English
Imatrikulace a instruktáž
Studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů „Stavební inženýrství“, „Geodézie a kartografie“, „Architektura pozemních staveb“ a "Městské inženýrství" v prezenční formě studia zapsaní do 31. 8. 2015 (včetně) se povinně zúčastní instruktáže o studiu spojenou s poučením o BOZP, PO a o nakládán ...
Průkazy pro studenty 1. ročníků
Důležité informace pro studenty 1. ročníků prezenční i kombinované formy týkající se průkazů naleznete v příloze ...
PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ NA FAST VUT V BRNĚ
TERMÍNY KURZŮ PRO PRVNÍ POLOLETÍ R. 2015 JSOU VYPSÁNY. PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM ENEXU. Registrace do kurzů průběžného vzdělávání energetických specialistů se provádí výhradně přes systém ENEX provozovaný MPO. Kurzy jsou určeny především pro energetické specialisty evidované MPO v soula ...
Stipendia Nikoly Tesly
Nová možnost získání stipendia pro studenty VŠ technického zaměření - v příloze. ...
Zápisy ke studiu v září 2015
Zápisy k řádnému studiu na Fakultě stavební VUT v Brně pro uchazeče, kteří budou konat státní maturitu na podzim 2015, se uskuteční dle Rozhodnutí děkana č. 1/2015 - v příloze ...
Upozornění - zápisy do magisterského studia
Studenti, kteří jsou přijati do navazujících studijních magisterských programů a dosud se nezapsali do studia, neprodleně kontaktují referentku pro příslušný obor a domluví si individuální zápis do studia. Rozhodnutí o přijetí obdrží přijatí uchazeči u zápisu. ...
Informace pro studenty 1. ročníků kombinovaná forma studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia v kombinované formě jsou uvedeny v příloze. ...
Informace pro studenty 1. ročníků prezenční forma studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia v prezenční formě jsou uvedeny v příloze. ...
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2015/16
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2015/2016 se uskuteční dle Pokynu děkana č. 11/2015 - viz příloha. ...
Úřední hodiny na PVO v období letních prázdnin
Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2015 budou uskutečňovány dle Pokynu děkana č. 9/2015 - v příloze. ...
Letní technická škola 26.8.2015 až 4.9.2015 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
KCV - Řešení příkladů z technické fyziky 21.9.2015 až 15.12.2015 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha ...
... další informace