. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2016, roč. 60, č. 3, s. 355-360. ISSN: 0553-6626.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 1-120. ISBN: 978-80-02-02636- 5.
  Detail

 • 2015

  HORÁK, P.; VENDLOVÁ, L. Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy. Topenářství, 2015, roč. 49, č. 290, s. 44-46. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Vyhodnocení energetické bilance solární soustavy v simulačním software TRNSYS. In Vnútorná klíma budov 2015 - Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 181-184. ISBN: 978-80-89216-85- 7.
  Detail

  HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H. Energetické hodnocení budov. Brno: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2015. 185 s. ISBN: 978-80-214-5274- 9.
  Detail Link

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; RUBINOVÁ, O. Dlouhodobý monitoring TČ země- voda z pohledu tepelného výkonu vrtu. In Konference vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 154-159. ISBN: 978-80-02-02589- 4.
  Detail

  HORÁK, P. Technická a právní problematika energetického hodnocení budov v ČR. In Vnútorná klíma budov 2015 - Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-89216-85- 7.
  Detail

 • 2014

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Modelování malé solární soustavy v energetickém simulačním programu TRNSYS. In Sborník Konference Progress 2014. Ostrava: 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3623- 2.
  Detail

  HORÁK, P.; ADAM, P.; AMBROŽOVÁ, I. A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption. In A new type of heat exchanger for ventilation in buildings with nearly-zero energy consumption. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 231-234. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Měření povrchové teploty podlahových krytin při podlahovém vytápění a výpočet měrného tepelného toku podlahy. TZB- info, 2014, roč. 2013, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Sborník Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb , Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-236. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K. Energetická náročnost budov v příkladech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-38. ISBN: 978-80-214-5056- 1.
  Detail

  AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Porovnání typů osvětlení pro výpočet energetické náročnosti budov. In Sborník Konference Progress 2014. Ostrava, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3623- 2.
  Detail

  AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Vyhodnocení lineárního modelu tří místností. In Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  KOŇAŘÍK, M.; HORÁK, P. Metodika návrhu tepelných čerpadel v programu NTC. In Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb. Brno: 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Energetické simulační programy a jejich využití. In Workshop 3 – Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb. Brno: 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4864- 3.
  Detail

  HORÁK, P. Oponentský posudek na projekt: Z odpadu surovinami - QJ1320234, v programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 - 2018. Brno: 2014. s. 1-3.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; HORÁK, P. Modelling of a Small Solar Collector Array and Comparison with Meteorological Data Using TRNSYS Energy Simulation Software. In 9th International enviBUILD Conference. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 113-116. ISBN: 978-3-03835-280- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail Link

  RUBINOVÁ, O.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Long- Term Monitoring of the Effectiveness of a Ground Source Heat Pump Borehole. In 9th International enviBUILD Conference. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 129-132. ISBN: 978-3-03835-280- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail Link

 • 2013

  AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Vliv primární energie na volbu zdroje tepla. In Sborník Konference Progress 2013. Ostrava: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-2972- 2.
  Detail

  HORÁK, P.; VYHLÍDALOVÁ, K. ZÁVISLOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ A SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI. In Sborník Konference Progress 2013. Ostrava: 2013. s. 7-13. ISBN: 978-80-248-2972- 2.
  Detail

  HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K. Význam primární energie při volbě zdroje tepla v obytných budovách. Topenářství, 2013, roč. 47, č. 5, s. 40-43. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  VYHLÍDALOVÁ, K.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Modelování tepelné bilance domu s téměř nulovou spotřebou energie. In STRUCTURA Stavební Trendy 2013. Ostrava: VŠB -Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 2013. s. 253-258. ISBN: 978-80-248-3236- 4.
  Detail

  HORÁK, P. Nový energetický zákon a prováděcí vyhlášky. In Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013. Brno: 2013. s. 1-31. ISBN: 978-80-214-4736- 3.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M. Využití stoky jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 111-112. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; FORMÁNEK, M.; VYHLÍDALOVÁ, K. Tepelná čerpadla – navrhování, provoz, praktické zkušenosti. Český instalatér, 2013, roč. XXIII, č. 6, s. 25-28. ISSN: 1210- 695X.
  Detail

  HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Sborník Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013. Sborník Projekt OKTAEDR – partnerství a sítě ve stavebnictví, Workshop 2 – Energie v roce 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 1-221. ISBN: 978-80-214-4736- 3.
  Detail

  AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Volba zdroje tepla v domě s téměř nulovou spotřebou z pohledu primární energie. In 21. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2013. Stará Lubovňa: STTP Bratislava, 2013. s. 47-50. ISBN: 978-80-89216-53- 6.
  Detail

 • 2012

  KOŇAŘÍK, M.; HORÁK, P. NTC - Software pro návrh tepelného čerpadla. TZB Haus Technik, 2012, roč. XX, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1803- 4802.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. ENERGETICKÝ POTENCIÁL ODPADNÍCH VOD. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62, č. 2, s. 2-8. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. Teplo a energie z odpadních vod - článek ve sborníku. Brno: Asio spol. s r.o., 2012. s. 30-32.
  Detail

  AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P. Stanovení tepelných zisků zasklení ze slunečního záření v energetickém hodnocení budov. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁK, P.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A.; ŠKORVAN, O. Energy Derived From The Wastewater. In Seventh International Cold Climate HVAC Conference by Ashrae. Calgary, Canada: ASHRAE, 2012. s. 1-8. ISBN: 1936504405.
  Detail Link

  HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O. Nulový dům – mýtus nebo realita?. In Konference Venkovská krajina 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 179-183. ISBN: 978-80-244-3098- 0.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla. In Alternativní zdroje energie 2012, sborník přednášek konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. s. 229-233. ISBN: 978-80-02-02393- 7.
  Detail

  HORÁK, P. Využití termovize při diagnostice tepelně- technického stavu obálky budov. In Mezinárodní konference Progress 2012. Ostrava: VŠB OSTRAVA, FAST, 2012. s. 30-33. ISBN: 978-80-248-2666- 0.
  Detail

  HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Simulace spotřeby energie nízkoenergetických a „nulových“ domů v dánském prostředí. In Mezinárodní konference Progress 2012. Ostrava: VŠB OSTRAVA, FAST, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-2666- 0.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I. Aplikace termografie při diagnostice tepelně-technických vlastností staveb, XXII. mezinárodní sympozium Sanace 2012, ISSN 1211- 3700. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. s. 100-105.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch- voda s údaji proklamovanými výrobcem. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O. Energetické systémy ve výuce TZB na VUT Fast. In Konference Venkovská krajina 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 208-213. ISBN: 978-80-244-3098- 0.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; POČINKOVÁ, M.; PLOTĚNÝ, K. Modelování stokového výměníku tepla - zdroje pro tepelné čerpadlo. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 5, s. 20-21. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

  HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Výpočet měrného tepelného toku podlahového vytápění v závislosti na typu skladby podlahy. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁK, P. Využití termovize pro stanovení součinitele prostupu tepla a diagnostikování obvodového pláště. Střechy, fasády, izolace, 2012, roč. 19, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; AMBROŽOVÁ, I. Termografie v tepelné technice, teoretické stanovení součinitele prostupu tepla. TZB- info, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2011

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M. Vývoj zkušebního okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov, časopis TZB- info. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  HORÁK, P. Problematika hydraulického dimenzování solárních soustav. In Konference vytápění - Třeboň 2011. Novotného lávka 5, Praha 1: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 153-158. ISBN: 978-80-02-02291- 6.
  Detail

  HORÁK, P. Hydraulické dimenzování solárních soustav z pohledu teplonosné látky a typu potrubí. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2011, roč. 9, č. 5, s. 6-9. ISSN: 1335- 9614.
  Detail

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M. Teplo a energie z odpadních vod - využití tepla z odpadních vod k ohřevu teplé vody a k vytápění budov (DWA směrnice). Sborník Energie z odpadních vod a dpadů, Asio spol. s r.o. Praha: Asio, spol. s r. o., 2011. s. 21-24.
  Detail

  HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K. Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice. Havlíčkuv Brod: Střední škola stavební HB, 2011. s. 1-143. ISBN: 978-80-254-8921- 5.
  Detail

 • 2010

  HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M. Mezinárodní konference Zdravé domy 2010 - Posouzení použitelnosti tepelného čerpadla vzduch-voda v extremních klimatických podmínkách. In Mezinárodní konference Zdravé domy 2010. Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2010. s. 124-127. ISBN: 978-80-904593-0-4.
  Detail

  HORÁK, P. Časté chyby a omyly při realizací úsporných opatření v programu Zelená úsporám - Oblast otopných soustav. TZB- info, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2009

  HORÁK, P.; HORÁK, P. Optimalizace nevhodně navržené otopné soustavy s tepelným čerpadlem. Topenářství, 2009, roč. 242, č. 3, s. 26-30. ISSN: 1211- 0906.
  Detail

 • 2007

  HORÁK, P. Zemní výměníky pro teplovzdušné vytápění, praktické zkušenosti - Příspěvek konference Vytápění 2007 v Třeboni. Třeboň: 2007. ISBN: 978-80-02-01926- 8.
  Detail

  HIRŠ, J.; ADAM, P.; HORÁK, P. Možnosti chlazení v pasivním domě. In Pasivní domy 2007. Brno: centrum pasivní domy, 2007. s. 338-339. ISBN: 978-80-254-0126- 2.
  Detail

  HORÁK, P. Zemní výměníky - návrhový software, praktické realizace - Příspěvek vědecká konference Košice 2007. Košice: 2007. ISBN: 978-80-8073-789- 4.
  Detail

 • 2006

  HORÁK, P. Článek Zemní výměníky v Časopisu Alternativní energie, 2006. Alternativní energie, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 35-36. ISSN: 1212- 1673.
  Detail

  HORÁK, P. Mezinárodní konference Zdravé domy 2006 Zemní výměníky. In Zdravé domy 2006. 2006. ISBN: 8021431466.
  Detail

  HORÁK, P. Přednáška ve stavebním centru - zemní výměníky 09/27/ 2006. 2006.
  Detail

 • 2005

  HORÁK, P. Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia, Brno Fast - Zemní výměník v nízkoenergetickém domě. In 2005.
  Detail

 • 2004

  HORÁK, P. 5. Odborná konference doktorského studia, Brno Fast 2003 - Posouzení nové technologie potrubí pro vzduchotechniku. In 2004. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  HORÁK, P. Juniorstav 2004, 6. Odborná konference doktorského studia, Brno Fast 2003 - Tepelné čerpadlo a solární zařízení v energetickém auditu. In 2004. ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

 • 2002

  HORÁK, P. STČ 2002 - Nová legislativa v TZB. In 2002. ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail