Ing.

Herbert Seelmann

ZEL – External


seelmann.h@fce.vutbr.cz

Projects

  • Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO)
    Detail

  • TL02000278, Evaluace zvýšené bezpečnosti a spolehlivosti železniční infrastruktury po její modernizaci či rekonstrukci
    Detail