Česky
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibli ...
Architektonicko-urbanistická soutěž: PARK ROOSEVELTOVA V BRNĚ
ŠEST POHLEDŮ NA NOVOU PODOBU TEMĚŘ ZAPOMENUTÉHO ZÁKOUTÍ Nenápadný park, protkaný mnoha cestičkami, přiléhající k rohu Rooseveltovy ulice a areálu někdejšího augustiánského kláštera s kostelem sv. Tomáše, je tak trochu zapomenutým zákoutím. Nová výstava v Urban centru představí šest návrhů na je ...
Architektonicko-urbanistická soutěž: BYTOVÉ DOMY - VNITROBLOK FRANCOUZSKÁ
NOVÝ PROSTOR PRO DOSTUPNÉ MĚSTSKÉ BYDLENÍ, BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, KOMUNITNÍ CENTRUM A VEŘEJNÝ PARK Brno se snaží o zlepšení stávajícího bytového fondu v majetku města, a to jeho postupnou regenerací a rozšířením stávajícího počtu obecních bytů novou bytovou výstavbou. Nejvyšší zanedbanost ...
Mezinárodní vědecká konference People, Buildings and Environment 2018
Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT si Vás dovoluje pozvat na 13. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference "People, Buildings and Environment 2018", pořádané ve spolupráci s Riga Technical University. Sborník konference bude indexován v databázi SCOPUS. Více informací naleznete v přilož ...
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž na změnu kulturního a historického kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli. Uzávěrka 1.kola soutěže je 31.srpna 2018. Podrobné podmínky najdete na www.litomysl.cz, v sekci Podnikatel - výběrová řízení. ...
Cena Edwards 2018
Ukaž své schopnosti! Přihlas svou diplomovou práci do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun! O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci. Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší! ...
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV). ...
... další informace