VUT v Brně Fakulta stavební
VUT v Brně Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147
 En  Ru  
   VUT   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle 1.x   Moodle 2.x   FOO   Intranet-Z   Intranet-S   Email-S
 
 
 
VÝZNAMNÉ AKCE
 SVOČ 2014
 fakultní kolo
 BIM fórum 2014
 Revit v praxi
 NTCC 2014
 mezinárondní konference
 PBE 2014
 People, buildings, ...
 enviBUILD 2014
 mezinárodní konferecne
 Rekonstrukce FAST
 slavnostní předání areálu

ŘEŠENÉ PROJEKTY
 ESF
 řešené projekty
 ESF - EXCELENCE
 OP VK 2012-2015
 Oktaedr
 partnerství a sítě stavebnictví
 IRICoN
 ESF CZ.1.07/2.3.00/20.0176
 AdMaS
 Advanced Materials,
 Structures and Technologies

 
 
AKTUALITY
Exkurze Vodní dílo Šance
Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi Vodního díla Šance, která se uskuteční 7. 5. 2014. Během exkurze si prohlédnete korunu hráze, odběrnou věž, injekční štolu, odvodňovací štolu pod hrází, strojovnu v podhrází včetně MVE. Odjez 7. 5. 2014 v 7.00 před budovou Žižkova 17. Předpokládaný návrat v 15.00
Výpočty ve vodárenství - Základní výpočty v dopravě vody - 29. 4. 2014
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, pos
Stavební veletrhy Brno IBF 2014
se konají ve dnech 23. 4. - 26. 4. 2014. Stánek Fakulty stavební najdete v pavilonu P v přízemí. Studenti a zaměstnanci FAST jsou srdečně zváni. Registraci vstupenky zdarma je možné provést v intranetu.
Vodárenství - Doprava vody II. - 24. 4. 2014
Jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. Obsah kurzu: •Vodárenské čerpací stanice, čerpadla, navrhování čerpadel •Vodojemy, zásady navrhování vodojemů, typy vodojemů, vystrojení manipulačních komor vodojemů •Hodnocení technického stavu vodojemů a čerpacích stanic Více informací nale
 
STUDIUM NA FAST VUT
 Elektronická přihláška
 na FAST VUT v Brně
 Mimořádné stipendium
 v AR 2014/15 na FAST VUT v Brně
 Erasmus
 Aktuality pro studenty
 Studentská soutěž
 Cena doc. Milana Rochly
 LTŠ
 Letní technická škola
 Přípravka na talentové zkoušky
 Ústav architektury FAST

PARTNEŘI A ORGANIZACE
 BUILDING VISION Consortium
 Sdružení stavebních fakult
 International Students Club
 VUT v Brně
 Spolek absolventů
 FAST VUT v Brně
 Průmyslová rada
 FAST VUT v Brně
 Metrostav, a. s.
 Partner FAST VUT
 Časopis Stavební obzor
 Civil Engineering Journal
 
 ... další informace