English
Seminář pro uchazeče o studium DSP
Ve čtvrtek dne 12. listopadu 2015 se v 12:30 hodin v aule budovy A (areál ul. Veveří) uskuteční seminář pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech (DSP) - více v příloze. ...
Cena Wernera von Siemense 2015
Cena Wernera von Siemense je opět zde! Soutěž, v níž Siemens oceňuje a podporuje českou vědu a vysoké školství, běží v plném proudu! Již 18. rok budou oceněni diplomanti, doktorandi, jejich vedoucí práce a další mladí vědci či celé vědecké týmy. V pěti kategoriích se letos můžete utkat i Vy o odm ...
Kurz CŽV: Problematika dřevěných staveb (29.10.2015)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá ve čtvrtek 29.října 2015 kurz celoživotního vzdělávání s názvem Problematika dřevěných staveb. Více info naleznete v přiloženém letáku. Kontaktní osoba Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.: kovarova.b@fce.vutbr.cz. ...
Stipendia TOP 500
Od 29. září je v informačním systému StudIS spuštěn modul "Maturitní výsledky", který se týká stipendia TOP 500. Bližší informace viz dále uvedený odkaz. ...
Erasmus+ pracovní stáž - 2. kolo
Přihlášky do 2. kola výběrového řízení pro Erasmus+ pracovní stáže na letní semestr 2015/16 lze podávat v intranetu od 5. 10. do 21. 10. 2015. Vyplněné a vytištěné přihlášky vybírá do pátku 23. 10. 2015 paní Ludmila Zelinková, A219. Základní kritéria výběrového řízení: průměr do 2,4, vysoká pravděp ...
Cena Siemens 2015
Osmnáctý ročník soutěže, v níž se oceňuje a podporuje česká věda a vysoké školství, naleznete na webu https://www.cee.siemens.com. Přihlášky do 10.11.2015 ...
Stipendia Nikoly Tesly
Nová možnost získání stipendia pro vysokoškolské studenty technických oborů - v příloze. ...
Studium v Německu - stipendium GFPS
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou školu. Nabídka je určená studentům denního studia české VŠ. Zájemce o stipendium musí ovládat německý jazyk na úrovni cca B2. Výše stipendia je 580 EUR měsíčně a bude udělováno od 1. 4. ...
Aplikovaná matematika- KCV
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí základního kurzu matematiky...více v přiloženém letáku ...
KCV aplikovaná matematika II
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie zajšťuje také ve školním roce 2015/16 kurzy pro studenty...více v přiloženém souboru ...
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha ...
... další informace