doc. Ing.

Petr Horák

Ph.D.

TZB – Assoc. professor

+420 541 147 948
Petr.Horak@vut.cz

Projects

 • Výzkum v oblasti environmentálně udržitelných systémů a soustav TZB
  Detail

 • Experimentální výzkum přenosu tepla a hmoty v systémech a soustavách technického zařízení budov
  Detail

 • Pokročilé systémy techniky prostředí a energetika budov
  Detail

 • Progresivní metody řízení a hodnocení energeticky úsporných budov
  Detail

 • Analýza vnitřního prostředí staveb a budov s téměř nulovou spotřebou energií
  Detail

 • Vývoj nových typů výměníků pro systémy TZB s využitím 3D tisku
  Detail

 • Analýza účinnosti, metodika řízení a energetická náročnost systémů techniky prostředí
  Detail

 • 8X17030, Energy efficiency and indoor environment of nearly zero energy buildings
  Detail

 • Sběr a analýza mikrobiálních struktur ve vybraných prostorách při běžném provozu užívání za účelem zajištění statistického vzorku dat pro analýzu účinnosti větracích systémů v občanské výstavbě.
  Detail

 • TA04020173, Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem
  Detail

 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – Program Efekt.
  Detail

 • VÝVOJ VÝPOČTOVÉHO NÁSTROJE PRO MODELOVÁNÍ ENERGETICKÉ BILANCE BUDOV
  Detail

 • Vývoj měřící sestavy pro monitoring parametrů tepelných čerpadel
  Detail

 • Zkušební okruh pro zjišťování hydraulických vlastností čerpadla
  Detail

 • Systémy techniky prostředí pro trvale udržitelnou výstavbu
  Detail

 • Synergie z odpadních vod
  Detail