Ing.

Karel Hrich

Ph.D.

CHE – Assistant professor

+420 541 147 645
Karel.Hrich@vut.cz

Projects

  • SS06020006, Komplexní zhodnocení kontaminace půd pesticidními látkami a in-situ remediační opatření k eliminaci jejich vstupu do podzemních vod
    Detail

  • Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií
    Detail

  • Stanovení vlivu vybraných emergentních polutantů na denitrifikační vlastnosti aktivovaného kalu
    Detail