english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Seznam publikací, které vznikly na našem ústavu

přejít na:
Skripta


Odborné knihy


Výzkumné zprávy


Kapitoly v knihách


Články ve sbornících rok 2012
rok 2011 rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003

Články v časopisech rok 2012 rok 2011 rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003

Skripta

Železniční stavby I
PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.
rok vydání: 2005
 
Železniční stavby II
PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; LANGER, V.
rok vydání: 2006

Odborné knihy

Časově frekvenční analýza reálných signálů

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

rok vydání: 2003

ISBN: 80-86433-23-4

 

Časově frekvenční analýza se zaměřením na železniční konstrukce

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

rok vydání: 2009

ISBN: 978-80-7204-664-5

 

Železniční stavby. Železniční svršek a spodek

PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M.

rok vydání: 2004

ISBN: 80-214-2621-7

Výzkumné zprávy

Analýza a rekonstrukce nestacionárních signálů, FU 270004, VUT Brno

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

rok vydání: 1997

 

Časově frekvenční analýza stavebních konstrukcí a materiálů

SMUTNÝ, J.

rok vydání: 2002

ISBN: 80-214-2166-5

 

Databázové systémy, Počítačová podpora v archeologii, grant Fondu rozvoje VŠ č. 554

SMUTNÝ, J.

rok vydání: 2005

Kapitoly v knihách

Dimenzionální analýza při plánování experimentu

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7099-27

 

Geografický informační systém městské kolejové dopravy s využitím MGE

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7100-47

 

Konstrukce tramvajového svršku s protihlukovou a protivibrační ochranou

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7100-47

 

Management of Town Transport by Utilising the Ant Colony Theory

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

ISBN: 88-8125-178-7

 

Modelování a řešení elektrických obvodů pomocí MKP

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

 

Modern Methods of Noise and Vibration Analysis Applied to Rail Transport

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

ISBN: 80-227-112

 

Netradiční postup při zpracování nestacionárních signálů

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7099-27

 

Technologie GIS v službách městské dopravy

SMUTNÝ, J.

 

Účinky vibrací od dopravy na stavební konstrukce, jejich analýza a návrh opatření

MELCHER, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

rok vydání:  2006

ISBN: 80-01-03487-9

 

Using GIS for Management of Communal Waste Salvage

SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D.

rok vydání:  2000

ISBN: 88-8125-178-7

 

Využití časově-frekvenčních transformací k analýze technických signálů

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-01-0169


Články ve sbornících

Rok 2012

Application of Acoustic Emission Method During Setting on Hardening Concrete in Timber and Metal Mould

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-4609-0

 

Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-84-615-9941-7

 

Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.

ISBN: 978-953-7621-15-5

 

Modulus of Elasticity Determination from Cantilever Deflection

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; RODRIGUEZOVÁ, V.

ISBN: 978-80-01-05060-6

 

Monitoring Concrete Lifetime by Means of Acoustic Emission and Impact Echo Methods

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.

ISBN: 978-953-7621-15-5

 

Monitoring Four Point Bending of Concrete Beam by AcousticEmissionMethod

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L.

ISBN: 978-80-214-4609-0

 

Non DestructiveTesting as Tool for Monitoring Concrete Behaviour at Hardening and Setting

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.

ISBN: 978-84-615-9941-7

 

Výpočet ohybových momentů na příčných betonových pražcích pomocí metody konečných prvků

HUBÁČKOVÁ, D.

ISBN: 978-80-553-0904-0

 

Zařízení pro měření vnitřní teploty kolejnic

ŘÍHA, T.

ISBN: 978-80-214-4393-8

Rok 2011

Applying Acoustic Emission Method at Monitoring of Lifetime Concrete Structure

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-963-313-036-0

 

Applying High Order Statistics Analysis at Non Destructive Evaluation of ConcreteTiles

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-4275-7

 

Concrete Lifetime Monitoring by Non-DestructiveTesting Methods

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P.; BILEK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.

ISBN: 978-80-214-4358-7

 

Influence of USP on Dynamic Load in Turnout

HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O.

ISBN: 0-947644-69-5

 

Kde všude může pomoci metoda akustické emise ve stavebnictví?

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.

 

Monitoring Concrete during Frost Resistance Determination by Acoustic Emission Method

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-80-554-0354-0

 

Monitoring Concrete Properties during Hardening Using Non Traditional Methods

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MAZAL, P.

ISBN: 978-80-554-0354-0

 

Možnosti analýzy správné funkce dilatačních zařízení

ŘÍHA, T.

ISBN: 978-80-214-4232-0

 

Nelineární ultrazvuková spektroskopie při měření životnosti betonu

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J.

 

Non DestructiveTesting of Lifetime Concrete

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-963-313-036-0

 

Problematika návrhu příčných betonových pražců na základě nově vznikajícího normativního podkladu

KŘÍŽOVÁ, D.

ISBN: 978-80-214-4232-0

 

Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-254-8811-9

Rok 2010

Application Non DestructiveTesting During Concrete Hardening and Setting

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P.

ISBN: 978-80-214-4182-8

 

Asphalt Pavements of Tram Tracks - Catalogue of Defects and Failures

PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-953-6272-37-2

 

Is It Needed to Curing of Concrete?

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.

ISBN: 978-80-7204-723-9

 

Is It Possible to Applied Acoustic Emission Method during Concrete Hardening?

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-3-200-01956-0

 

Jointed Time Frequency Analysis of Acoustic Emission Signals During Concrete Hardening

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-4182-8

 

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-696-6, ISSN: 1210-3942

 

Matematický model koleje s Y-pražci

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-214-4042-5

 

Mathematical Model of Continuous Welded Rail Track with Y-Sleepers

HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P.

ISBN: 978-80-553-0391-8

 

Measuring of Concrete Properties during Hardening

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.

ISBN: 978-80-244-2533-7

Rok 2009

Analysis of Continuos Rail at Railway Bridge

MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M.; PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.

ISBN: 978-80-86246-35-2

 

Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of High Order Spectra

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-3973-3

 

Analysis of Railway Track Dynamic Parameters

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-83-7125-184-9

 

Applicationof Y-Steel Sleepers in Continuous Welded Rail Track

HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P.

ISBN: 978-80-553-0176-1

 

Assessment of Railway Track Dynamic Parameters

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISBN: 978-961-90610-7-7

 

High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-961-90610-7-7

 

Hodnocení dynamických parametrů koleje

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-629-4

 

Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR

SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-629-4

 

Použití pružných prvků v konstrukci koleje

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-88973-50-8

 

Příčný odpor ocelových pražců Y

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-214-3810-1

 

Test Track SectionwithUnderSleeperPads in the Czech Republic

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V.

ISBN: 978-80-7204-629-4

 

The Analysis of Dynamic Behaviour of Turnout Structures

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic

SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Využití metody nedestruktivního testování při sledování tuhnutí betonu

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-7204-629-4

Rok 2008

Analýza dynamických parametrů na železnici

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; TOMANDL, V.

ISBN: 978-80-8070-827-6

 

Application of Non DestructiveTesting at Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Physics

PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-227-2979-6

 

Časově frekvenční transformace v železniční dopravě.

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-01-04102-4

 

Je možné využít nelineární časově frekvenční transformace při analýze signálu nelineární ultrazvukové spektroskopie?

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-80-214-3759-3

 

Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí

PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-02-02024-0

 

Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu fyziky

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.

ISBN: 978-80-214-3759-3

 

Napěťová analýza železnice

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.

ISBN: 978-80-248-1774-3

 

Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-254-1554-2

 

Nonlinear Acoustic Methods Analysed by Time Frequency Analyse Determined Structure Quality

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-80-248-1774-3

 

Provozní ověření vlivu zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek

PLÁŠEK, O.

 

Pružná ložná plocha pražce v konstrukci železničního svršku

HRUZÍKOVÁ, M.

 

Statická analýza výhybky J60-1:12-500-I,zl s pražci s pružnou ložnou plochou

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-86433-45-5

 

The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; VUKUŠIČ, I.

ISBN: 978-80-8070-827-6

 

The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformations

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I.

ISBN: 978-973-8955-41-7

 

The Comparison of the Dynamic Parameters of the Rail Fastening Vossloh W 14 and Pandrol FC

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I.

ISBN: 978-973-8955-41-7

 

The Contribution of Under Sleeper Pads to Improvement of Track Geometry Parameters

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-83-926896-0-7

 

Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

 

Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.

ISBN: 978-80-214-3759-3

 

Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců

PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-8070-827-6

Rok 2007

Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-973-8955-14-1

 

Analysis of Rail Constructions by theMethod of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Analýza porušování stavebních konstrukcí a dílců metodou spekter vyšších řádů

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-80-7204-543-3

 

Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-543-3

 

Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Computing signal Envelope by Rain Flow Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Discrete Fourier Transformation Non-Linear Spectroscopy

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISBN: 978-80-214-3504-9

 

Hilbert Transformation as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory)

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed

SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L.

ISBN: 94-7644-611-0

 

The Static Analysisof Track with Under Sleeper Pads

PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P.

ISBN: 94-7644-611-0

 

The Use of The Bispectrum for Analysis Dynamic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-973-8955-14-1

 

The Use of Time Frequency Transformations in Testing Structural Elements

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-973-8955-14-1

 

Using Fourier Transformation to 1/f Noise Analysis of Electric Components

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISBN: 978-80-214-3504-9

Rok 2006

Ant Colony Optimization

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Crack Detection by Non-Linear Vibro-Modulation Method

PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Estimate Spectral Density by Welch Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Měření a analýza vibrací pro zjištění vlivu rohože u papírenského kalandru

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-239-7070-4

 

Photoacoustic Spectroscopy

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

 

Pružné prvky v konstrukci koleje - podpražcové podložky

PLÁŠEK, O.

 

Sledování chování betonu při tuhnutí využitím metody akustické emise

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.

ISBN: 80-214-3290-X

 

Sledování závad na železničních tratích

SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN: 80-214-3109-1

 

Strategic Noise Maps to Action Planning

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Temperature History at Concrete Setting

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; BÍLKOVÁ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Transient Methods for Measuring of the Thermal Properties of Materials

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Využití USB osciloskopu řízeného programem Excel při nedestruktivním testování vzorků Nelineární ultrazvukovou spektroskopií

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 80-214-3290-X

Rok 2005

Analýza signálů akustické emise při cyklickém tahovém zatěžování spoje dřevo kov

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 80-214-3053-2

 

Analýza svislých pohybů výhybkových pražců v železničních stanicích Choceň a Staré Město u Uherského Hradiště

SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN: 80-214-2828-7

 

Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN: 80-8070-382-5


Nyquist Criterion at Sampling and Analysis Techniques,

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 80-01-03290-6

 

Srovnání dynamických parametrů kolejnicových upevnění

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.

ISBN:  80-8070-382-5

 

Study Metal Timber Join by Acoustic Emission Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P.

ISBN: 961-90610-5-5

 

Využití vlnkové transformace při výzkumu ve stavebnictví

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.

ISBN:  80-7204-420-6

 

Závady na železničních tratích

SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN:  80-214-2828-7

Rok 2004

Analysis of Vibration in Gravel Ballast of Railway Track

Janoštík, D., Smutný, J., Pazdera, L.

ISBN: 80-239-2964-X

 

Analýza dopravy v prostředí GIS

JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7204-360-9

 

Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění

SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PAZDERA, L.

ISBN: 80-7204-354-4

 

Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy

SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D.

ISBN: 80-7204-354-4

 

Application of Higher Order Statistics to Analysis Dynamic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J.

ISBN: 0–947644–54–7

 

Měření napětí v pražcovém podloží ve výhybce

PLÁŠEK, O., SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-8073-168-3

 

Monitoring a diagnostika vad poruch krytů tramvajových tratí

ZVĚŘINA, P., PLÁŠEK, O.

ISBN: 80-02-01642-4

 

Ověřování žlabových výhybkových pražců

PLÁŠEK, O., SALAJKA, V.

ISBN: 80-7204-354-4

 

The Behaviour of Concrete Sleepers in Ballast

PLÁŠEK, O., SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-54-7

 

The Monitoring of Train Operation Load

PLÁŠEK, O., VALENTA, M.

ISBN: 83-917156-2-0

Rok 2003

Measurement and Analysis of Dynamic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D.

ISBN: 80-8070-066-4

 

Probabilistic Approach in Determining Operation Resistance of Switches

PLÁŠEK, O., SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-50-4

 

Rolling Noise Reduction by Using Wheel Dampers

SMUTNÝ, J.

ISBN: 0-947644-50-4

 

Rolling Noise Reduction by Using Wheel Dampers

SMUTNÝ, J.

ISBN: 0-947644-51-2

 

Zkušenosti z měření a vyhodnocení dynamického namáhání konstrukce železničního svršku při zkušebních jízdách rychlostí 200 km.h-1

PLÁŠEK, O., VALENTA, M.

ISBN: 80-8070-0664-4

Články v časopisech

Rok 2012

Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R.

ISSN: 1802-2030

 

Nové evropské normy pro betonové pražce

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ M.

ISSN: 1210-3942

Rok 2011

Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1801-822X

 

Hluk na styku pneumatika vozovka

GOTTVALDOVÁ, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-822X

 

Chování kolejového roštu při průjezdu vozidla obloukem

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1210-4027

 

Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.

ISSN: 1210-4027

 

Snižování hluku od železniční dopravy aplikací kolových akustických absorbérů

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1210-3942

Rok 2010

Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of Higher Order Spectra

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1435-4934

 

Analýza dynamických parametrů výhybek

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.

ISSN: 1210-4027

 

Dynamické působení železniční dopravy na kolejový rošt s pružným upevněním kolejnic při průjezdu obloukem

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-822X

 

Experimental Approach of The Single Pedestrian Induced Excitation

KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1210-3896

 

Higher Order Spectra Using for Analysis of Defects on Railway Construction and Sections

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1213-3825

 

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1210-3942

 

Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y

SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1210-3942

 

Non DestructiveTesting During Concrete Hardening

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.

ISSN: 1213-3825

 

Study of TheTemperature and Acoustic Emission Characteristics of The Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.

ISSN: 1802-971X

 

Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.

ISSN: 1214-9047

Rok 2009

Dynamická a akustická analýza pružného upevnění kolejnic bez podkladnic

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.

ISSN: 1210-4027

 

Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISSN: 1435-4934

 

High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1435-4934

 

Je možné využítí nelineární časově frekveneční transformace při analýze signálů nelineární ultrazvukové spektroskopie?

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISSN: 1435-4934

 

Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústavu fyziky

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.

ISSN: 1435-4934

 

Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.

ISSN: 1435-4934

Rok 2008

Application of Advanced AE Signal Treatment in The Area of Mechanical Cyclic Loading

MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1435-4934

 

Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISSN: 1435-4934

 

Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

ISSN: 1210-3942

 

Snižování hluku u železničních vlakových souprav

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-9064

 

Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISSN: 1435-4934

Rok 2007

Analysis of Dynamic Parameters of Rail Fastening by Rihaczek Transformation

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1582-3024

 

Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1210-3942

 

Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J.

ISSN: 0322-7154

 

Design of Under Sleeper Pads for Turnout

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1897-4007

 

Jointed Time and Frequency Transforms in Testing Material Defects

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1802-1484

 

Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1801-9064

 

Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements.

SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.

ISSN: 1801-9064

 

Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic

SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.

v1801-9064

 

Snižování hluku od tramvajových souprav při průjezdu oblouky malých poloměrů

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-9064

 

The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1801-9064

Rok 2006

Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy

SMUTNÝ, J.; MELCHER, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1210-3942

 

Snižování hluku vlakových souprav metra

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BOHÁČ, T.

ISSN: 1210-3942

 

Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISSN: 1741-8410

Rok 2004

Aplikace metody mravenčích kolonií v prostředí GIS

JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J.

ISSN: 1211-2135

 

Measurement and Analysis of Dynamic and Acoustic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J.

ISSN: 0963-8695

 

Modelování dopravních cest v prostředí GIS s využitím ACO

JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., PUCHRÍK, J.

ISSN: 0322-7154

 

New Techniques in Analysis of Dynamic Parameters Rail Fastening

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1354-2575

Rok 2003

Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí

PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D.

ISSN: 1210-3942