VUT v Brně Fakulta stavební
VUT v Brně Fakulta stavební
Brno University of Technology
Faculty of Civil Engineering
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147
 Cz  Ru  
   BUT  Brno   CESA   Dormitories and Refectories   KIC
 
 
 
IMPORTANT EVENTS
 SVOČ 2014
 Faculty Round
 BIM fórum 2014
 Revit Forum
 NTCC 2014
 International Conference
 PBE 2014
 People, buildings, ...
 EBEC BRNO 2014
 Competition for Students BUT
 Faculty Reconstruction
 the Ceremony

IMPORTANT PROJECTS
 ESF
 Currently Solved Projects
 ESF - EXCELENCE
 OP VK 2012-2015
 OKTAEDR
 Partnership in Civil Engineering
 IRICoN
 ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176
 AdMaS
 Advanced Materials,
 Structures and Technologies

Imatrikulace a instruktáž
Studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů „Stavební inženýrství“, „Geodézie a kartografie“, „Architektura pozemních staveb“ a "Městské inženýrství" v prezenční formě studia zapsaní do 31. 8. 2015 (včetně) se povinně zúčastní instruktáže o studiu spojenou s poučením o BOZP, PO a o nakládán
Průkazy pro studenty 1. ročníků
Důležité informace pro studenty 1. ročníků prezenční i kombinované formy týkající se průkazů naleznete v příloze
PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ NA FAST VUT V BRNĚ
TERMÍNY KURZŮ PRO DRUHÉ POLOLETÍ R. 2015 JSOU VYPSÁNY. PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM ENEXU. Registrace do kurzů průběžného vzdělávání energetických specialistů se provádí výhradně přes systém ENEX provozovaný MPO. Kurzy jsou určeny především pro energetické specialisty evidované MPO v soula
Stipendia Nikoly Tesly
Nová možnost získání stipendia pro studenty VŠ technického zaměření - v příloze.
Zápisy ke studiu v září 2015
Zápisy k řádnému studiu na Fakultě stavební VUT v Brně pro uchazeče, kteří budou konat státní maturitu na podzim 2015, se uskuteční dle Rozhodnutí děkana č. 1/2015 - v příloze
Upozornění - zápisy do magisterského studia
Studenti, kteří jsou přijati do navazujících studijních magisterských programů a dosud se nezapsali do studia, neprodleně kontaktují referentku pro příslušný obor a domluví si individuální zápis do studia. Rozhodnutí o přijetí obdrží přijatí uchazeči u zápisu.
Informace pro studenty 1. ročníků kombinovaná forma studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia v kombinované formě jsou uvedeny v příloze.
Informace pro studenty 1. ročníků prezenční forma studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia v prezenční formě jsou uvedeny v příloze.
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2015/16
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2015/2016 se uskuteční dle Pokynu děkana č. 11/2015 - viz příloha.
Úřední hodiny na PVO v období letních prázdnin
Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2015 budou uskutečňovány dle Pokynu děkana č. 9/2015 - v příloze.
Letní technická škola 26.8.2015 až 4.9.2015 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých
KCV - Řešení příkladů z technické fyziky 21.9.2015 až 15.12.2015 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha
 
STUDY AT THE FACULTY
 Electronic Application
 na FAST VUT v Brně
 Erasmus
 Information for Students
 LTŠ
 Summer Technical School
 Preperative Courses
 Ústav architektury FAST

PARTNERS AND ORGANIZATIONS
 BUILDING VISION Consortium
 Sdružení stavebních fakult
 International Students Club
 VUT v Brně
 Spolek absolventů
 FAST VUT v Brně
 Průmyslová rada
 FAST VUT v Brně
 Časopis Stavební obzor
 Civil Engineering Journal
 OTHER LINKS ...
 TUBO
 Permanent GPS station
 Eduroam
 Education Roaming
 
 ... other news 
 
 © 2004 FAST VUT v Brně