English
Informace pro studenty 1. ročníků kombinovaná forma studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia v kombinované formě jsou uvedeny v příloze. ...
Informace pro studenty 1. ročníků prezenční forma studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia v prezenční formě jsou uvedeny v příloze. ...
INFORMACE K ZÁPISU DO OBORU „R“ - 2015
INFORMACE K ZÁPISU DO OBORU „R“ pro 1. ročník navazujícího magisterského studia 2015/2016 PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE "Dotazník s informacemi pro jednání se stavebními firmami k uzavření - Dohody o zabezpečení odborné praxe a o dalších ujednáních". ...
Stipendium DBU - stáže pro absolventy v Německu
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty ...
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2015/16
Zápisy ke studiu pro akad. rok 2015/2016 se uskuteční dle Pokynu děkana č. 11/2015 - viz příloha. ...
Úřední hodiny na PVO v období letních prázdnin
Úřední hodiny na Pedagogicko-vědeckém oddělení v období červenec-srpen 2015 budou uskutečňovány dle Pokynu děkana č. 9/2015 - v příloze. ...
Letní technická škola 26.8.2015 až 4.9.2015 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
KCV - Řešení příkladů z technické fyziky 21.9.2015 až 15.12.2015 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Fulbrightovo stipendium - studium v USA
Studentům a absolventům VŠ, kteří k 1. 9. 2015 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování ve studiu nebo výzkumu v USA. Stipendium se uděluje na jeden rok, pobyt v USA může mít formu studia nebo práce na výzkumném projektu (např. d ...
Upozornění pro studenty přijíždějící ze zahraničí týkající se eboly
Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA - viz příloha ...
... další informace