english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Základní informace

Pedagogické zaměření ústavu

Ústav železničních konstrukcí a staveb zajišťuje výuku ve druhém a vyšších ročnících bakalářského studia. V magisterském studiu zajišťuje výuku na oborech K a G v předmětech: Dopravní stavby, Železniční stavby I a II, Železniční konstrukce I a II (zaměřené na statický a dynamický návrh koleje, na měření a analýzu hluku a vibrací), dále Železniční stanice a uzly I a II, Geografické informační systémy a také ve volitelných předmětech a  seminářích. Nosná část výuky předmětů je na studijním oboru Konstrukce a dopravní stavby. Pro obor K je ústav také garantem praktické Výuky v terénu.

Ústav se podílí na vzdělávání studentů doktorského studijního programu v seminářích a předmětech Teorie drážního svršku a Teorie drážního spodku, které jsou zaměřeny na pokročilou analýzu a návrh těchto konstrukcí v kontextu požadavků zvyšování rychlostí a nápravových hmotností, současně se snižováním nároků na údržbu a s ohledem na interoperabilitu evropské železniční sítě.

Studenti si mohou vybrat z povinně volitelných předmětů, kterými jsou:
Mechanizace a provádění železničních staveb v bakalářském studijním programu,
Vybrané statě ze železničních staveb I a II v magisterském studijním programu (předměty zaměřené na interoperabilitu evropské železniční infrastruktury, na legislativu spojenou s drážními stavbami, na    problematiku kolejové dopravy ve městech, kombinované dopravy, nové a příp. nekonvenční konstrukce kolejové jízdní dráhy apod).

Vědeckovýzkumné zaměření ústavu:

Výzkumné a odborné aktivity ústavu jsou zaměřené na návrh a posuzování moderních a efektivních drážních konstrukcí a staveb v souvislosti se zvyšováním spolehlivosti a bezpečnosti drážní dopravy. Ústav pomáhá při projektování drážních staveb, uskutečňuje monitoring a diagnostiku drážních staveb, uskutečňuje statické a dynamické analýzy drážních konstrukcí, měří a analyzuje akusticko-vibrační parametry s ohledem na hygienické podmínky a ochranu životního prostředí.

Vybavení ústavu poskytuje možnost vícekanálových měření akustických i dynamických parametrů stavebních a strojních konstrukcí, tedy hluku, vibrací, deformace, napjatosti, teploty i realizaci dynamické a modální analýzy konstrukcí. Jedná se zejména o:
vícekanálové měřicí ústředny pro statická a dynamická měření vibrací, deformace, teploty a experimentální modální analýzy;
sady snímačů dráhy, zrychlení, poměrné deformace, teploty a tlaku;
hlukoměr, sadu mikrofonů;
sady budicích kladiv a budičů pro experimentální dynamické analýzy;
rychloběžnou kameru včetně potřebného vysokovýkonného osvětlení;
statickou zatěžovací souprava, lehkou dynamická deska;
geodetické totální stanice, přístroje pro technickou a přesnou nivelaci, rozchodky atd.

Špičkové softwarové vybavení ústavu umožňuje:
modelování hluku od silniční a železniční dopravy (SoundPlan);
modelování FEM i BEM (LMS Acoustic, Ansys);
vytváření datových modelů GIS (ArcGIS);
zpracování měřených dat FlexPro.


Na ústavu byl vyvinut aplikační software se zaměřením na časovou, frekvenční i časově frekvenční analýzu měřených dat.

Jiná činnost

spolupráce s předními výrobci součástí železničního svršku na vývoji a ověřování drážních konstrukcí, např. betonových pražců a ocelových pražců Y, výhybek a výhybkových konstrukcí,
účast v procesu tvorby, revizí a překladů evropských a národních norem pro železniční stavby,
monitoring a diagnostika drážních a tramvajových tratí,
expertní činnost na zkušebních úsecích správců železniční dopravní cesty
podpora projektování železničních konstrukcí a staveb, spolupráce na studiích modernizací nebo rekonstrukcí železničních a tramvajových tratí;
 provádění statických a dynamických analýz drážních konstrukcí, řešení stability a spolehlivosti železničního svršku a spodku;
měření a analýzu akusticko-vibračních parametrů drážních konstrukcí i ostatních stavebních a strojních konstrukcí (např. silničních krytů metodou SPB i CPX);
experimentální modální analýza strojních i stavebních konstrukcí, analýzu konstrukcí pod statickým i dynamickým zatížením;
vývoj speciálního přístrojového vybavení, vývoj software pro zpracování dat;
aplikaci metod umělé inteligence do procesu hodnocení konstrukcí.

Reference

AŽD Praha
Bonatrans Group
CDP Bharat Forge
Centrum dopravního výzkumu
DT-Výhybkárna a strojírna
Eco-Production Vřesová
Eurovia CS
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby
Getzner Werkstoffe
Chládek a Tintěra, Pardubice
Infram
Kolej Consult & Servis
Moravia Consult Olomouc
Správa železniční dopravní cesty
Brno (statutární město)
SUDOP Praha
SUDOP Brno
ŽPSV

Stáhnout Kompetenční profil pracoviště (*.pdf, 823kB)