english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Zaměstnanci

Vedoucí pracoviště
doc. Ing. Otto Plášek,  Ph.D.
Zástupce vedoucího
Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Vědecký tajemník
Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D.
Sekretářka
Karla Šišková

Zařazení Jméno a příjmení Telefon E-mail                    Osobní stránky
Profesor prof.
Ing.
Jaroslav Smutný
Ph.D.
541 147 325 smutny.j@fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/ZEL/smutny.j/
Docent doc. Ing. Otto Plášek
Ph.D. 541 147 320 plasek.o@fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/ZEL/plasek.o/
Odborní asistenti
Ing. Miroslava Hruzíková
Ph.D. 541 147 326 hruzikova.m@fce.vutbr.cz


Ing. Richard Svoboda
Ph.D. 541 147 336 svoboda.r@fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/ZEL/svoboda.r/
Asistenti
Ing. Dana Hubáčková

541 147 339 hubackova.d@fce.vutbr.cz


Ing. Tomáš Říha

541 147 339 riha.t@fce.vutbr.cz


Ing.
Jan Valehrach

541 147 339
valehrach.j@fce.vutbr.cz

Tech.-hosp. pracovník

Karla Šišková
541 147 321 siskova.k@fce.vutbr.cz
Prac. děln. povolání

Zdeněk Meluzín
541 147 354 meluzin.z@fce.vutbr.cz
Studenti doktorského studia - prezenční

Ing. Jaroslav Bílek

541 147 359 bilek.j@fce.vutbr.cz
forma studia

Ing.
Petr Guziur

541 147 359 guziur.p@fce.vutbr.czIng. Michaela Šmídková
541 148 203
smidkova.m@fce.vutbr.cz
Studenti doktorského studia - kombinovaná
Ing. Viktor Nohál

541 147 324 nohal.v@fce.vutbr.cz
forma studia
Ing. Lukáš Raif


raif.l@fce.vutbr.cz


Ing. Vladimír Tomandl


tomandl.v@fce.vutbr.cz