english
sekce
Fakulta stavební VUT v Brně
menu
Aktuality - Úřední deska
Základní informace - Základní informace o ústavu
Studium - Informace o studiu
Věda a výzkum - Přehled projektů
Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů
Publikace - Skripta, Knihy, Články, Literatura
Historie - Stručná historie ústavu
Zaměstnanci - Personální složení ústavu
Kontakt - Kde nás najdete

Věda a výzkum - seznam řešených projektů

Specifický vysokoškolský výzkum

Kalibrace zařízení pro měření teploty kolejnic
Řešitel: Ing. Tomáš Říha
Doba řešení projektu: 2012 - 2013

Nelineární analýza ohybových momentů na betonových pražcích a ověření výsledků měřením in situ
Řešitel: Ing. Dana Hubáčková
Doba řešení projektu: 2012 - 2013

Projekty podporované Technologickou agenturou České Republiky (TAČR)

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění - projekt TA01031297
Řešitel za VUT v Brně: prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Další osoby, podílející se na řešení projektu: prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc., doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2011 - 2015

Vývoj hybridního železničního mostu rezistentního v záplavových územích - projekt TA02030380
Řešitel za VUT v Brně: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Další osoby, podílející se na řešení projektu: Ph.D., doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D., doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.
Doba řešení projektu: 2012 - 2014

Pražce s pružnou ložnou plochou - projekt TA01031173
Řešitel za VUT v Brně: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Další osoby, podílející se na řešení projektu: Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D., Ing. Richard Svoboda, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2011 - 2013

Projekty podporované Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Inovace výukové akusticko-vibrační laboratoře - projekt 797_2012 - A
Řešitelé: prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D., Ing. Dagmar Donaťáková, prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
Doba řešení projektu: 2012 - 2013
Odkaz na webové stránky podrobně zabývající se tímto projektem

Hodnocení akustických informačních systémů v železniční dopravě - projekt 1416 - tématický okruh G1
Řešitelé: Ing. Michal Volštát, Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ing. Tomáš Říha
Doba řešení projektu: 2013
Odkaz na webové stránky podrobně zabývající se tímto projektem

Projekty podporované ESF a MŠMT - Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů (CEPRI) - projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0301
Řešitel: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.
Další osoby, podílející se na řešení projektu za UŽKS: Ing. Richard Svoboda, Ph.D
Doba řešení projektu: 2012 - 2015