English
Zahraniční stáž – Francie
Budete končit Fakultu stavební v magisterském programu a rádi byste získali zahraniční zkušenosti s perspektivou jistoty práce po návratu? Nabízí se financovaná stáž do Francie podporovaná skupinou Colas Česká Republika ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím. Více v přiloženém souboru. ...
Přihlášky - Erasmus+ 2017/18 a Free Movers 2017
Od 21. 11. do 15. 12. 2016 mohou studenti podávat v intranetu přihlášky do výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ a pracovní stáže Erasmus+ pro ak. rok 2017/18 a studentské pobyty Free Movers pro kalendářní rok 2017. Další informace viz příloha a webové stránky FAST. ...
Kurz CŽV 02. 12. 2016: Systém managementu kvality podle ČSN EU 9001:2016
Cílem kurzu je osvojit si současné světové nástroje zdokonalování jakosti v organizaci. Absolventi budou schopni zavádět a zdokonalovat systém managementu jakosti podle ISO 9001:2016. Na základě osvědčení budou schopni vykonávat funkci manažera jakosti v organizaci. ...
... další informace