Ing. arch.

Jan Májek

Ph.D.

ARC – Assistant professor

+420 541 147 474
Jan.Majek@vut.cz

Publications

 • 2022

  MÁJEK, J,; PAVLOVSKÝ, T. Město a průmysl ve výstupech studentských prací. 26. mezinárodní konference. Městské inženýrství Karlovarsko 2022. Město a průmysl. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2022. s. 51-52. ISBN: 978-80-88265-37-5.
  Detail

  MÁJEK, J. Vztah města a průmyslu ve výstupech seminárních studentských prací. Kdo? Co? Sborník mezinárodního kolokvia Krajina Sídla Památky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 52-55. ISBN: 978-80-214-6091-1.
  Detail

 • 2021

  MÁJEK, J. Slabá místa v územních plánech - limity regulačních nástrojů v oblasti individuální obytné výstavby. In 13. Architektura v Perspektivě. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 130-132. ISBN: 978-80-248-4552-4.
  Detail Link

 • 2010

  MÁJEK, J. Kompaktní formy bydlení. 2010.
  Detail

 • 2009

  MÁJEK, J. Kompaktní formy bydlení. In XIII. Vědecká konference doktorandů. Fa VUT v Brně, 2009. s. 83-89. ISBN: 978-80-214-3878- 1.
  Detail

 • 2007

  MÁJEK, J. Kompaktní formy bydlení. In XI. Vědecká konference doktorandů. Brno: FA VUT v Brně, 2007. s. 119-125. ISBN: 978-80-214-3405- 9.
  Detail