English
Kurz CŽV 08.12.2017: Velká novela stavebního zákona 2018
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pro vás připravil kurz zaměřený na oblast stavebního práva, konkrétně na chystanou novelu stavebního zákona pro rok 2018. Kurz se uskuteční v pátek 8. prosince 2017. Více informací o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. Pokud máte o kurz zájem, kontak ...
Jarní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie), 3.3. až 14.4.2018 (6 bloků), kurz CŽV
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám. ...
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání ...
... další informace