Česky
Informace pro studenty 1. roč. BSP v kombinované formě studia
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace pro studenty 1. roč. bakalářských studijních programů v kombinované formě studia. ...
Termíny zápisů ke studiu 1. ročníků BSP v srpnu a září 2018
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny termíny zápisů ke studiu do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia v srpnu a září 2018. ...
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibli ...
VÝSTAVA V URBAN CENTRU - SOCHY PRO BRNO
Výsledky veřejných výtvarných soutěží Koncem roku 2017 se město Brno rozhodlo pokračovat v projektu „Sochy pro Brno“. V centru města tak postupně vzniká galerie 10 soch věnovaných významným osobnostem. V předchozích několika letech byla již zrealizována čtyři díla, a to socha věnovaná mladému W ...
Úřední hodiny STO léto 2018
Úřední hodiny na Studijním oddělení Fakulty stavební VUT budou v měsíci červenci a srpnu 2018 probíhat dle přiloženého Pokynu děkana č. 10/2018. ...
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční formě studia naleznete v příloze. ...
Zápisy ke studiu dle Pokynu děkana č. 9/2018
Termíny zápisů do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě stavební VUT v Brně pro akad. rok 2018/19 naleznete v přiloženém Pokynu děkana č. 9/2018. ...
Termíny zápisů ke studiu 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu přijatých uchazečů do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia naleznete v příloze. ...
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy. Vědy o neživé přírodě. Humanitní ...
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž na změnu kulturního a historického kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli. Uzávěrka 1.kola soutěže je 31.srpna 2018. Podrobné podmínky najdete na www.litomysl.cz, v sekci Podnikatel - výběrová řízení. ...
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV). ...
... další informace