VUT v Brně Fakulta stavební
VUT v Brně Fakulta stavební
Brno University of Technology
Faculty of Civil Engineering
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147
 Cz  Ru  
   BUT  Brno   CESA   Dormitories and Refectories   KIC
 
 
 
IMPORTANT EVENTS
 SVOČ 2014
 Faculty Round
 BIM fórum 2014
 Revit Forum
 NTCC 2014
 International Conference
 PBE 2014
 People, buildings, ...
 EBEC BRNO 2014
 Competition for Students BUT
 Faculty Reconstruction
 the Ceremony

IMPORTANT PROJECTS
 ESF
 Currently Solved Projects
 ESF - EXCELENCE
 OP VK 2012-2015
 OKTAEDR
 Partnership in Civil Engineering
 IRICoN
 ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176
 AdMaS
 Advanced Materials,
 Structures and Technologies

AKTION ĆESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO
AKTION Česká republika - Rakousko,spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciálním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Příští termín pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami je 15. 9. 2014. Projekty je možné r
ITÁLIE - STIPENDIA PRO DOKTORSKÉ STUDIUM
Consorcitum univerzit ve Florencii, Pise, Perugi (Itálie) a Braunschweigu (Německo) nabízí stipendium pro doktorské studium v oboru "Civil and Environmental Engineering". Studium je v angličtině, ostatní jazyky vítány. Termín pro podání přihlášek je 31.7.2014. Více informací viz příloha
ŠVÝCARSKO - DÍLČÍ STIPENDIA PRO STUDIUM
Universita UMEF (University of Management, Economics and Finance) v Ženevě nabízí pro uchazeče z České republiky celkem 5 stipendií. Těchto stipendií lze využít k tříletému bakalářskému, dvouletému magisterskému nebo tříletému doktorandskému studiu, které musí být zahájeno v akademickém roce 2014/20
Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu
Se zkušenými odborníky si prakticky vyzkoušíte, co vše obnáší příprava a realizace vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Letní škola má za cíl umožnit začínajícím vědcům zorientovat se v problematice vědecko-výzkumných projektů a jejich řízení. Kurz je koncipován jako inter
Úřední hodiny PVO červenec - srpen 2014
V období červenec - srpen 2014 budou úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení dle Pokynu děkana č. 12/2014 (v příloze).
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2014-2015
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014-15 na FAST VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 11/2014.
KCV - Řešení příkladů z technické fyziky 22.9.2014 až 17.12.2014 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajícíc
Letní technická škola 3.9.2014 až 12.9.2014 (10 dnů)
Je shrnutí základních středoškolských znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači seznámí populární formou s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech a dál
 
STUDY AT THE FACULTY
 Electronic Application
 na FAST VUT v Brně
 Erasmus
 Information for Students
 LTŠ
 Summer Technical School
 Preperative Courses
 Ústav architektury FAST

PARTNERS AND ORGANIZATIONS
 BUILDING VISION Consortium
 Sdružení stavebních fakult
 International Students Club
 VUT v Brně
 Spolek absolventů
 FAST VUT v Brně
 Průmyslová rada
 FAST VUT v Brně
 Časopis Stavební obzor
 Civil Engineering Journal
 OTHER LINKS ...
 TUBO
 Permanent GPS station
 Eduroam
 Education Roaming
 
 ... other news 
 
 © 2004 FAST VUT v Brně