VUT v Brně Fakulta stavební
VUT v Brně Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147
 En  Ru  
   VUT   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle 1.x   Moodle 2.x   FOO   Intranet-Z   Intranet-S   Email-S
 
 
 
VÝZNAMNÉ AKCE
 SVOČ 2014
 fakultní kolo
 BIM fórum 2014
 Revit v praxi
 NTCC 2014
 mezinárondní konference
 PBE 2014
 People, buildings, ...
 enviBUILD 2014
 mezinárodní konferecne
 Rekonstrukce FAST
 slavnostní předání areálu

ŘEŠENÉ PROJEKTY
 ESF
 řešené projekty
 ESF - EXCELENCE
 OP VK 2012-2015
 Oktaedr
 partnerství a sítě stavebnictví
 IRICoN
 ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176
 AdMaS
 Advanced Materials,
 Structures and Technologies

 
 
AKTUALITY
Výdej průkazů studentům 1. ročníků
Vydávání studentských a ISIC průkazů studentům 1. ročníků bakalářského studia v prezenční formě (studenti zapsaní do 5.9.2014) proběhne dne 18. 9. 2014 po slavnostní imatrikulaci na Pedagogicko-vědeckém oddělení FAST dle přiloženého rozpisu.
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha
5.-6.11.2014 - 36. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2014"
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební VUT v Brně pořádají již 36. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014,jejíž součástí je mezinárodní 16th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB) které se budou konat
Imatrikulace
INSTRUKTÁŽ A SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA SE USKUTEČNÍ DLE PŘILOŽENÉHO POKYNU DĚKANA Č. 16/2014.
Řešení aplikačních úloh z matematiky - KCV
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky.
ERASMUS PRACOVNÍ STÁŽ - 3. KOLO
Přijímáme přihlášky do 3. kola výběrového řízení pro pracovní stáže Etrasmus+ pro akademický rok 2014/15. Přihlášky lze podávat do 28. 9. 2014 na podatelně, osobně nebo poštou na Oddělení vnitřních a vnějších vztahů FAST.
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2014-2015
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014-15 na FAST VUT se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 11/2014.
KCV - Řešení příkladů z technické fyziky 22.9.2014 až 17.12.2014 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajícíc
Letní technická škola 3.9.2014 až 12.9.2014 (10 dnů)
Je shrnutí základních středoškolských znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači seznámí populární formou s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech a dál
 
STUDIUM NA FAST VUT
 Elektronická přihláška
 na FAST VUT v Brně
 Mimořádné stipendium
 v AR 2014/15 na FAST VUT v Brně
 Erasmus
 Aktuality pro studenty
 Studentská soutěž
 Cena doc. Milana Rochly
 LTŠ
 Letní technická škola
 Přípravka na talentové zkoušky
 Ústav architektury FAST
 Stavební výkresy
 studijní opora pro CAD a BIM

PARTNEŘI A ORGANIZACE
 BUILDING VISION Consortium
 Sdružení stavebních fakult
 International Students Club
 VUT v Brně
 Průmyslová rada
 FAST VUT v Brně
 Metrostav, a. s.
 Partner FAST VUT
 Časopis Stavební obzor
 Civil Engineering Journal
 
 ... další informace