VUT v Brně Fakulta stavební
VUT v Brně Fakulta stavební
Brno University of Technology
Faculty of Civil Engineering
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147
 Cz  Ru  
   BUT  Brno   CESA   Dormitories and Refectories   KIC
 
 
 
IMPORTANT EVENTS
 SVOČ 2014
 Faculty Round
 BIM fórum 2014
 Revit Forum
 NTCC 2014
 International Conference
 PBE 2014
 People, buildings, ...
 EBEC BRNO 2014
 Competition for Students BUT
 Faculty Reconstruction
 the Ceremony

IMPORTANT PROJECTS
 ESF
 Currently Solved Projects
 ESF - EXCELENCE
 OP VK 2012-2015
 OKTAEDR
 Partnership in Civil Engineering
 IRICoN
 ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176
 AdMaS
 Advanced Materials,
 Structures and Technologies

International Summer Academy - Wismar, Německo
Partnerská univerzita Hochschule Wismar pořádá ve dnech 27. 7. až 14. 8. 2015 mezinárodní letní akademii určenou nejen pro studenty architektury, designu a umění. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2015. Informace o programu najdete v příloze.
Fulbrightovo stipendium - studium v USA
Studentům a absolventům VŠ, kteří k 1. 9. 2015 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování ve studiu nebo výzkumu v USA. Stipendium se uděluje na jeden rok, pobyt v USA může mít formu studia nebo práce na výzkumném projektu (např. d
Japonsko - stipendijní pobyty
Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií s nástupem v roce 2016. Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců jsou určena pro studijní a výzkumné pobyty pro studenty doktorských studijních programů, akademické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, příp. bakalářs
Návštěva z Malého Tibetu na FAST VUT
Znalosti brněnských stavbařů pomohou lidem z himalájské oblasti Ladákh při stavbě trůnu pro obří sochu Buddhy, největší svého druhu v takzvaném Malém Tibetu. Plánovaná socha ve vesnici Mulbek má měřit 33 metrů, což s sebou nese různé technické a statické otázky. Ředitel tamní buddhistické školy tent
Erasmus+ pracovní stáž - mimořádné kolo
Přihlášky do mimořádného kola výběrového řízení pro Erasmus+ pracovní stáže na prázdniny 2014/15 s dobou pobytu maximálně do 30. 9. 2015 lze podávat do 28. 4. 2015 na OVV paní Ludmile Zelinkové. Základní kritéria pro zařazení do VŘ: průměr do 2,4 a vysoká pravděpodobnost zajištění stáže. Příhláška v
Slovensko - stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty
V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v ak. roce 2015/16. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2015 do 16.00 hod. Více informací viz příloha
Fotosoutěž New lands, new friends
VUT v Brně vyhlásila další kolo fotosoutěže "New lands, new friends". Soutěž je určena pro studenty VUT, kteří vyjeli na studijní pobyt nebo pracovní stáž v letním semestru 2014/15 nebo se účastní letní školy v roce 2015. Fotosoutěž je otevřena od 21. 3. 2015 do 31. 8. 2015. Více informací včetně
Letní škola v Portugalsku
Partnerská univerzita Universtiy of Minho pořádá ve dnech 1. - 24. července 2015 letní školu zaměřenou na výuku portugalštiny. Uzávěrka přihlášek je 19. 6. 2015. Více informací viz příloha.
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky, fyziky, desk. geometrie 7.3.-18.4. (6 dnů, soboty)
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2015–2016 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám.
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha
 
STUDY AT THE FACULTY
 Electronic Application
 na FAST VUT v Brně
 Erasmus
 Information for Students
 LTŠ
 Summer Technical School
 Preperative Courses
 Ústav architektury FAST

PARTNERS AND ORGANIZATIONS
 BUILDING VISION Consortium
 Sdružení stavebních fakult
 International Students Club
 VUT v Brně
 Spolek absolventů
 FAST VUT v Brně
 Průmyslová rada
 FAST VUT v Brně
 Časopis Stavební obzor
 Civil Engineering Journal
 OTHER LINKS ...
 TUBO
 Permanent GPS station
 Eduroam
 Education Roaming
 
 ... other news 
 
 © 2004 FAST VUT v Brně