English
Letní technická škola 31.8.2016 až 9.9.2016 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky (KCV) 19.9.2016 až 13.12.2016 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Letní škola ve Splitu s konferencí
University of Split pořádá letní školu spojenou s konferencí Smart Data and Smart Cities v době od 7. do 9. září 2016. Témata kurzů z oblasti stavebnictví, architektury a geodézie: Structural Fire Engineering Analysis Water Resources and Environmental Engineering Application of Finite/Discret ...
Stipendijní pobyty v Německu
v oblasti životního prostředí jsou určené pro čerstvé absolventy magisterského studia a pro doktorské studenty. Jedná se o 6 - 12 měsíční pobyty s termínem nástupu únor/březen 2017. Uzávěrka přihlášek je 1. 8. 2016. Více informací viz příloha ...
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2016-17
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2016-17 na FAST VUT proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2016 ...
Promoce absolventů v červnu 2016
Promoce absolventů proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 11/2016 ...
Vyhlášení soutěže 19. ročník Ceny Wernera von Siemense
Byl vyhlášen 19. ročník Ceny Wernera von Siemense www.siemens.cz/cenasiemens Cena Wernera von Siemense pro rok 2016 se bude udělovat v následujících kategoriích: - Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (300 000 Kč) - Nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace (300 000 Kč) - Nejlepší pedagogic ...
Kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá z pověření MPO pravidelné Kurzy průběžného vzdělávání energetických specialistů. V I. pol. 2016 v těchto termínech: 14.-15.4.2016, 2.-3.6.2016. Přihlašování na kurzy probíhá na stránkách MPO-EnExu. Kontaktní osoba pro průběžné vzdělávání a př ...
... další informace