Ing.

Dalibor Kocáb

Ph.D.

SZK – Assistant professor

+420 541 147 811
dalibor.kocab@vut.cz

Publications

 • 2024

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; NÁPRAVNÍK, P.; KOCÁB, D.; LISZTWAN, D.; ROVNANÍK, P.; HAJZLER, J.; BÍLEK, V. Comprehensive study of moist curing duration and activator type on mechanical properties, shrinkage, and cracking of alkali-activated slag. Construction and building materials, 2024, roč. 416, č. 2024, s. 1-19. ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

 • 2023

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HRUBÝ, P.; JAKUBKA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. The Effect of Specimen Size on Acoustic Emission Parameters and Approximate Position of Defects Obtained during Destructive Testing of Cementitious and Alkali-Activated Degraded Fine-Grained Materials. Materials, 2023, roč. 16, č. 9, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; BAYER, P.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of De-Icing Chemicals on Concrete Scaling: The Role of Storage Water. Materials, 2023, roč. 16, č. 14, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; NÁPRAVNÍK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Development of the internal structure of an alkali-activated paste related to the length of curing. In 26th International Conference on Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2023. Journal of Physics: Conference Series. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing, 2023. s. 1-9. ISSN: 1742-6596.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; HRABOVÁ, K.; KOCÁB, D. The influence of steel fibre amount on the consistency, volume changes and compressive strength of concrete. In 26th International Conference on Building Materials, Products and Technologies, ICBMPT 2023. Journal of Physics: Conference Series. Bristol, Velká Británie: IOP Publishing, 2023. s. 1-7. ISSN: 1742-6596.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; ALEXA, M.; LISZTWAN, D.; ČANĚK, M. Decline in the Ultrasonic Pulse Velocity in Ceramic Tiles Depending on the Adhesive. In Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 020011-1 (020011-5 s.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  KOCÁB, D. Co to přesně znamená, když je při diagnostickém průzkumu konstrukce požadováno stanovení mrazuvzdornosti betonu, část II. Realizace staveb, 2023, roč. 86, č. 4/2023, s. 46-50. ISSN: 1802-0631.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Advantages of a new graphical method in evaluation of concrete resistance against sulphate corrosion. In Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 020013-1 (020013-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; LIŠOVSKÝ, M. Methods for evaluation of freeze-thaw resistance of concrete and their comparison. In Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 020032-1 (020032-5 s.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  NÁPRAVNÍK, P.; KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; LISZTWAN, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. MONITORING THE INTERNAL STRUCTURE BEHAVIOUR OF ALKALI-ACTIVATED SLAG PASTE: EFFECT OF THE CURING MODE. Acta Polytechnica (on-line), 2023, roč. 63, č. 6, s. 411-418. ISSN: 1805-2363.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D. Co to přesně znamená, když je při diagnostickém průzkumu konstrukce požadováno stanovení mrazuvzdornosti betonu, část I. Realizace staveb, 2023, roč. 85, č. 3/2023, s. 36-40. ISSN: 1802-0631.
  Detail Link

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; LISZTWAN, D. Determination of Frost Resistance of Concrete on Specimens Acquired from a Structure vs. Produced in a Laboratory. In Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 020012-1 (020012-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2022

  VYMAZAL, T.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Hodnocení poškození betonu zmrazovacími a rozmrazovacími cykly pomocí detailní analýzy signálů akustické emise. Beton TKS, 2022, roč. 22, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  VOŘECHOVSKÁ, D.; HRABOVÁ, K.; KOCÁB, D.; KONEČNÝ, P. THE PROBALISTIC ESTIMATION OF THE CHLORIDE INGRESS IN CONCRETE STRUCTURES. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: 2022. s. 583-590. ISBN: 9781713871774. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  CIKRLE, P.; JURÁŇ, D.; KOCÁB, D.; ŠNÉDAR, J. Nedestruktivní měření tloušťky betonu ultrazvukovou odrazovou metodou. TZB-info, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail Link

 • 2021

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; LIŠOVSKÝ, M.; ALEXA, M. Požadavek na stanovení mrazuvzdornosti betonu v konstrukci – zkušenosti, problémy, příklady. 17. KONFERENCE TECHNOLOGIE A PROVÁDENÍ - SBORNÍK KE KONFERENCI. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2021. s. 49-59. ISBN: 978-80-907611-5-5.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; ALEXA, M.; LISZTWAN, D.; ČANĚK, M. Pokles rychlosti ultrazvukového vlnění v keramickém obkladu v závislosti na použitém lepidle. 18. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 18-22. ISBN: 978-80-86604-87-9.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; ALEXA, M.; LIŠOVSKÝ, M. Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles. Beton TKS, 2021, roč. 21, č. 1, s. 70-74. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Determining the Sustainability of Concrete with Recycled Aggregate. In Special Concrete and Composites 2020 : 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020010-1 (020010-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Development of Variants of High-Performance Self-Compacting Concrete with Improved Resistance to the Attack of Sulfates. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 13, s. 1-22. ISSN: 2076-3417.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Sustainability of Concrete Structures in Terms of Concrete Frost Resistance Determination. In Environmental Challenges in Civil Engineering. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2021. s. 63-76. ISBN: 978-3-030-63878-8.
  Detail Link

  ALEXA, M.; MISÁK, P.; KOCÁB, D. Creating a Specific Regression Model to Determine the Compressive Strength of Concrete Through NDT. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020012-1 (020012-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimization of the Determination of the Ultrasonic Pulse Velocity in Concrete Using Spectral Noise Analysis. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020015-1 (020015-7 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; BÍLEK, V. Ratio between Dynamic Young’s Moduli of Cementitious Materials Determined through Different Methods. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020011-1 (020011-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K. Future of concrete structures. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020014-1 (020014-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L.; VYMAZAL, T. Analysis of Acoustic Emission Signals Recorded during Freeze-Thaw Cycling of Concrete. Materials, 2021, roč. 14, č. 5, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L. Advanced Evaluation of the Freeze–Thaw Damage of Concrete Based on the Fracture Tests. Materials, 2021, roč. 14, č. 21, s. 1-22. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Determination of a Suitable Moment for Formwork Removal from a Concrete Structure Using Rebound Hammer Test Methods. In 27th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 23-27. ISBN: 978-3-0357-1821-8. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Influence of the Method of Production of Test Specimens on the Result of the Frost Resistance Test of Concrete. In 27th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 17-22. ISBN: 978-3-0357-1821-8. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; LISZTWAN, D. Stanovení mrazuvzdornosti betonu na tělesech odebraných z konstrukce a vyrobených laboratorně. 18. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2021. s. 23-28. ISBN: 978-80-86604-87-9.
  Detail Link

  CIKRLE, P.; JURÁŇ, D.; KOCÁB, D.; ŠNÉDAR, J. Kontrola betonových konstrukcí metodou pulse-echo. 17. KONFERENCE TECHNOLOGIE A PROVÁDENÍ - SBORNÍK KE KONFERENCI. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2021. s. 71-78. ISBN: 978-80-907611-5-5.
  Detail Link

 • 2020

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Stanovení statického modulu pružnosti cementových malt v rané fázi jejich zrání. JUNIORSTAV 2020. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. s. 389-393. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  TICHÝ, J.; KASAL, P.; LORENC, V.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Measurement of Early-Age Strength of Concrete. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 98-102. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Development of the modulus of elasticity of cement materials in the early stage of ageing. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Determination of sulphate resistance of concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Sustainability quantification of concrete with recycled aggregate. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. The influence of curing time on the parameters of concrete: Concreting in hot weather. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; HÜBLOVÁ, S. Zásadní změny v posuzování betonu v konstrukcích podle nového vydání ČSN EN 13791. Beton TKS, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 46-50. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; HANUŠ, P. Zkoušení odolnosti betonu proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám: porovnání výsledků modifikovaných zkoušek. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, 2020. s. 400-405. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KOCÁB, D. Numerical Analysis of Shrinkage Process Based on Experimental Data. ACI MATERIALS JOURNAL, 2020, roč. 117, č. 5, s. 39-49. ISSN: 0889-325X.
  Detail Link

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Ultrasonic NDT determination of initial and final setting time of cement paste. In SPACE 2019. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Determination of the static modulus of elasticity of cement mortars in the early stage of ageing. In SPACE 2019. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; WÜNSCHE, D. Numerical and experimental analysis of behaviour of steel fibre reinforced selfcompacting concrete slabs under loading. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; RIBEIRO FERNANDES, G. Non-traditional Approach to the Evaluation of the Freeze-thaw Resistance of Concrete based on the Fracture Tests. In MATBUD’2020 – Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-9. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; VYMAZAL, T. Vliv způsobu výroby zkušebních těles na výsledek zkoušky mrazuvzdornosti betonu. 27. Betonářské dny - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 376-383. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Využití tvrdoměrné metody k určení vhodného okamžiku odbednění betonové konstrukce. 27. Betonářské dny - sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 358-363. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; MIKULÁŠEK, K. Evaluation of the Acoustic Emission Measurement performed during Freeze-Thaw Cycles Loading. In Experimental Stress Analysis - 58th International Scientific Conference, EAN 2020. 1. Ostrava: Czech Society for Mechanics, 2020. s. 387-392. ISBN: 978-80-248-4451-0.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Alkali-activated Slag Mortar Containing Alternative Activator: Long-Term Mechanical Fracture Parameters. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 28-35. ISSN: 1213-1962.
  Detail Link

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; SKOTAL, V. Stanovení dob tuhnutí cementové kaše pomocí ultrazvukové impulsové metody. Beton TKS, 2020, roč. 20, č. 1, s. 68-71. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. The Measurement of Shrinkage: Influence of Specimen Size. In Key Engineering Materials, Vol. 846. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, Ltd., 2020. s. 197-201. ISSN: 1013-9826.
  Detail Link

  ALEXA, M.; MISÁK, P.; KOCÁB, D. Možnosti stanovení vlastního regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 37-42. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  LIŠOVSKÝ, M.; KOCÁB, D.; SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K. Budoucnost betonových konstrukcí. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 43-49. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Optimalizace stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulzu betonem pomocí spektrální analýzy šumu. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 50-56. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  SIKOROVÁ, V.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; HRABOVÁ, K.; LIŠOVSKÝ, M. Stanovení udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 25-30. ISBN: 978-80-86604-83-1.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V., Jr.; KOCÁB, D. Mechanical fracture characterization of alkali-activated slag mortars with standardized and natural sand. In SPACE 2019. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-9. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; ŠLANHOF, J.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; NOVÁČEK, J. Testing the Influence of the Material Bonding System on the Bond Strength of Large-Format Tiles Installed on Concrete Substrate under Mechanical Loading. Materials, 2020, roč. 13, č. 14, s. 1-14. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Determination of Concrete Resistance to Corrosive Effects of Water with Aggressive CO2 Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 31-37. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Comparison of Resistance of Concrete for Sewage Pipes to Sulphate Corrosion Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 44-50. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; HÜBLOVÁ, S. Determining the Freeze-Thaw Resistance of Concrete Incorporated in an Existing Structure. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 51-56. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; ALEXA, M. Experimental comparison of results of variously modified tests of concrete resistance to frost and de-icing chemicals. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

 • 2019

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental Investigation of the Chemical Shrinkage of the Cement Paste Based on the Calorimetric and Ultrasonic Measurement. In FIB 2018 - Proceedings for the 2018 fib Congress: Better, Smarter, Stronger. International fib Congress on Better, Smarter, Stronger, 2018. Federation Internationale du Beton (fib), 2019. s. 2482-2489. ISBN: 978-1-877040-15-3. ISSN: 2617-4820.
  Detail

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. The analysis of acoustic emission signals detected during the loading of cement-based materials. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2019, roč. 99, č. 2019, s. 18-25. ISSN: 1350-6307.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. Vývoj modulu pružnosti cementových materiálů v rané fázi zrání. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 55-60. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  VYMAZAL, T.; HRABOVÁ, K.; TEPLÝ, B.; KOCÁB, D. Kvantifikace udržitelnosti betonu s recyklovaným kamenivem. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 61-64. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Vliv délky ošetřování na parametry betonu: betonáž v letním období. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 65-70. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; MISÁK, P. Tvrdoměrné metody zkoušení betonu – část III. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 42-47. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HALAMOVÁ, R.; HODULÁKOVÁ, M. Experimentální stanovení vývoje chemického a autogenního smrštění cementových past. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 58-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOTRLA, J. The influence of a shrinkage-reducing admixture on the long-term development of dynamic properties in alkali-activated slag. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; JINDROVÁ, B.; ALEXA, M.; VYMAZAL, T. Analysis of the influence of transducer frequency on the ultrasonic measurement of concrete homogeneity. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 48-51. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; ALEXA, M. Experimental analysis focused on the material characteristics of the cement-based polymer-modified mortars. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 52-56. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Možnosti stanovení modulu pružnosti a Poissonova čísla v rané fázi zrání cementových materiálů. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P. Characteristic Curve and Its Use in Determining the Compressive Strength of Concrete by the Rebound Hammer Test. Materials, 2019, roč. 12, č. 17, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; TERZIJSKI, I. Cost-Effective High-Performance Concrete: Experimental Analysis on Shrinkage. Materials, 2019, roč. 12, č. 17:2730, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Identification of Mechanical Fracture Parameters of Alkali-Activated Slag Based Composites During Specimens Ageing. Proceedings of extended abstracts “Modelling in Mechanics 2019”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2019. s. 30-30. ISBN: 978-80-248-4296-7.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; ČANĚK, M.; ALEXA, M.; HANUŠ, P. The Influence of Specimen Size on the Dynamic Properties of Lightweight Concrete Determined by the Resonance Method. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2019. s. 1-10.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; DANĚK, P.; ČANĚK, M.; ALEXA, M.; HANUŠ, P. The influence of specimen size on the dynamic properties of lightweight concrete determined by the resonance method. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Determination of the static modulus of elasticity of cement mortars in the early stage of ageing. SPACE 2019. 1. Košice: 2019. s. 35-35. ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. Ultrasonic NDT Determination of Initial and Final Setting Time of Cement Paste. SPACE 2019. 1. Košice: 2019. s. 32-32. ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Mechanical fracture characterization of alkali-activated slag mortars with standardized and natural sand. SPACE 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Stanovení odolnosti betonů proti koroznímu působení vod s agresivním CO2. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; VYMAZAL, T.; ŽALUD, O. Vliv složení betonu na jeho modul pružnosti: porovnání experimentu a hodnot z Eurokódu 2. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 6, s. 42-45. ISSN: 1213-3116.
  Detail Link

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Identification of Mechanical Fracture Parameters of Alkali-activated Slag Based Composites During Specimens Ageing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2019, roč. 19, č. 2, s. 59-64. ISSN: 1213-1962.
  Detail Link

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Influence of curing conditions on mechanical and fracture properties of alkali activated slag concrete. In Proceedings of 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T. Měření smršťování: vliv typu separační fólie. 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: ČBS, 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. An experimental analysis of the determination of the elastic modulus of cementitious materials. In Research and Modelling in Civil Engineering 2018. 1st. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2019. s. 129-148. ISBN: 978-83-7365-502-7.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P.; HÜBLOVÁ, S. Problematika stanovení mrazuvzdornosti betonu zabudovaného v konstrukci. 16. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019, Sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-906759-9-5.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ČERVENKA, J. Tvrdoměrné metody zkoušení betonu – část II. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 14-18. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ČAIROVIĆ, D. Stanovení relativní odolnosti betonů vůči modelovým agresivním prostředím. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 46-51. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. The usage of the acoustic emission method for the experimental determination of the damage progress in the fine-grained cementitious composites subjected to loading. In Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne, Australia. International fib Congress on Better, Smarter, Stronger, 2018. Switzerland: Fédération internationale du béton (fib), 2019. s. 2669-2675. ISBN: 978-1-877040-15-3. ISSN: 2617-4820.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Influence of curing conditions on mechanical and fracture properties of alkali activated slag concrete. Book of Abstracts of 4th International Conference Innovative Materials, Structures and Technologies. Riga: RTU Press, Riga Technical University, 2019. s. 23-24. ISBN: 978-9934-22-356-3.
  Detail

  HRABOVÁ, K.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; BUČILOVÁ, I. Navrhování konstrukcí dle ISO 16204 - stanovení životnosti betonových konstrukcí s ohledem na karbonataci. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 7, č. 2019, s. 16-18. ISSN: 1213-0311.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; LIŠOVSKÝ, M.; ŽÍTT, P. Experimental determination of freeze-thaw resistance in self-compacting concretes. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; DANĚK, P. Experimental determination of the influence of additives on shrinkage in self-compacting concrete. In Construmat 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  CIKRLE, P.; HÜBLOVÁ, S.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Non-destructive diagnostics of steel-reinforced concrete structures: detecting and locating reinforcement. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-5. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  HÜBLOVÁ, S.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; KOCÁB, D. Experimental measurement of the diameter and cover depth of steel reinforcement using an electromagnetic concrete cover meter. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Shrinkage in Cementitious Self-Levelling Floor Compounds. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 23-28. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; TICHÝ, A.; ALEXA, M. Examining the Influence of the Shape, Size, and Type of Test Specimens on the Value of Young's Modulus in Lightweight Concrete. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 29-33. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifying Concrete Resistance to Corrosion by Deionised Water with Aggressive Carbon Dioxide. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 34-39. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Simple Comparison of Different Concrete Resistance to Sulphate-Induced Corrosion. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-44. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R. Experimental Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on Selected Properties of Lightweight Concrete. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 45-49. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ALEXA, M. Influence of the Poisson’s Ratio on the Value of the Dynamic Modulus of Elasticity of Cement Materials in the Early Stage of Ageing. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 50-55. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOTRLA, J. Experimental Determination of Early Shrinkage of Alkali-Activated Slag. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 114-119. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M. Complex Evaluation of the Mechanical and Fracture Properties of Cementitious Materials with Different Water-Cement Ratio. France: IA-FraMCoS, 2019. s. 1-8.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Stanovení odolnosti betonů proti působení síranů. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 49-54. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

 • 2018

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 7-10. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KOCÁB, D. Vše, co jste kdy chtěli vědět o pevnosti betonu v tahu, ale báli jste se zeptat. Lísek, Hotel Skalský dvůr: 2018.
  Detail

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Experimental Analysis of the Development of Compressive Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Emission Parameters of Alkali-Activated Composites. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 266-271. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D. Vývoj modulu pružnosti cementových kompozitů v rané fázi jejich zrání. Juniorstav 2018, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 655-659. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Repeatability and Reproductibility of Results of Fresh Concrete Testing. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 15-20. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P. Influence of a Shrinkage-Reducing Admixture on the Damage to the Internal Structure of Alkali-Activated Composites Curing Testing of the Modulus of Elasticity. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 28-33. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. Experimental Determination of how the Static Modulus of Elasticity is Influenced by the Value of the Upper Loading Stress. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 64-69. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ANTON, O. In Situ Determination of the Elastic Modulus of Concrete by Means of Ultrasonic Pulse Method. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 70-78. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M. Observation of the Development of the Elastic Modulus and Strength in a Polymer-Cement Mortar Using the Acoustic Emission Method. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 76-81. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Repeatability and Reproducibility of the Static Elastic Modulus of Concrete Measurement. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 214-219. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Vlastnosti betonu zkoušené v laboratoři nebo na konstrukci – systemizace. 2018.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Smrštění samonivelačních podlahových stěrek na bázi cementu. 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-5-7.
  Detail

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R. Experimentální posouzení míry vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na vybrané vlastnosti lehkého betonu. 15. konference Technologie 2018 - sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-5-7.
  Detail

  HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L. The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement. 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. Gdaňsk: Gdaňsk University of Technology, 2018. s. 81-82. ISBN: 978-83-60261-61-3.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D. Review of the possibilities of determining the modulus of elasticity and Poisson’s ratio in the early stage of cement composite ageing. YOUNG SCIENTIST 2018 10th International Scientific Conference on Civil and Environmental Engineering. Tatranská Lomnica: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-553-2952-9.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Influence of the Maximum Aggregate Grain Size on the Modulus of Elasticity and on the Parameters of the Acoustic Emission of concrete Exposed to High Temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 134-139. ISBN: 978-80-214-5446-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T. The Influence of Concrete Composition on its Modulus of Elasticity: Comparison of Experiment and Values from Eurocode 2. In Proceedings of The 12th International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 1103-1110. ISBN: 978-80-01-06401-6.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P. The development of the early-age elastic modulus in cement-materials with different water coefficient. SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Funchal, Madeira, Portugalsko: RILEM Publications S.A.R.L., 2018. s. 345-350. ISBN: 978-2-35158-211-4.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Tvrdoměrné metody zkoušení betonu – část I. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 6, s. 44-47. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL: metody, vlivy, praxe, problémy. 2018.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOCÁB, D. A pilot study of methods for measuring the residual properties of concrete exposed to elevated temperatures. Materiali in tehnologije, 2018, roč. 52, č. 3, s. 243-252. ISSN: 1580-2949.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R. Destructive and Non-destructive Assessment of the Frost Resistance of Concrete Made with Different Aggregate. Elektronický sborník přednášek. 21st conference of Research Institute for Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2018. s. 1-10. ISBN: 978-80-87397-26-8.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Measurement and Evaluation Proposal of Early Age Shrinkage of Cement Composites Using Shrinkage-Cone. Elektronický sborník přednášek. 21st conference of Research Institute for Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2018. s. 1-10. ISBN: 978-80-87397-26-8.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P. Possibilities of Experimental Determinations of the Modulus of Elasticity in the early Stage of Ageing of Cement Composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 35-40. ISBN: 978-80-214-5446-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Measurement and evaluation proposal of early age shrinkage of cement composites using shrinkage-cone. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D. Early-age behaviour of cement-based self-leveling flooring compounds. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z. Fracture parameters of fine-grained composites based on the alkali-activated slag. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R. Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Experimental determination of the initial compressive strength of concrete using a rebound test hammer. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; KINCLOVÁ, A.; KOCÁB, D. Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Influence of Coarse Aggregate Grain Size on Frost Resistance of Concrete. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 37-40. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 51-54. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; JINDROVÁ, B.; ALEXA, M.; VYMAZAL, T. Analýza vlivu frekvence použitých sond při ultrazvukovém měření rovnoměrnosti betonu. 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 16-21. ISBN: 978-80-86604-78-7.
  Detail

  ALEXA, M.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOTRLA, J. Vliv protismršťovací přísady na dlouhodobý vývoj dynamických parametrů alkalicky aktivované strusky. 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 33-39. ISBN: 978-80-86604-78-7.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; ALEXA, M. Experimentální stanovení dlouhodobého vývoje materiálových vlastností polymer-cementových malt. 15. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 66-71. ISBN: 978-80-86604-78-7.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental Investigation of the Chemical Shrinkage of the Cement Paste Based on the Calorimetric and Ultrasonic Measurement. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Melbourne, Australia: Federation internationale du beton (fib), 2018. s. 514-515. ISBN: 978-1-877040-14-6.
  Detail

  HODULÁKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B. The experimental comparison of parameters signals of acoustic emission during destructive test on composites based on cement. In 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. MATEC Web of Conferences. Gdynia, Poland: MATEC Web of Conferences, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-83-60261-61-3. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D. The use of acoustic methods to describe the behaviour of cement pastes in the early stage of ageing. SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Funchal, Madeira, Portugalsko: RILEM publications S.A.R.L., 2018. s. 351-356. ISBN: 978-2-35158-211-4.
  Detail

  HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. The usage of the acoustic emission method for the experimental determination of the damage progress in the fine-grained cementitious composites subjected to loading. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Melbourne, Australia: Federation internationale du beton (fib), 2018. s. 544-545. ISBN: 978-1-877040-14-6.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ALEXA, M. Vliv Poissonova čísla na hodnotu dynamického modulu pružnosti cementových materiálů v rané fázi zrání. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; HALAMOVÁ, R. Experimentální stanovení raného smrštění alkalicky aktivované strusky. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; ŽÍTT, P.; TICHÝ, A.; ALEXA, M. Experimentální posouzení vlivu tvaru, typu a velikosti zkušebního tělesa na hodnotu statického modulu pružnosti lehkého betonu. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Srovnání korozní odolnosti betonů vůči působení síranů. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

 • 2017

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Comprehensive Testing Techniques for the Measurement of Shrinkage and Structural Changes of Fine-Grained Cement- Based Composites during Ageing. Advances in Materials Science and Engineering, 2017, roč. 2017, č. (2017), s. 1-10. ISSN: 1687-8434.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů. 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský dvůr: SEKURKON s.r.o., 2017. s. 18-25. ISBN: 978-80-86604-73-2.
  Detail

  KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů. Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 140-140. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti. Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5473-6.
  Detail

  KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitech. Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 139-139. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  MORAVCOVÁ, B.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti. Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 136-136. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z. Základní lomové charakteristiky vybraných jemnozrnných cementových kompozitů. Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
  Detail

  KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Porovnání výsledků zkoušek dvou různých přístrojů pro stanovení rychlosti ultrazvukového vlnění v cementových kompozitec. Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R. Experimentální stanovení vlivu hodnoty horního zatěžovacího napětí při zkoušce statického modulu pružnosti betonu na jeho výslednou hodnotu. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; HALAMOVÁ, R. Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metody, praxe, problémy. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 2, s. 42-47. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L. The Acoustic Emission Parameters Obtained during Three-point Bending Test on Thermal-stressed Concrete Specimens. In Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 111-117. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P.; HODULÁKOVÁ, M. Sledování vývoje modulu pružnosti a pevnosti polymer-cementové malty s využitím metody akustické emise. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ANTON, O. Stanovení modulu pružnosti betonu v konstrukci pomocí ultrazvukové impulzové metody. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P. Experimental Analysis on Shrinkage and Swelling in Ordinary Concrete. Advances in Materials Science and Engineering, 2017, roč. 2017, č. 2017, s. 1-11. ISSN: 1687-8434.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; DANĚK, P. The use of the acoustic emission method for the monitoring of changes in the internal structure of polymer-cement mortars when testing the static compressive modulus of elasticity. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PAZDERA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. The Analysis of Acoustic Emission Signals Generated in Cement-based Composites During the Cyclic Loading Test. In Experimental Stress Analysis 2017. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, 2017. s. 402-407. ISBN: 978-80-553-3167-6.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P. Evaluation of Shrinkage, Mass Changes and Fracture Properties of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 357-364. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L. Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. s. 1-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B. Experimental determination of the influence of fresh concrete composition on its resistance to water and de- icing chemicals by means of two methods. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51 (2017), č. 3, s. 387-395. ISSN: 1580-2949.
  Detail Link

  MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P. Statistical view of evaluating concrete-surface- layer permeability tests in connection with changes in concrete formula. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51 (2017), č. 3, s. 379-385. ISSN: 1580-2949.
  Detail Link

  MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L. Assessment of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete. In Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 21-24. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali- Activated Slag. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 20-21. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek statického modulu pružnosti betonu. 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

  HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Vliv vodního součinitele na parametry akustické emise získané při určení statického modulu pružnosti. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 58-64. ISSN: 2336-7148.
  Detail Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOCÁB, D. Shrinkage, weight loss and fracture parameters of selected polymer- modified cement mortars during ageing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2017, roč. 17, č. 1, s. 122-130. ISSN: 1213-1962.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M. Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 96-101. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P. Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature During the Hardening of Concrete. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 102-107. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P. Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Polymer Cement Mortars. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 17-23. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51 (2017), č. 4, s. 657-665. ISSN: 1580-2949.
  Detail Link

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L. Experimental Study of the Influence of Multiple Cyclic Loading on the Static Modulus of Elasticity of Hardened Concrete. Proceedings 20th International Conference on Composite Structures. Bologna: Societa editrice esculapio, 2017. s. 179-179. ISBN: 978-889-385-041- 4.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Comprehensive Monitoring of the Shrinkage and Structural Changes of Cement Composites during Setting and Hardening. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. s. 81-98. ISBN: 978-83-7365-474-7.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R. Monitoring of the Setting and Early Hardening with Ultrasonic Waves. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstrctuon of Building. Praha: ČVUT, 2017. s. 116-116. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Influence of coarse aggregate grain size on frost resistance of concrete. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 112-112. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P. Vliv velikosti zrna hrubého kameniva na mrazuvzdornost betonu. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 102-106. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P. Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek čerstvého betonu. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; HODULÁKOVÁ, M. Vliv velikosti maximálního zrna kameniva na modul pružnosti a parametry akustické emise teplotně namáhaných betonů. 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5592-4.
  Detail

  HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P. Možnosti experimentálního stanovení modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových kompozitů. Sborník konference MALTOVINY 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 5-11. ISBN: 978-80-214-5446-0.
  Detail

  KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HALAMOVÁ, R.; KOCÁB, D. Stanovení procesu tuhnutí a tvrdnutí pomocí ultrazvukové impulzové metody. 15th Workshop NDT 2017 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 20-25. ISBN: 978-80-214-5592-4.
  Detail

  HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Určení modulů pružnosti u teplotně zatěžovaných betonových těles. 15th Workshop NDT 2017 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 7-15. ISBN: 978-80-214-5592-4.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z. Vývoj smrštění, hmotnostních úbytků a lomových parametrů vybraných polymer-cementových malt. Modelování v mechanice 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská ‒ Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4010-9.
  Detail

 • 2016

  TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M. Applying Method of Acoustic Emission for Monitoring of Different Concrete Mixture during Setting and Hardening. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 91-95. ISBN: 978-3-03835-675- 2. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; VYMAZAL, T. Hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu v závislosti na jeho složení pomocí metodiky DOE. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 79-90. ISBN: 978-80-214-5341- 8.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T. Experimental Determination of the Influence of an Air Entraining Additive on the Resistance of Concrete to Chemical Defrosting Agents. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 165-170. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B. Experimental Determination of Concrete Resistance of Various Composition to Water and De-Icing Chemicals. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 159-164. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  MISÁK, P.; PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T. Evaluation of Permeability Tests of Surface Layer of Concrete of Various Composition. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 171-178. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; KAREL, O.; MISÁK, P. The Volume Changes of Cement Composites in the Early Stage of Setting and Hardening. Program and book of abstracts 24th Int. Conf. on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016. s. 108-108. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail Link

  MISÁK, P.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; POTOČKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L. Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého betonu. In 23. Betonářské dny 2016. Litomyšl: Česká betonoářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; ŽÍTT, P.; KRÁLÍKOVÁ, M. Development of the Elastic Modulus of Concrete under Different Curing Conditions. 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, CRRB 2016. Brno: WTA CZ, 2016. s. 138-138. ISBN: 978-80-02-02701- 0.
  Detail

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; TOPOLÁŘ, L.; PŐSSL, P. Experimental Analysis of the Development of Elastic Properties and Strength under Different Ambient Temperature during the Hardening of Concrete. 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, CRRB 2016. Brno: WTA CZ, 2016. s. 141-141. ISBN: 978-80-02-02701- 0.
  Detail

  KOCÁB, D.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; CIKRLE, P. Assessment of the Influence of Ambient Temperature on the Hardening of Concrete and its Elastic and Strength Properties. 24th International Conference on Materials and Technology. Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. s. 177-177. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time. 24th International Conference on Materials and Technology. Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. s. 123-123. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail Link

  TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; PAZDERA, L. Application of Acoustic Emission on the Characterization of Micro Cracks during Three-point Bending Test on Thermal- stressed Concrete Specimens. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. s. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; PŐSSL, P. Advanced Measurement of Volume Changes of Fine-aggregate Cement-based Composites during Ageing. SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. s. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KAREL, O.; DANĚK, P.; KOCÁB, D.; PŐSSL, P. Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Fine- grained Composites. 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016, CRRB 2016. Brno: WTA CZ, 2016. s. 138-138. ISBN: 978-80-02-02701- 0.
  Detail

 • 2015

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D. Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu v rámci projektu GAČR 13- 18870S. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 46-51. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  MISÁK, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; PŐSSL, P. Statistický náhled na vyhodnocování zkoušek permeability povrchové vrstvy betonu v souvislosti s měnící se recepturou. In Trvanlivost 2015. Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 156-170. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; PŐSSL, P. Experimentální zjištění pevnosti betonu v tlaku na jádrových vývrtech v rámci projektu GAČR 13- 18870S. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 32-38. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M. Stanovení statického modulu pružnosti betonu na vývrtech v rámci projektu GAČR 13- 18870S. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 39-45. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T. Stanovení pevnosti betonu v tahu ohybem v rámci projektu GAČR 13- 18870S. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 52-56. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T. Experimentální ověření vlivu plastifikační a provzdušňovací přísady na mrazuvzdornost betonu. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 90-97. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T. Stanovení odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek betonů vyrobených v rámci projektu GAČR 13- 18870S. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 98-103. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B. Experimental Determination of the Influence of Water/ Cement Ratio Value on the Resistance of Concrete to the Action of Water and Chemical Thawing Agents. 23rd International Conference on Materials and Technology. Book of Abstracts. Ljubljana, Slovenia: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. s. 144-144. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail Link

  PŐSSL, P.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; STAVAŘ, T. Statistical View of Evaluating Concrete Surface Layer Permeability Tests in Connection with Changes in Concrete Formula. PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2015. s. 203-203. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  MISÁK, P.; PŐSSL, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T. Vyhodnocení permeability povrchové vrstvy betonů s různým složením. In Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2015. s. 99-105. ISBN: 978-80-02-02631- 0.
  Detail

  HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S. Modified compact tension test: evaluation of the experiments of cylindrical specimens from cementitious composites. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; MISÁK, P.; MORAVCOVÁ, B. Experimentální zhodnocení odolnosti betonu různých receptur proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. In Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2015. s. 93-98. ISBN: 978-80-02-02631- 0.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, T. Experimentální ověření vlivu provzdušňovací přísady na odolnost betonu proti působení chemických rozmrazovacích látek. In Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2015. s. 110-115. ISBN: 978-80-02-02631- 0.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M. Použití metody akustické emise pro sledování čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí. In 22. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2015). Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  HOLUŠOVÁ, T.; LOZANO, M.; FERNÁNDEZ-CANTELI, A.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; SEITL, S. Influence of the gripping fixture on the modified compact tension test results: evaluation of the experiments on cylindrical concrete specimens. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2015, roč. 15, č. 2, s. 1-11. ISSN: 1804-4824.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK P.;STAVAŘ, T. Comparison of Standardized Test Methods for Determining the Permeability of the Surface Layer of Concrete. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 1122. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 141-144. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOVÁCS, P.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T. Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 587-595. ISSN: 1580-2949.
  Detail Link

  KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M. Experimentální ověření kvality betonu pomocí nedestruktivních zkušebních metod v rámci projektu GAČR 13- 18870S. In Trvanlivost 2015. sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, 2015. s. 21-31. ISBN: 978-80-214-5245- 9.
  Detail

 • 2014

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D. Porovnání metod automatického cyklování I a II při stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. In Sborník anotací Juniorstav 2014. 2014. s. 199-199. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  ANTON, O.; KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T. Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, 2014.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O. Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; POTOČKOVÁ, M. Statický modul pružnosti betonu dle ČSN ISO 6784 vs. ČSN EN 12390- 13. In Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 79-86. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; MORAVCOVÁ, B. Stanovení mrazuvzdornosti betonu pomocí nedestruktivních metod. In Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 29-35. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; MORAVCOVÁ, B. Statický modul pružnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390- 13. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 3, s. 74-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T.; KOVÁCS, P. Validation of methods for determining permeability of cement composite structure by means of computed tomography. PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS, 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS, AND TECHNOLOGY, 20–22 October 2014, Portoro`, Slovenia. Portorož, Slovenia: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE, 2014. s. 121-121. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail Link

  KOMÁRKOVÁ, T.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T. Porovnání standardizovaných metod pro hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu. Sanace a rekonstrukce staveb 2014, 36. konference. Reprocentrum,a.s., Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. s. 154-154. ISBN: 978-80-02-02539- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; PŐSSL, P. Statický modul pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390- 13. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 147-159. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  MISÁK, P.; POTOČKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KRÁLÍKOVÁ, M. Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 205-214. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D. Vyhodnocení a porovnání zkušebních metod stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. In Trvanlivost 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně FAST, 2014. s. 65-71. ISBN: 978-80-214-5075- 2.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D. Experimentální ověření vlivu množství cementu a přísad na výsledné hodnoty soudržnosti povrchové vrstvy betonu. In Trvanlivost 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně FAST, 2014. s. 72-76. ISBN: 978-80-214-5075- 2.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T. Experimentální ověření vlivu množství cementu a přísad na mrazuvzdornost betonu. In Trvanlivost 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně FAST, 2014. s. 89-95. ISBN: 978-80-214-5075- 2.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D. Modul pružnosti betonu v tlaku – zkušební vlivy při stanovení statické hodnoty. In Sborník anotací Juniorstav 2014. 2014. s. 201-201. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

 • 2013

  KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P. Ověření rovnoměrnosti betonu použitého pro stanovení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Zkoušení betonu ultrazvukovou impulsovou metodou. Beton TKS, 2013, roč. 13, č. 3, s. 74-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D.; STAVAŘ, T. Vliv vodního součinitele na kvalitu povrchové vrstvy cementové malty. In Sborník recenzovaných příspěvků Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013. Brno: 2013. s. 59-69. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  KOCÁB, D.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O. Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 49-58. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. s. 1-122. ISBN: 978-80-7204-828- 1.
  Detail

  KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T. Vybrané zkoušky betonu v rámci projektu GAČR 13-18870S – zkušenosti a vývoj. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 27-33. ISBN: 978-80-214-4784- 4.
  Detail

  KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D. Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek na tělesech referenční záměsi. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013. Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 13-19. ISBN: 978-80-214-4784- 4.
  Detail

  STAVAŘ, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; KOCÁB, D. Porovnání povrchové propustnosti cementové malty pro vodu metodou ISAT a GWT s hloubkou průsaku tlakovou vodou. In Sborník recenzovaných příspěvků 2013. Brno: 2013. s. 125-134. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 156-165. ISBN: 978-80-214-4777- 6.
  Detail

  KOCÁB, D.; DANĚK, P.; KOMÁRKOVÁ, T. Stanovení mrazuvzdornosti betonu na referenčních tělesech. In Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 20-26. ISBN: 978-80-214-4784- 4.
  Detail

 • 2012

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; BARÁK, L.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D. Vliv obsahu pórovitého kameniva na pevnostní a přetvárné charakteristiky betonu. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 1/ 2012, s. 18-21. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Pevnost v tlaku extrudovaného materiálu při různé výšce zkušebních těles. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 243-243. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Odolnost povrchu extrudovaného materiálu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 238-238. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; DANĚK, P. Stanovení modulu pružnosti jádrových vývrtů betonu použitého pro hodnocení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 63-68. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J. Vliv provzdušnění na vývoj pevnostních charakteristik betonu určeného pro mostní konstrukce. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 240-240. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P. Ověření stejnorodosti betonu použitého pro stanovení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu. In Sbormík recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 53-61. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P.; KOŠÁREK, J. Zhodnocení aktuálního stavu a návrh rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje v Medlicích. In Sbormík recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 187-199. ISBN: 978-80-214-4578- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; MISÁK, P. Porovnání různých zkušebních zařízení pro stanovení statického modulu pružnosti mostních betonů. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 239-239. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

 • 2011

  POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Stanovení pevnostních charakteristik extrudovaného materiálu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 194-194. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Determination of the Concrete Compressive Strength from the Ultrasonic Pulse Velocity. In 9th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2011 - NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: VUT FAST v Brně, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2011. Brno: CERM, 2011. s. 189-189. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

  KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L. Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby na místní komunikaci. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 22-28. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Sledování vlivu způsobu vyztužení na ohybovou pevnost vláknocementových desek. In Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 217-220. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Nedestruktivní sledování vlivu způsobu vyztužení na výsledné parametry vláknocementových desek. In Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 237-240. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D. Efekt nerovnosti průřezu vzorků na výsledky ohybových zkoušek. In Sborník XV. mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH, a.s., 2011. s. 221-224. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; VRBA, P. Vývoj modulu pružnosti provzdušněného mostního betonu C 30/ 37. In Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou - CONSTRUMAT 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 221-227. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  KOCÁB, D.; ŽÍTT, P. Modul pružnosti extrudovaného vláknocementu. Praha: Beton TKS, s.r.o., 2011. s. 83-83.
  Detail

  KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L. Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby mostu ve Džbánicích. Materiály pro stavbu, 2011, roč. 17, č. 6, s. 42-45. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Ověření vlastností vláknocementových desek metodou TPT a GWT. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 225-234. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Pevnost v tahu ohybem betonu s vloženým extrudovaným materiálem. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Vliv nízké počáteční teploty betonu na výsledný modul pružnosti. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 159-168. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; POSPÍCHAL, O. Diagnostika a posouzení cihelné klenby pod zámeckým parkem v Moravském Krumlově. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 169-178. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Pevnost v tlaku a v tahu extrudovaných vláknocementů. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 293-300. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Vývoj modulu pružnosti zmrazovaného mostního betonu. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 301-307. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O. Možnosti využití ultrazvukové metody pro stanovení pevnosti v tlaku mostního betonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 53-60. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Influence of Low Initial Temperature of Concrete on the Development of Dynamic Elastic Modulus. In Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2011. s. 29-38. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

  POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D. Application of NDT Methods in Monitoring the Development of Elastic Modulus of Cyclically Frozen Concrete in Transportation Structures. In Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: 2011. s. 60-67. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P. Určení stejnorodosti betonu mostovkové desky. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2011. Brno: CERM, 2011. s. 190-190. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

 • 2010

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O. Vliv provzdušnění na modul pružnosti mostního betonu. In Sborník příspěvků 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 16-21. ISBN: 978-80-87158-23- 4.
  Detail

  KOCÁB, D. Modul pružnosti prostého betonu a drátkobetonu. In JUNIORSTAV 2010 - Sborník anotací. Brno: CERM, 2010. s. 206-206. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  KOCÁB, D. Modul pružnosti betonu stávajících mostních konstrukcí. In JUNIORSTAV 2010 - Sborník Anotací. Brno: CERM, 2010. s. 207-207. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P. Porovnání materiálových charakteristik vláknobetonu a prostého betonu. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2010. s. 225-228. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; MITRENGA, P. Modul pružnosti hornin určených pro výrobu hrubého kameniva. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 273-278. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D. Management rizik s podporou expertních systémů jako nadstavba formalizovaných integrovaných systémů řízení. In Zkoušení a jakost 2010. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 427-436. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  CIKRLE, P.; KOCÁB, D. The Combination of Non- destructive Methods for Monitoring the Development of Concrete Properties. In 8th Interantional Conference NDT 2010 - Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 50-57. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O. Stanovení modulu pružnosti na válcových tělesech vyrobených z mostního betonu. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 91-100. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O. Stanovení stejnorodosti kompozitních materiálů pomocí elektroakustických metod. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 101-109. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O. Ultrasonic Measurement of a Bridge Construction in Hradecká Street. In Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2010. s. 131-140. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; CIKRLE, P. Influence of Air- entrainment on Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions. In Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2010. s. 121-130. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Influence of Water Curing Concrete on the Dynamic Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions. In Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2010. s. 141-146. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P. Modul pružnosti betonu prefabrikovaných mostních nosníků. In KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 83-90. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

 • 2009

  KOCÁB, D. Modul pružnosti lehkého betonu a vláknobetonu. In Sborník anotací konference Juniorstav. 1. Brno: CERM, 2009. s. 186-186. ISBN: 978-80-214-3810- 1.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ZAHRADA, J. Vliv ošetřování mostního betonu na modul pružnosti. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 141-148. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail

  KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O.; HRONOVÁ, P. Porovnání citlivosti indikátorů výztuže. In Zkoušení a Jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 493-498. ISBN: 978-80-214-3951- 1.
  Detail