Ing.

Martin Bednář

VHK – Tutor

+420 541 147 770
Martin.Bednar2@vut.cz

Projects

 • Modelování a optimalizace srážko-odtokových a erozních procesů v krajině
  Detail

 • Udržitelné hospodaření s vodními zdroji v klimatických podmínkách České republiky
  Detail

 • Nástroje pro zvládání klimatické změny a zajištění udržitelného rozvoje ve vodním hospodářství krajiny
  Detail

 • Efektivní nakládání s vodními zdroji na jižní Moravě
  Detail