Ing.

Dalibor Kocáb

Ph.D.

SZK – Assistant professor

+420 541 147 811
dalibor.kocab@vut.cz

Projects

 • Inovativní přístupy a metody v experimentální diagnostice
  Detail

 • Vliv polutantů a kvality betonu na trvanlivost a životnost želozobetonových konstrukcí
  Detail

 • Vliv klimatického a mechanického zatížení na životnost betonových objektů
  Detail

 • Vývoj a ověření samozhutnitelného betonu pro subtilní konstrukce
  Detail

 • Experimental analysis of the shrinkage, creep and cracking mechanism of the materials based on the alkali-activated slag
  Detail

 • Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry betonu s náhradou přírodního kameniva betonovým recyklátem
  Detail

 • Role druhu alkálií při poškození struktury betonu důsledkem alkalicko-křemičité reakce
  Detail

 • Vliv vlastností recyklovaných kameniv na životnost a udržitelnost betonových konstrukcí
  Detail

 • Vliv náhrady těženého kameniva betonovým recyklátem na vlastnosti betonu
  Detail

 • 8J20PL073, Vlákny vyztužené geopolymery (FiReG)
  Detail

 • Experimentální ověření nových způsobů hodnocení mrazuvzdornosti betonu v konstrukcích
  Detail

 • Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti
  Detail

 • The use of non-destructive methods for testing of the condition of degraded alkali-activated concrete
  Detail

 • Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na pevnostní a přetvárné charakteristiky lehkého konstrukčního betonu
  Detail

 • TH02020871, Obloukové prefabrikované trouby se zvýšenou trvanlivostí a odolností vůči vysokým teplotám a vysoce agresivnímu prostředí
  Detail

 • Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí
  Detail

 • Objemové změny jemnozrnných kompozitů na bázi silikátových pojiv
  Detail

 • Vliv zastavení hydratace betonu v různých stádiích zrání na jeho charakteristiky
  Detail

 • Experimentální ověřování poruch vnitřní struktury betonu cyklickým zmrazováním
  Detail

 • Ověření a určení možností stanovení a způsobu hodnocení kvality povrchových vrstev betonu.
  Detail

 • Vliv počátečních podmínek na modul pružnosti betonu
  Detail