Ing.

Marcela Pavlíková

Ph.D.

CHE – Assistant professor

+420 541 147 634
Marcela.Pavlikova@vut.cz

Publications

 • 2018

  Kopta, T., Pavlíková, M., Sekara, A., Pokluda, R., Maršálek, B. Effect of bacterial-algal biostimulant on the yield and internal quality of lettuce (Lactuca sativa L.) produced for spring and summer crop. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 2018, roč. 46, č. 2, s. 615-621. ISSN: 0255-965X.
  Detail Link

 • 2017

  KLUČÁKOVÁ, M.; PAVLÍKOVÁ, M. Lignitic humic acids as environmental friendly adsorbent for heavy metals. Journal of Chemistry, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2090-9063.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2014

  MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Comparison of digestion methods for total phosphorus determination in river sediments. Chemical Papers, 2014, roč. 68, č. 8, s. 1015-1021. ISSN: 0366-6352.
  Detail

 • 2013

  MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků. In 10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení. 2013. s. 79-86. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P. Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení. Vodní hospodářství, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 182-186. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; ZBOROVSKÁ, J. Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

 • 2012

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Celkový fosfor ve vodě a sedimentech drobných vodních toků. In Juniorstav 2012 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - sborník anotací. Brno: 2012. s. 298-298. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  PAVLÍK, F.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; LAGOVÁ, M. Degradace půdy vlivem eroze v České republice a v Norsku. In REGENERACE - REKULTIVACE - REVITALIZACE KRAJINY. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 60-67. ISBN: 978-80-7375-683- 3.
  Detail

 • 2011

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J. Modified digestion method of total phosphorus determination in river sediments. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. s. 966-966. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  LAGOVÁ, M. Stanovení celkového fosforu v sedimentech malých toků. Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2011. s. 259-259. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  LAGOVÁ, M. Ovlivnění sedimentů drobných vodních toků živinami a metody hodnotící obsah celkového fosforu. Brno: MENDELU, 2011. s. 25-25. ISBN: 978-80-7375-522- 5.
  Detail

 • 2010

  LAGOVÁ, M.; HRICH, K. Vybrané jakostní ukazatele příměstského toku. Sborník anotací konference Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 258-258. ISBN: 978-80-214-4042-5.
  Detail

 • 2009

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 109-112. ISBN: 978-80-7204-629-4.
  Detail

  HRICH, K.; MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2009. s. 65-68. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail