prof. Ing.

Jana Korytárová

Ph.D.

EKR – Professor

+420 541 148 555
jana.korytarova@vut.cz

Creative work

  • MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; MENŠÍK, M.: EKR_model; Náklady životního cyklu budovy. http://www.fce.vutbr.cz/ekr_model. URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr_model. (software)

  • MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.: Metodika hodnocení SROP; Metodika technicko ekonomického hodnocení projektů předkládaných v rámci SROP "Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu". Metodika pro hodnocení projektů SROP pro MMR. (metodika certifikovaná uplatněná)

  • MARKOVÁ, L.; MENŠÍK, M.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.: EKR_SB; Společenský benefit při výstavbě budov. http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. URL: http://www.fce.vutbr.cz/ekr_sb/. (software)

  • KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V.; HRABINCOVÁ, D.; PUCHÝŘ, B.; HANÁK, T.: Metodika JMK; Metodická doporučení pro sjednocení kvalifikačních a hodnotících kritérií pro veřejné zakázky na stavební práce. http://www.krajbezkorupce.cz/Articles/806-2-Metodika+VUT.aspx. URL: http://www.krajbezkorupce.cz/Articles/806-2-Metodika+VUT.aspx. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)

  • PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; KORYTÁROVÁ, J.; VÝSKALA, M.: Rozhodovací proces pro navařování kolejnic; Rozhodovací proces pro navařování a výměnu kolejnic. Dopravní stavby Brno, s.r.o.. (metodika certifikovaná uplatněná)

  • KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L.; KOUDELKA, Z.: Výzkumná zpráva č. HS12557299; Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. (produkt převzatý do dokumentů státní/veřejné správy)