česky
sekce
Faculty of Civil Engineering
menu
News - Notice-board
Basic information - Learn basics about our institute
Studies and education - Information about our courses
Science and research - Currently solved projects
Lifelong learning - Information about courses
Publications - Scientific outcomes
History - History of the institute
Staff - People at our institute
Contact - Where you can find us

Publications and other scientific outcomes of our department

go to:
University textbooks


Specialized books


Research reports


Chapters in books


Papers in proceedings year 2012
year 2011 year 2010 year 2009 year 2008 year 2007 year 2006 year 2005 year 2004 year 2003

Papers in journals year 2012 year 2011 year 2010 year 2009 year 2008 year 2007 year 2006 year 2005 year 2004 year 2003

University textbooks

Železniční stavby I
PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.
rok vydání: 2005
 
Železniční stavby II
PLÁŠEK, O.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; LANGER, V.
rok vydání: 2006

Specialized books

Časově frekvenční analýza reálných signálů

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

rok vydání: 2003

ISBN: 80-86433-23-4

 

Časově frekvenční analýza se zaměřením na železniční konstrukce

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

year of edition: 2009

ISBN: 978-80-7204-664-5

 

Železniční stavby. Železniční svršek a spodek

PLÁŠEK, O., ZVĚŘINA, P., SVOBODA, R., MOCKOVČIAK, M.

year of edition: 2004

ISBN: 80-214-2621-7

Research reports

Analýza a rekonstrukce nestacionárních signálů, FU 270004, VUT Brno

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

year of edition: 1997

 

Časově frekvenční analýza stavebních konstrukcí a materiálů

SMUTNÝ, J.

year of edition: 2002

ISBN: 80-214-2166-5

 

Databázové systémy, Počítačová podpora v archeologii, grant Fondu rozvoje VŠ č. 554

SMUTNÝ, J.

year of edition: 2005

Chapters in books

Dimenzionální analýza při plánování experimentu

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7099-27

 

Geografický informační systém městské kolejové dopravy s využitím MGE

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7100-47

 

Konstrukce tramvajového svršku s protihlukovou a protivibrační ochranou

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7100-47

 

Management of Town Transport by Utilising the Ant Colony Theory

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

ISBN: 88-8125-178-7

 

Modelování a řešení elektrických obvodů pomocí MKP

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

 

Modern Methods of Noise and Vibration Analysis Applied to Rail Transport

SMUTNÝ, J., PAZDERA, L.

ISBN: 80-227-112

 

Netradiční postup při zpracování nestacionárních signálů

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7099-27

 

Technologie GIS v službách městské dopravy

SMUTNÝ, J.

 

Účinky vibrací od dopravy na stavební konstrukce, jejich analýza a návrh opatření

MELCHER, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

year of edition:  2006

ISBN: 80-01-03487-9

 

Using GIS for Management of Communal Waste Salvage

SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D.

year of edition:  2000

ISBN: 88-8125-178-7

 

Využití časově-frekvenčních transformací k analýze technických signálů

SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-01-0169


Papers in proceedings

Year 2012

Application of Acoustic Emission Method During Setting on Hardening Concrete in Timber and Metal Mould

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-4609-0

 

Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-84-615-9941-7

 

Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.

ISBN: 978-953-7621-15-5

 

Modulus of Elasticity Determination from Cantilever Deflection

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; RODRIGUEZOVÁ, V.

ISBN: 978-80-01-05060-6

 

Monitoring Concrete Lifetime by Means of Acoustic Emission and Impact Echo Methods

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.

ISBN: 978-953-7621-15-5

 

Monitoring Four Point Bending of Concrete Beam by AcousticEmissionMethod

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L.

ISBN: 978-80-214-4609-0

 

Non DestructiveTesting as Tool for Monitoring Concrete Behaviour at Hardening and Setting

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.

ISBN: 978-84-615-9941-7

 

Výpočet ohybových momentů na příčných betonových pražcích pomocí metody konečných prvků

HUBÁČKOVÁ, D.

ISBN: 978-80-553-0904-0

 

Zařízení pro měření vnitřní teploty kolejnic

ŘÍHA, T.

ISBN: 978-80-214-4393-8

Year 2011

Applying Acoustic Emission Method at Monitoring of Lifetime Concrete Structure

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-963-313-036-0

 

Applying High Order Statistics Analysis at Non Destructive Evaluation of ConcreteTiles

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-4275-7

 

Concrete Lifetime Monitoring by Non-DestructiveTesting Methods

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; MAZAL, P.; BILEK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.

ISBN: 978-80-214-4358-7

 

Influence of USP on Dynamic Load in Turnout

HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O.

ISBN: 0-947644-69-5

 

Kde všude může pomoci metoda akustické emise ve stavebnictví?

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.

 

Monitoring Concrete during Frost Resistance Determination by Acoustic Emission Method

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-80-554-0354-0

 

Monitoring Concrete Properties during Hardening Using Non Traditional Methods

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MAZAL, P.

ISBN: 978-80-554-0354-0

 

Možnosti analýzy správné funkce dilatačních zařízení

ŘÍHA, T.

ISBN: 978-80-214-4232-0

 

Nelineární ultrazvuková spektroskopie při měření životnosti betonu

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; SMUTNÝ, J.

 

Non DestructiveTesting of Lifetime Concrete

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-963-313-036-0

 

Problematika návrhu příčných betonových pražců na základě nově vznikajícího normativního podkladu

KŘÍŽOVÁ, D.

ISBN: 978-80-214-4232-0

 

Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-254-8811-9

Year 2010

Application Non DestructiveTesting During Concrete Hardening and Setting

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P.

ISBN: 978-80-214-4182-8

 

Asphalt Pavements of Tram Tracks - Catalogue of Defects and Failures

PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-953-6272-37-2

 

Is It Needed to Curing of Concrete?

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.

ISBN: 978-80-7204-723-9

 

Is It Possible to Applied Acoustic Emission Method during Concrete Hardening?

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-3-200-01956-0

 

Jointed Time Frequency Analysis of Acoustic Emission Signals During Concrete Hardening

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-4182-8

 

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-696-6, ISSN: 1210-3942

 

Matematický model koleje s Y-pražci

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-214-4042-5

 

Mathematical Model of Continuous Welded Rail Track with Y-Sleepers

HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P.

ISBN: 978-80-553-0391-8

 

Measuring of Concrete Properties during Hardening

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.

ISBN: 978-80-244-2533-7

Year 2009

Analysis of Continuos Rail at Railway Bridge

MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M.; PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.

ISBN: 978-80-86246-35-2

 

Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of High Order Spectra

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-214-3973-3

 

Analysis of Railway Track Dynamic Parameters

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-83-7125-184-9

 

Applicationof Y-Steel Sleepers in Continuous Welded Rail Track

HRUZÍKOVÁ, M.; ZVĚŘINA, P.

ISBN: 978-80-553-0176-1

 

Assessment of Railway Track Dynamic Parameters

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISBN: 978-961-90610-7-7

 

High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-961-90610-7-7

 

Hodnocení dynamických parametrů koleje

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-629-4

 

Normové zkoušky podpražcových podložek v ČR

SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-629-4

 

Použití pružných prvků v konstrukci koleje

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-88973-50-8

 

Příčný odpor ocelových pražců Y

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-214-3810-1

 

Test Track SectionwithUnderSleeperPads in the Czech Republic

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V.

ISBN: 978-80-7204-629-4

 

The Analysis of Dynamic Behaviour of Turnout Structures

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Under Sleeper Pads Standardization Tests in the Czech Republic

SVOBODA, R.; PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 0-947644-65-2

 

Využití metody nedestruktivního testování při sledování tuhnutí betonu

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-7204-629-4

Year 2008

Analýza dynamických parametrů na železnici

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; TOMANDL, V.

ISBN: 978-80-8070-827-6

 

Application of Non DestructiveTesting at Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Physics

PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-227-2979-6

 

Časově frekvenční transformace v železniční dopravě.

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 978-80-01-04102-4

 

Je možné využít nelineární časově frekvenční transformace při analýze signálu nelineární ultrazvukové spektroskopie?

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-80-214-3759-3

 

Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí

PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-02-02024-0

 

Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu fyziky

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.

ISBN: 978-80-214-3759-3

 

Napěťová analýza železnice

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.

ISBN: 978-80-248-1774-3

 

Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

ISBN: 978-80-254-1554-2

 

Nonlinear Acoustic Methods Analysed by Time Frequency Analyse Determined Structure Quality

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 978-80-248-1774-3

 

Provozní ověření vlivu zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek

PLÁŠEK, O.

 

Pružná ložná plocha pražce v konstrukci železničního svršku

HRUZÍKOVÁ, M.

 

Statická analýza výhybky J60-1:12-500-I,zl s pražci s pružnou ložnou plochou

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-86433-45-5

 

The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; SVOBODA, R.; VUKUŠIČ, I.

ISBN: 978-80-8070-827-6

 

The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Structures by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformations

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I.

ISBN: 978-973-8955-41-7

 

The Comparison of the Dynamic Parameters of the Rail Fastening Vossloh W 14 and Pandrol FC

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.; MOLL, I.

ISBN: 978-973-8955-41-7

 

The Contribution of Under Sleeper Pads to Improvement of Track Geometry Parameters

HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-83-926896-0-7

 

Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

 

Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.

ISBN: 978-80-214-3759-3

 

Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců

PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-8070-827-6

Year 2007

Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-973-8955-14-1

 

Analysis of Rail Constructions by theMethod of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Analýza porušování stavebních konstrukcí a dílců metodou spekter vyšších řádů

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-80-7204-543-3

 

Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISBN: 978-80-7204-543-3

 

Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Computing signal Envelope by Rain Flow Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Discrete Fourier Transformation Non-Linear Spectroscopy

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISBN: 978-80-214-3504-9

 

Hilbert Transformation as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory)

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

The Analysis of Long Concrete Sleepers in Turnouts in the Railway Bed

SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; PAZDERA, L.

ISBN: 94-7644-611-0

 

The Static Analysisof Track with Under Sleeper Pads

PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRUZÍKOVÁ, M.; VYMLÁTIL, P.

ISBN: 94-7644-611-0

 

The Use of The Bispectrum for Analysis Dynamic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-973-8955-14-1

 

The Use of Time Frequency Transformations in Testing Structural Elements

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISBN: 978-973-8955-14-1

 

Using Fourier Transformation to 1/f Noise Analysis of Electric Components

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.

ISBN: 978-80-7204-537-2

 

Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISBN: 978-80-214-3504-9

Year 2006

Ant Colony Optimization

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Crack Detection by Non-Linear Vibro-Modulation Method

PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Estimate Spectral Density by Welch Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Měření a analýza vibrací pro zjištění vlivu rohože u papírenského kalandru

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-239-7070-4

 

Photoacoustic Spectroscopy

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

 

Pružné prvky v konstrukci koleje - podpražcové podložky

PLÁŠEK, O.

 

Sledování chování betonu při tuhnutí využitím metody akustické emise

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.

ISBN: 80-214-3290-X

 

Sledování závad na železničních tratích

SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN: 80-214-3109-1

 

Strategic Noise Maps to Action Planning

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Temperature History at Concrete Setting

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; BÍLKOVÁ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Transient Methods for Measuring of the Thermal Properties of Materials

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-227-2467-X

 

Využití USB osciloskopu řízeného programem Excel při nedestruktivním testování vzorků Nelineární ultrazvukovou spektroskopií

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 80-214-3290-X

Year 2005

Analýza signálů akustické emise při cyklickém tahovém zatěžování spoje dřevo kov

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 80-214-3053-2

 

Analýza svislých pohybů výhybkových pražců v železničních stanicích Choceň a Staré Město u Uherského Hradiště

SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN: 80-214-2828-7

 

Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN: 80-8070-382-5


Nyquist Criterion at Sampling and Analysis Techniques,

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISBN: 80-01-03290-6

 

Srovnání dynamických parametrů kolejnicových upevnění

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.

ISBN:  80-8070-382-5

 

Study Metal Timber Join by Acoustic Emission Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P.

ISBN: 961-90610-5-5

 

Využití vlnkové transformace při výzkumu ve stavebnictví

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.

ISBN:  80-7204-420-6

 

Závady na železničních tratích

SVOBODA, R.; MOCKOVČIAK, M.

ISBN:  80-214-2828-7

Year 2004

Analysis of Vibration in Gravel Ballast of Railway Track

Janoštík, D., Smutný, J., Pazdera, L.

ISBN: 80-239-2964-X

 

Analýza dopravy v prostředí GIS

JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-7204-360-9

 

Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění

SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PAZDERA, L.

ISBN: 80-7204-354-4

 

Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy

SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D.

ISBN: 80-7204-354-4

 

Application of Higher Order Statistics to Analysis Dynamic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J.

ISBN: 0–947644–54–7

 

Měření napětí v pražcovém podloží ve výhybce

PLÁŠEK, O., SMUTNÝ, J.

ISBN: 80-8073-168-3

 

Monitoring a diagnostika vad poruch krytů tramvajových tratí

ZVĚŘINA, P., PLÁŠEK, O.

ISBN: 80-02-01642-4

 

Ověřování žlabových výhybkových pražců

PLÁŠEK, O., SALAJKA, V.

ISBN: 80-7204-354-4

 

The Behaviour of Concrete Sleepers in Ballast

PLÁŠEK, O., SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-54-7

 

The Monitoring of Train Operation Load

PLÁŠEK, O., VALENTA, M.

ISBN: 83-917156-2-0

Year 2003

Measurement and Analysis of Dynamic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D.

ISBN: 80-8070-066-4

 

Probabilistic Approach in Determining Operation Resistance of Switches

PLÁŠEK, O., SALAJKA, V.

ISBN: 0-947644-50-4

 

Rolling Noise Reduction by Using Wheel Dampers

SMUTNÝ, J.

ISBN: 0-947644-50-4

 

Rolling Noise Reduction by Using Wheel Dampers

SMUTNÝ, J.

ISBN: 0-947644-51-2

 

Zkušenosti z měření a vyhodnocení dynamického namáhání konstrukce železničního svršku při zkušebních jízdách rychlostí 200 km.h-1

PLÁŠEK, O., VALENTA, M.

ISBN: 80-8070-0664-4

Papers in journals

Year 2012

Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R.

ISSN: 1802-2030

 

Nové evropské normy pro betonové pražce

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ M.

ISSN: 1210-3942

Year 2011

Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1801-822X

 

Hluk na styku pneumatika vozovka

GOTTVALDOVÁ, J.; SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-822X

 

Chování kolejového roštu při průjezdu vozidla obloukem

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1210-4027

 

Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.

ISSN: 1210-4027

 

Snižování hluku od železniční dopravy aplikací kolových akustických absorbérů

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1210-3942

Year 2010

Analysis of Defects on Railway Constructions and Sections by Help of Higher Order Spectra

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1435-4934

 

Analýza dynamických parametrů výhybek

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.

ISSN: 1210-4027

 

Dynamické působení železniční dopravy na kolejový rošt s pružným upevněním kolejnic při průjezdu obloukem

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-822X

 

Experimental Approach of The Single Pedestrian Induced Excitation

KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1210-3896

 

Higher Order Spectra Using for Analysis of Defects on Railway Construction and Sections

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1213-3825

 

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1210-3942

 

Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y

SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I.

ISSN: 1210-3942

 

Non DestructiveTesting During Concrete Hardening

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.

ISSN: 1213-3825

 

Study of TheTemperature and Acoustic Emission Characteristics of The Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.

ISSN: 1802-971X

 

Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.

ISSN: 1214-9047

Year 2009

Dynamická a akustická analýza pružného upevnění kolejnic bez podkladnic

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.

ISSN: 1210-4027

 

Following Concrete Hardening by Help of Non Destructive Methods

PAZDERA, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISSN: 1435-4934

 

High Order Spectral Analysis at Non Destructive Evaluation of Civil Engineering Structures

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1435-4934

 

Je možné využítí nelineární časově frekveneční transformace při analýze signálů nelineární ultrazvukové spektroskopie?

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISSN: 1435-4934

 

Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústavu fyziky

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.

ISSN: 1435-4934

 

Využití časově frekvenečních metod pro analýzu signálů při nedestruktivním testování

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; MAZAL, P.

ISSN: 1435-4934

Year 2008

Application of Advanced AE Signal Treatment in The Area of Mechanical Cyclic Loading

MAZAL, P.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.

ISSN: 1435-4934

 

Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISSN: 1435-4934

 

Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.

ISSN: 1210-3942

 

Snižování hluku u železničních vlakových souprav

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-9064

 

Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.

ISSN: 1435-4934

Year 2007

Analysis of Dynamic Parameters of Rail Fastening by Rihaczek Transformation

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1582-3024

 

Analýza tuhosti kolejové jízdní dráhy při dynamickém zatížení

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1210-3942

 

Analýza vlivu vibrací od silniční dopravy na obytné budovy

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MELCHER, J.

ISSN: 0322-7154

 

Design of Under Sleeper Pads for Turnout

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1897-4007

 

Jointed Time and Frequency Transforms in Testing Material Defects

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1802-1484

 

Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1801-9064

 

Reduction of Noise due to Tramway Transport by the Application of Rail Rubber Elements.

SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.

ISSN: 1801-9064

 

Snižování hluku od tramvajové dopravy aplikací kolejnicových bokovnic

SMUTNÝ, J.; RADIMSKÝ, M.; PAZDERA, L.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.

v1801-9064

 

Snižování hluku od tramvajových souprav při průjezdu oblouky malých poloměrů

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1801-9064

 

The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.

ISSN: 1801-9064

Year 2006

Analýza vlivu vibrací od kolejové dopravy na obytné budovy

SMUTNÝ, J.; MELCHER, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1210-3942

 

Snižování hluku vlakových souprav metra

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BOHÁČ, T.

ISSN: 1210-3942

 

Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.

ISSN: 1741-8410

Year 2004

Aplikace metody mravenčích kolonií v prostředí GIS

JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J.

ISSN: 1211-2135

 

Measurement and Analysis of Dynamic and Acoustic Parameters of Rail Fastening

SMUTNÝ, J.

ISSN: 0963-8695

 

Modelování dopravních cest v prostředí GIS s využitím ACO

JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., PUCHRÍK, J.

ISSN: 0322-7154

 

New Techniques in Analysis of Dynamic Parameters Rail Fastening

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.

ISSN: 1354-2575

Year 2003

Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí

PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D.

ISSN: 1210-3942