prof. Ing.

Jana Korytárová

Ph.D.

EKR – Professor

+420 541 148 555
jana.korytarova@vut.cz

Projects

 • Prostorová analýza přírodních rizik ovlivňující hodnotu nemovitostí
  Detail

 • Řízení vybraných ekonomických procesů ve stavebnictví
  Detail

 • Modelování socioekonomických dopadů a optimalizace úsporných energetických opatření v rezidenčních objektech
  Detail

 • Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Ekonomické a manažerské procesy ve stavebnictví
  Detail

 • Socio-ekonomické dopady rozvoje ploch zeleně v kontextu projektů rozvoje území
  Detail

 • Socio-ekonomické dopady projektů rozvoje území a jejich zasazení do kontextu územního rozvoje
  Detail

 • Analýza environmentálnych vplyv developerských projektov a ich rozčlenenie podľa analyzovaných dopadov na životné prostredie regionálnu
  Detail

 • Vliv developerských projektů na socio-ekonomický rozvoj území
  Detail

 • Vybraná ekonomicko-manažerská hlediska ve stavebnictví
  Detail

 • Analýza socio-ekonomických dopadů developerských projektů
  Detail

 • Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů
  Detail

 • Analýza socio-ekonomických dopadů projektů a jejich finanční ohodnocení.
  Detail

 • TL02000278, Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci
  Detail

 • Analýza základních technickoekonomických charakteristik projektů dopravní infrastruktury
  Detail

 • Management vybraných procesů ve stavebnictví
  Detail

 • 7F16023, Megaprojects - current best practices and future research opportunities
  Detail

 • Provozní náklady administrativních budov
  Detail

 • Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II
  Detail

 • Dopad použití jistících instrumentů ve stavebnictví z pohledu dodavatele v ČR
  Detail

 • LD14113, Efektivnost megaprojektů v České republice
  Detail

 • Efektivní řízení procesů ve stavebnictví
  Detail

 • Optimalizace nákladů výstavbových projektů s ohledem na životní cyklus staveb
  Detail

 • 7AMB14PL008, Modelování celoživotních nákladů budov
  Detail

 • Modelování vhodné diskontní míry pro stanovení ekonomické efektivnosti investičních projektů
  Detail

 • Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému
  Detail

 • Mezní stavy při ekonomickém hodnocení staveb
  Detail

 • Případová studie hodnocení efektivnosti veřejného projektu zateplení budovy ve vztahu mezi náklady a úsporou energií a typem zateplení
  Detail

 • Vyhodnocení statistik povodní v rámci metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření
  Detail

 • Analýza výkonnosti regionů z pohledu intenzity investiční činnosti
  Detail

 • Ekonomické aspekty přípravy, realizace a provádění stavebních projektů
  Detail

 • MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union
  Detail

 • Modelování rizika souvisejícího s dodávkou stavebního díla
  Detail

 • Tvorba software pro zpracování modelu projektu zlepšování tepelně-technických vlastností budov
  Detail

 • Inovace vybraných ekonomických předmětů technických studijních programů
  Detail

 • GA103/05/0160, Postupy pro podporu rozhodování v oblasti stavebních investic při zajištění stability území z pohledu možného zaplavení
  Detail