English
Úřední hodiny na PVO červenec-srpen 2017
Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2017 budou uskutečňovány dle přiloženého Pokynu děkana č. 14/2017. ...
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2017-18
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2017-18 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2017. ...
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Promoce absolventů v červnu 2017
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 13/2017. ...
6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy.
  • Vědy o neživ ...
  • Fulbrightovo stipendium pro studium a výzkum v USA
    Je určeno studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. 9. 2017 získají alespoň bakalářský titul a mají zájem pokračovat ve studiu nebo na výzkumu v USA. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců)a pokrývá školné do výše max. 15.000,-- USD, životní náklady, základní zdravotní pojištění ...
    ... další informace