English
INTERNATIONAL MOBILITY DAY
Rektorát VUT v Brně pořádá informační setkání pro studenty na téma možnosti výjezdů do zahraničí. Akce se koná v úterý 3. 10. 2017 na Fakultě podnikatelské v místnosti P381. Více viz příloha ...
Stipendium GFPS - studium v Německu
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu.Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kultu ...
Erasmus+ pro zaměstnace - 2. kolo VŘ - letní semestr 2017/18
Rektorátem VUT v Brně byla vyhlášena výzva ke 2. kolu výběrového řízení pro mobilitu zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ na výukové pobyty a školení v letním semestru ak. roku 2017/18, tj. od ledna 2018 do poloviny září 2018. Přihlášení do VŘ je možné prostřednictvím jednoduchého e-formuláře od 20 ...
Kurz CŽV 13.10.2017: Projektování staveb z EUROPANELu
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci celoživotního vzdělávání jednodenní kurz z oblasti dřevostaveb "Projektování staveb z EUROPANELU". Kurz se uskuteční v pátek 13. října 2017. Více informaci - viz přiložená pozvánka. Zájemci prosím kontaktujte Ing. B. Kovářovou – kovarova. ...
Kurz CŽV 12.10.2017: Dřevostavby a stavební systém EUROPANEL
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci celoživotního vzdělávání jednodenní kurz z oblasti dřevostaveb "Dřevostavby a stavební systém EUROPANEL". Kurz se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017. Více informaci - viz přiložená pozvánka. Zájemci prosím kontaktujte Ing. B. Kovářovou – ...
Kurz CŽV 09.10.2017: Balkóny, terasy a dlažba v exteriéru
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci celoživotního vzdělávání jednodenní kurz z oblasti realizace staveb za použití stavební chemie "Realizace balkonů, teras a dlažby v exteriéru". Kurz se uskuteční v pondělí 9. října 2017. Více informaci naleznete v přiložené pozvánce. Záje ...
Stipendia Fulbrightovy komise pro ak. rok 2018/19
Fulbrightova komise vypsala stipendia pro ak. rok 2018/19 určené pro pobyty amerických odborníků v ČR nebo výjezdy našich vědců do USA. Termíny uzávěrky přihlášek jsou dle typu pobytů. Více informací viz příloha ...
Erasmus+ studijní pobyty a pracovní stáže 2017/18 - 2. kolo
Je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ studijní pobyty a studentské pracovní stáže s termínem výjezdů v letním semestru 2017/18. Informace jsou k dispozici na webu nebo při osobních konzultacích u paní Ludmily Zelinkové (A219). Přihlášky jsou otevřeny v intranetu od 18. 9. 2017. Uzávěrk ...
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání ...
Řešení aplikačních úloh z matematiky II(10. 10. 2017 - 5. 12. 2017, 9 bloků), kurz CŽV
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky formou řešených příkladů. Je doporučen zejména studentům druhého ročníku, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy vysokoškolské matematiky a v oblasti využívané zákla ...
Řešení aplikačních úloh z matematiky I(10. 10. 2017 - 5. 12. 2017, 9 bloků), kurz CŽV
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky formou řešených příkladů. Je doporučen zejména studentům prvního ročníku, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy vysokoškolské matematiky a v oblasti využívané zákla ...
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy.
  • Vědy o ...
... další informace