English
Kurz CŽV: 08.03.2018 - Školení operativního managementu
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá dne 8. března 2018 kurz CŽV "Školení operativního managementu". Jde o kurz, který je zaměřen na práva a povinnosti při práci stavbyvedoucího. Bližší informace o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. V případě zájmu kontaktujte Ing. B. Kovářovou, ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 3. 3. AŽ 14. 4. 2018 (6 BLOKŮ), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. ...
Letní škola v Lotyšsku
Riga Technical University pořádá letní školu na téma "Sustainable Construction - from Traditions to Innovations" v době od 19. do 30. 8. 2018. Přihlášky je možné podávat do 18. 5. 2018. Více informací viz příloha ...
Kurz CŽV: 09.03.2018 - Systém managementu kvality
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá dne 9.března 2018 kurz CŽV "SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY PODLE ČSN EN ISO 9001:2016". Jde o kurz podle nového vydání normy z roku 2016. Bližší informace o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. V případě zájmu kontaktujte Ing. B. Kovářovou, Ph.D.: k ...
Přednáška optimalizace dopravních tras
V rámci své cesty bude mít Assoc. prof. Uroš Klanšek, Ph.D. z University of Maribor (Slovinsko) svou přednášku na téma "Optimální plánování dopravních tras v managementu staveb" v pondělí 12.2.2018, učebna C339, 12:00 - 13:40 hod. Na přednášku bude navazovat Workshop, který proběhne ve středu 14.2. ...
Letní škola v Dánsku
Partnerská univerzita VIA University College nabízí 2 - 3 týdenní kurzy v Letní škole v období července a srpna 2018. Poplatky za letní školu se různí, u partnerských univerzit je studentům nabízena sleva. Uzávěrka přihlášek je 1. 5. 2018. Více informací viz příloha ...
Studijní stipendium GFPS - Německo
Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Stipendium ve výši 600,-- EUR měsíčně je určeno pro zimní semestr 2018/19. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. 2018. Více informací v ...
Promoce absolventů v únoru 2018
Promoce absolventů v únoru 2018 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 1/2018. ...
Letní škola - restaurování historické budovy - Rumunsko
Transylvanie Trust pořádá mezinárodní letní workshop restaurování historické budovy, konkrétně zámku Bánffy v Rumunsku, v době od 29. 7. do 11. 8. 2018. Registrační poplatek je 300,-- EUR. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2018. Zájemci mohou na FAST požádat o příspěvek z RP. Informace u paní L. Zelinkov ...
... další informace