English
Objednávka studentských průkazů a průkazů ISIC
Upozorňujeme, že podmínkou pro tisk studentského a/nebo ISIC průkazu je nutné nejpozději do 31.08.2016 vložit fotografii v elektronické podobě do informačního systému. Podrobnosti naleznete na stránce www.vutbr.cz/prukazy. Průkazy se budou vydávat v den imatrikulace, tj. 15.09.2016. Pokud ne ...
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v kombinované formě studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů v kombinované formě studia naleznete v příloze. ...
Letní technická škola 31.8.2016 až 9.9.2016 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky (KCV) 19.9.2016 až 13.12.2016 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční formě studia naleznete v příloze. ...
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2016-17
Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akad. rok 2016-17 na FAST VUT proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 12/2016 ...
Vyhlášení soutěže 19. ročník Ceny Wernera von Siemense
Byl vyhlášen 19. ročník Ceny Wernera von Siemense www.siemens.cz/cenasiemens Cena Wernera von Siemense pro rok 2016 se bude udělovat v následujících kategoriích: - Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (300 000 Kč) - Nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace (300 000 Kč) - Nejlepší pedagogic ...
... další informace