English
Free Movers pro studenty - přihlášky pro kal. rok 2018
Přihlášky do 1. kola výběrového řízení na Free Movers pobyty (studium, stáže, letní školy) pro kalendářní rok 2018 jsou otevřeny v intranetu od 21. 11. do 15. 12. 2017. Instrukce viz webové stránky Studium – Studium v zahraničí – Free Movers ...
Erasmus+ pro studenty - přihlášky pro rok 2018/19
Přihlášky do 1. kola výběrového řízení na Erasmus+ studijní pobyty a pracovní stáže pro akademický rok 2018/19 pro studenty jsou otevřeny v intranetu od 21. 11. do 15. 12. 2017. Instrukce viz webové stránky Studium – Studium v zahraničí – Erasmus+ ...
Jarní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie), 3.3. až 14.4.2018 (6 bloků), kurz CŽV
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám. ...
... další informace