english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Závěrečné práce obhajované na našem ústavu v roce 2012

přejít o rok dříve

přejít o rok později

Magisterské státní závěrečné zkoušky 31. 1. 2012

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Burget Josef, Bc. Studie rekonstrukce železničních stanic Adamov a Rájec-Jestřebí Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Rotschein
Karásek Jakub, Bc. Analýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy koleje prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Ing. Ivan Vukušič
Maršalík Jakub, Bc. Studie rekonstrukce traťového úseku Brno-Znojmo Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Lubomír Beňák
Mazálek Ondřej, Bc. Studie rekonstrukce žst. Náměšť nad Oslavou Ing. Richard Svoboda, Ph.D. Ing. Ondřej Pokorný
Vendel Jiří, Bc. Spolupůsobení bezstykové koleje a mostní konstrukce doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Petr Szabó
Volštát Michal, Bc. Studie přestavby železniční stanice Solnice doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Ing. Bohuslav Brůha

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 11. - 13. 6. 2012

Červeně podbarvené buňky značí práci, kterou se nepodařilo před komisí pro státní závěrečnou zkoušku obhájit.

Student Název Vedoucí Oponent Plakát
Bačík Jakub
Měření dynamického chování kolejového roštu v oblouku
prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Dvořák Jiří
Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Střelice - Moravský Krumlov
Ing. Miroslava Hruzíková
Ing. Vladimír Šiške

Grenar Filip
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice
Ing. Miroslava Hruzíková
Ing. Jan Kroupa
Guňka Petr
Rekonstrukce železniční tratě Vlárský Průsmyk - Veselí nad Moravou v km 111,3-114,1
Ing. Dana Hubáčková
Ing. Lukáš Staněk

Hajniš Jan
Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce
prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Ing. Ivan Vukušič
Hospodka Pavel
Rekonstrukce železniční tratě Hrušovany nad Jevišovkou - Brno v km 145,9-149,0
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Ing. Bohuslav Brůha
Chlíbek David
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Šumperk - Kouty n. D. (km 13,2-18,2 a km 0,1-3,6)
Ing. Miroslava Hruzíková
Ing. Eliška Rašková
Jaša David
Návrh optimalizace traťového úseku Kájov - Volary v km 29,4 - 30,850
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ing. Josef Vacek

Juga Martin
Zaměřování a evidence poloh referenčních bodů přejezdů na drahách mimo správu SŽDC
prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Ing. Robert Číhal, CSc.

Křemen Tomáš
Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Tábor-Milevsko
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Ing. Radek Trejtnar

Kubina Jiří
Optimalizace poloh železničních zastávek v úseku Znojmo-Okříšky
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Ing. Miroslav Hoza

Látal Jan
Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Čejč - Hodonín
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Ing. Jan Komárek
Lehnert Jan
Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice - Náměšť nad Oslavou
Ing. Miroslava Hruzíková
Ing. Lukáš Staněk

Malý Tomáš
Návrh rekonstrukce traťového úseku Kunovice - St. Město u Uh. Hradiště v km 2,9 - 6,0
Ing. Miroslava Hruzíková
Ing. Eliška Rašková

Navrátil Petr
Rekonstrukce železniční tratě Brno - Jihlava v km 15,4 - 18,37 včetně technologie prací
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Ing. Jan Andratschke
Podolník Adam
Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu
prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Ing. Vladimír Tomandl

Raif Lukáš
Rekonstrukce železniční tratě Branná - Ostružná včetně technologie prací
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Ing. Petr Burda

Sláma Jiří
Návrh optimalizace traťového úseku Náměšť nad Oslavou – Vladislav v km 30,050 – 32,9
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Louma

Šmíd Jaroslav
Modernizace úseku Studenec-Vladislav
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Ing. Dana Bubníková

Štěpán Jan
Návrh optimalizace traťového úseku mezi železničními stanicemi Bylnice - Vlárský Průsmyk
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ing. Martin Mráz

Tumpach Jan
Modernizace traťového úseku Vladislav-Třebíč
Ing. Tomáš Říha
Ing. Ivo Korkisch

Veselý Miroslav
Návrh optimalizace traťového úseku Branná - Ostružná v km 12,677 - 15,3
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ing. David Derka

Zapletal Tomáš
Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice - Náměšť nad Oslavou
Ing. Miroslava Hruzíková
Ing. Jan Andratschke

Zvejška Ivo
Studie objezdu železničního uzlu Břeclav pro vysokorychlostní trati
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ing. Petr Rotschein