English
2. kolo přihlášek k výjezdu v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2015/16
Od 4. 5. 2015 je otevřeno 2. kolo přihlášek k výjezdu v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2015/16 pro studijní pobyty s výjezdy v letním semestru 2015/16, tj. s nástupem na nejdříve od ledna 2016. Více viz odkaz. ...
Letní technická škola 26.8.2015 až 4.9.2015 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
KCV - Řešení příkladů z technické fyziky 21.9.2015 až 15.12.2015 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
International Summer Academy - Wismar, Německo
Partnerská univerzita Hochschule Wismar pořádá ve dnech 27. 7. až 14. 8. 2015 mezinárodní letní akademii určenou nejen pro studenty architektury, designu a umění. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2015. Informace o programu najdete v příloze. ...
Fulbrightovo stipendium - studium v USA
Studentům a absolventům VŠ, kteří k 1. 9. 2015 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování ve studiu nebo výzkumu v USA. Stipendium se uděluje na jeden rok, pobyt v USA může mít formu studia nebo práce na výzkumném projektu (např. d ...
Japonsko - stipendijní pobyty
Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií s nástupem v roce 2016. Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců jsou určena pro studijní a výzkumné pobyty pro studenty doktorských studijních programů, akademické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, příp. bakalářs ...
Fotosoutěž New lands, new friends
VUT v Brně vyhlásila další kolo fotosoutěže "New lands, new friends". Soutěž je určena pro studenty VUT, kteří vyjeli na studijní pobyt nebo pracovní stáž v letním semestru 2014/15 nebo se účastní letní školy v roce 2015. Fotosoutěž je otevřena od 21. 3. 2015 do 31. 8. 2015. Více informací včetně ...
Letní škola v Portugalsku
Partnerská univerzita Universtiy of Minho pořádá ve dnech 1. - 24. července 2015 letní školu zaměřenou na výuku portugalštiny. Uzávěrka přihlášek je 19. 6. 2015. Více informací viz příloha. ...
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha ...
... další informace