Ing.

Lenka Mészárosová

Ph.D.

THD – Assistant professor

+420 541 147 525
Lenka.Meszarosova@vut.cz

Publications

 • 2023

  ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, J. Investigation of effective replacement of sand by waste perlite in AAC production. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 403-409. ISSN: 2509-7075.
  Detail Link

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Effect of alternative fibre-like secondary raw materials utilization by the preparation of the aerated autoclaved concrete. ce/papers, 2023, roč. 6, č. 2, s. 430-436. ISSN: 2509-7075.
  Detail Link

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; SCHWARZOVÁ, I. Spruce chips stabilization in wood-cement materials: Effect of matrix composition. Maderas: Ciencia y Tecnologia, 2023, roč. 2024, č. 26, s. 1-18. ISSN: 0718-221X.
  Detail Link

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A.; FIGALA, P.; BARÁNEK, Š. Study of synergistic effect of fly ash and superabsorbent polymers on properties of cement pastes. Journal of Building Engineering, 2023, roč. 79, č. 107897, s. 1-20. ISSN: 2352-7102.
  Detail Link

  BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J. Electrically conductive composite materials with incorporated waste and secondary raw materials. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 9023, ISSN: 2045-2322.
  Detail Link

  BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů. TZB-info, 2023, roč. březen, č. 2023, ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Secondary Raw Materials on Properties of Aerated Autoclaved Concrete. In Lecture Notes in Civil Engineering. 392. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
  Detail Link

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Influence of Superabsorbent Polymers on Early Stages Hydration of Cement-based Pastes Containing Fly Ash. In Lecture Notes in Civil Engineering. Vilnius: Springer Nature, 2023. s. 349-358. ISBN: 9783031446023.
  Detail

 • 2022

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJEROVÁ, J. Influence of Physical and Chemical Stress on the Properties of CIPP Pipes Based on Vinyl Ester. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (web). Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 237-243. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1662-9795.
  Detail Link

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A. Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek. TZB-info, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; YAKOVLEV, G. Study of Microstructure of Electrically Conductive Silicate Composites with Graphite-Based Fillers. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2022. s. 45-53.
  Detail

  BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek. Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 2022. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. s. 18-26. ISBN: 978-80-7623-098-9.
  Detail

  MELICHAR, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; HERMANN, R. Study of the Interaction of Cement-Based Materials for 3D Printing with Fly Ash and Superabsorbent Polymers. Buildings, 2022, roč. 12, č. 11, s. 1-19. ISSN: 2075-5309.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HODUL, J.; HODNÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. Experimental Comparison of Efficiency of Water-Soluble and Solvent Hydrophobic Agents for Concrete. Buildings, 2022, roč. 12, č. 11, ISSN: 2075-5309.
  Detail Link

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. New Chemically Resistant Coating Systems with Progressive Incorporation of Hazardous Waste in Polyurethane and Epoxy Matrices. Materials, 2022, roč. 15, č. 9, s. 1-26. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2021

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Adhesives for the installation of cast basalt elements on metal and comparison of properties when using different types of fillers. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 35-41. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ČERNÝ, V.; YAKOVLEV, G.; DROCHYTKA, R.; BARÁNEK, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, J.; HERMANN, R. Impact of Carbon Particle Character on the Cement-Based Composite Electrical Resistivity. Materials, 2021, roč. 14, č. 24, s. 1-35. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; FIGALA, P.; DUFKA, A.; HOLUBOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Possibilities of fly ash utilization in the cement matrix by superabsorbent polymers. Waste forum, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 227-237. ISSN: 1804-0195.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Chemical Stability of Innovative Grouts for Cast Basalt Elements. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HERMANN, R.; FIGALA, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Study of polymer-based adhesive mortar with higher durability. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MELICHAR, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; LÉDL, M.; VASAS, S. The effect of moisture on the properties of cement-bonded particleboards made with non-traditional raw materials. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2021, roč. 67, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1435-0211.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Recovery of industrial wastes as fillers in the epoxy thermosets for building application. Materials, 2021, roč. 14, č. 13, s. 1-28. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; JAKUBÍK, A. Chemically resistant polymeric jointing grout with environmental impact. Construction and building materials, 2021, roč. 292, č. 1, s. 1-20. ISSN: 0950-0618.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, roč. 267, č. 120641, s. 1-14. ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

 • 2020

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. s. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty. TZB-info, 2020, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. Solidification Methods of Stabilizing Dangerous Wastes Used as Fillers for Secondary Protection of Building Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Trans Tech Publications, 2020. s. 135-141. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail Link

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 3, č. 54, s. 373-378. ISSN: 1580-2949.
  Detail Link

  ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu. Materiály pro stavbu, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1213-0311.
  Detail Link

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; HLAVIČKA, V.; DROCHYTKA, R. Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem. Zpravodaj WTA CZ, 2020, roč. 2020, č. 1-2, s. 9-12. ISSN: 1213-7308.
  Detail Link

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČTVRTEČKOVÁ, A.; DROCHYTKA, R. VYSOCE ODOLNÝ POLYMERNÍ SPRÁVKOVÝ KOMPOZIT S OBSAHEM KORUNDOVÉHO PÍSKU. Zpravodaj WTA CZ, 2020, č. 2-4/2020, s. 32-37. ISSN: 1213-7308.
  Detail Link

 • 2019

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2019. s. 23-33. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail Link

  HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail

  ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MAJSTRÍKOVÁ, T. Možnost efektivního využití druhotných surovin v technologii výroby pískového pórobetonu. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. -, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Bulk density decreasing of lightweight silicate based composite. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 14-19. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-24. ISSN: 2079-6412.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HÚŠŤAVOVÁ, J.; ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Usability of waste perlite in the technology of production of autoclaved aerated concrete. In XXV, Internacional Conference and Meeting od Departmens, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 186-193. ISBN: 978-1-5108-9089-3. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MALORNY, W. Examination of Microstructure of Cement Composite Material for Renovation of Horizontal Structures. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. s. 103-108. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Link

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 20-27. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

 • 2018

  HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2015

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Additives on the Properties of Lightweight Concrete Screed. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 170-173. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Epoxy screed as possible protection of floor surfaces. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 166-169. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Special Repair Materials and Influence of Aggressive Environment on their Properties. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 127-130. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Využití popílku při návrhu podlahových systémů. In Sborník recenzovaných přednášek II. mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015, 2015. s. 237-244. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Effect of Long Term Storage on Properties and Stability of Dry Mixture. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research. Durnten-Zürich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 201-204. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2014

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High- temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Správkové hmoty na bázi geopolymerů. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 208-211.
  Detail

  DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 73-76. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Physical-mechanical aspects of preparing thermal insulation materials on the basis of liquid (water) glass. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 117-120. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Vliv agresivního prostředí na pevnosti geopolymerní správkové hmoty. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 202-205.
  Detail

 • 2013

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně- izolačního systému. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 131-134. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehčené stavební hmoty z pohledu evropského trhu. In Construction Materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 233-237. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Amelioration of the Porosity in Silicate Based Materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 688, č. 03, s. 176-179. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. The use of Geopolymers in Rehabilitation of Reinforced Concrete structures. Advanced Materials Research, 2013, roč. 785- 786, č. 09, s. 224-230. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E. Study of effect of higher temperature on the properties of a new silicate- based thermal insulation material. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 409- 410, č. 09, s. 584-588. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Přehled důležitých zkoušek při návrhu nové povrchové stěrky. In Sborník anotací Juniorstav 2013. Brno: vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2013. s. 362-362. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Perlitbetón a nové možnosti jeho využitia. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga Group s.r.o., 2013. s. 48-48. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti využití popílku při vývoji nové tepelně- izolační hmoty. In Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 122-125. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Aluminium powder as an aerating agent in cementitous lightweight building material. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: 2013. s. 3396-3401. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Possible substitutes of epoxy screed filler with secondary raw materials. Advanced Materials Research, 2013, roč. 645, č. 01, s. 77-80. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  DUFKA, A.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J. Importance of Physico- Chemical Methods in evaluating the State of building Structures and design of their Redevelopment. Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 409- 410, č. 09, s. 355-361. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

 • 2012

  DUFKA, A.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; LIŠKA, M. Analysis of the possibility of using geopolymers as a matrix in sprayed concretes used under extreme conditions. Applied Mechanics and Materials, 2012, roč. 253- 255, č. 2013, s. 576-582. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; TŮMOVÁ, E. Environmentální aspekty výroby pórobetonu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec králové: Magnanimitas, 2012. s. 3296-3301. ISBN: 978-80-905243-3- 0.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Nové možnosti využití perlitbetonu. In Betonárske dni 2012 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 177-178. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Lehký izolační beton. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 427-430. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Provzdušněný perlitbeton - vliv náhrady části plniva popílkem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechStav 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 224-227. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  TŮMOVÁ, E.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Alkalicko- křemičitá reakce z pohledu historie a praxe. In Sborník meznárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2012. s. 3302-3307. ISBN: 978-80-905243-3- 0.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Epoxidový nátěr pro vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 89-91. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Vermikulit-beton pro tepelně- izolační účely. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 1119-1123. ISBN: 978-80-905243-0- 9.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Vývoj nové tepelně- izolační hmoty na silikátové bázi. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2012. s. 72-74. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně- izolačními schopnostmi. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 22, č. 1, s. 245-249. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Nová lehčená hmota na silikátové bázi. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 368-368. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Epoxidová stěrka plněná druhotnými surovinami. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 367-367. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Utilization of waste materials in the development of light concrete for high temperature. AD Alta, 2012, roč. 1, č. 2, s. 156-157. ISSN: 1804- 7890.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Silicate based thermo-insulating material - use of fly ash as substitution of part of cement content. Proceedings in Electronic International, Interdisciplinary Conference EIIC 2012, 2012, roč. 1, č. 1, s. 89-91. ISSN: 1338- 7871.
  Detail

 • 2011

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of utilization of waste materials in the development of lightened concrete used as an insulating material for high temperature. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2011, Inovace ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 197-201. ISBN: 978-80-904877-5- 8.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Nová drenážní stěrka a její fyzikálně- mechanické vlastnosti. In Sborník anotací Juniorstav 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 298-298. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Utilization of waste materials in the development of new insulating system on silicate base for high temperature. In 2ND WTA-INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM: Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage Volume 2, Part 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 77-83. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Snižování tepelných ztrát vysokoteplotních zařízení. In Construmat 2011 Zborník príspevkou zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 15-18. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Možnosti využití odpadních materiálů při vývoji nových zateplovacích systémů pro vyšší teploty. In Sborník anotací Juniorstav 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 311-311. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Aerated concrete used as an insulating material at higher temperatures. cement-wapno- beton, 2011, roč. 2011, č. SI, s. 102-105. ISSN: 1425- 8129.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Alternativní možnosti využití lehčeného betonu. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 476-479. ISBN: 978-80-904877-7- 2.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 21, č. 1, s. 141-145. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures. In 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete - Securing a sustainable future. 1. Bydgoszcz, Poland: University of Technology and Life Sciences Press, 2011. s. 195-200. ISBN: 978-83-89334-26- 4.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Možné využití druhotných surovin při návrhu nového izolačního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

 • 2010

  DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Vývoj drenážní stěrky. In Construmat 2010 Sborník příspěvků. Bratislava: STU v Bratislavě, 2010. s. 114-116. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Polymerní nátěry a stěrky pro zvyšování odolnosti povrchu betonových podlah. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 28-29. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  MÉSZÁROSOVÁ, L. Možnosti zvyšování odolnosti povrchu betonových podlahových konstrukcí pomocí polymerních nátěrů a stěrek. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 20, č. 20, s. 365-369. ISSN: 1211- 3700.
  Detail