Ing.

Karel Hrich

Ph.D.

CHE – Assistant professor

+420 541 147 645
hrich.k@fce.vutbr.cz

Projects

  • Stanovení vlivu vybraných emergentních polutantů na denitrifikační vlastnosti aktivovaného kalu
    Detail