Ing.

Lenka Mészárosová

Ph.D.

THD – Assistant professor

+420 541 147 525
Lenka.Meszarosova@vut.cz

Projects

 • Study of the influence of percolation threshold on behavior of electrically conductive cement composites under different exposure environment loads
  Detail

 • Vliv alternativních surovinových komponent na zlepšení fyzikálně mechanických vlastností autoklávovaného pórobetonu (AAC)
  Detail

 • Increasing the durability of cement composites using water-based hydrophobization
  Detail

 • Analýza vlivu velikosti a morfologie částic mikroplniva z primárních i druhotných surovin na výsledné vlastnosti kompozitních materiálů
  Detail

 • Vliv interakce cementových kompozitů se superabsorpčními polymery na zvýšení inkorporace druhotných surovin
  Detail

 • Studium inkorporace nebezpečných odpadů a druhotných surovin v polymerní matrici speciálních kompozitních materiálů
  Detail

 • Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí
  Detail

 • Problematika efektivního využití druhotných surovin v oblasti silikátových a nesilikátových kompozitů
  Detail

 • Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými plnivy a jejich chování za specifických podmínek namáhání
  Detail

 • Studium struktury pokročilých silikátových kompozitů s důrazem na charakteristiku působení druhotných surovin
  Detail

 • FV30327, Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů
  Detail

 • Kinetika tvorby mikrostruktury silikátů v závislosti na hydrotermálních podmínkách a typu vstupních surovin
  Detail

 • Studium mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností cementových kompozitů s organickým plnivem
  Detail

 • Studium vlivu vyšší teploty na vlastnosti nového tepelně-izolačního materiálu na silikátové bázi
  Detail

 • Implementace výuky trvanlivosti pórobetonu do předmětu Trvanlivost stavebních materiálů
  Detail

 • Vývoj vysoce odolných správkových hmot na bázi alkalicky aktivovaných látek
  Detail

 • Zvyšování tepelné odolnosti pórovitých betonů
  Detail