English
Snídaně v Colasu
Máte zájem zjistit, jak to funguje ve velké stavební firmě? Připravili jsme pro vás ve čtvrtek 12. 5. 2016 exkurzi ve společnosti Colas CZ s návštěvou stavby, kde můžete blíže poznat naši práci. Přihlaste se do 9. 5. 2016 na email katerina.babickova@colas.cz! ...
DAYLIGHT RESEARCH - přednáška Assoc. Prof. Dr. G. J. Hordijk
V úterý 3. 5. 2016 se v zasedací místnosti ústavu PST D317 uskuteční přednáška na téma Daylight Research. Přednášející je paní doc. G. J. Hordijk z Delft University of Technology z Nizozemí. ...
Letní technická škola 31.8.2016 až 9.9.2016 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to bud´vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky (KCV) 19.9.2016 až 13.12.2016 (13 bloků)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Letní škola ve Skotsku
Partnerská univerzita University of the West of Scotland pořádá v době od 4. 7. do 12. 8. 2016 letní školu. Přihlášky je možné podávat do 31. 5. 2016. Informace o programu a ceně viz příloha. ...
BLUE AWARD - mezinárodní studentská soutěž
Partnerská univerzita TU Wien (Department of Spatial and Sustainable Design) organizuje mezinárodní studentskou soutěž Blue Award v oblasti architektury, regionálního plánování, urbanismu a stavebnictví. Projekty je možné podávat do 10. května 2016. Vyhlášení výsledků včetně katalogu presentací a vý ...
Kurzy CŽV: Průvodce dřevostavbami (11.05., 01.06. a 08.06.2016)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá kurzy CŽV: (I) Nauka o dřevě a základní parametry správného projektování dřevostaveb, (II) Rámové dřevostavby a (III) Masivní a skeletové dřevostavby. Podrobný obsah kurzů, možnosti přihlášení se, ceny kurzů atd. jsou uvedeny v přiloženém letáčku ...
Kurz průběžného vzdělávání energetických specialistů
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně pořádá z pověření MPO pravidelné Kurzy průběžného vzdělávání energetických specialistů. V I. pol. 2016 v těchto termínech: 14.-15.4.2016, 2.-3.6.2016. Přihlašování na kurzy probíhá na stránkách MPO-EnExu. Kontaktní osoba pro průběžné vzdělávání a př ...
Kurz: Elektrotechnická zařízení budov
Ústav TZB FAST VUT v Brně pořádá od února 2016 v rámci CŽV dva osmitýdenní kurzy BT 053 Elektrotechnická zařízení budov, které budou ukončeny zkouškou z Vyhlášky č. 50/1978 Sb.ve znění Vyhlášky č.98/1982 Sb. - odborná způsobilost v elektrotechnice. Veškeré podrobnosti viz stránky ústavu TZB Kontak ...
Rektorský den
Při příležitosti Dne sportu na VUT se dne 18. května 2016 uskuteční rektorský den - viz příloha Rozhodnutí rektora č. 8/2016. ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY - Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie (5.3. až 16.4.)
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2016–2017 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám. ...
... další informace