Česky
Zápisy ke studiu 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu přijatých uchazečů do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia naleznete v příloze. ...
Promoce absolventů červen 2018
Promoce absolventů Fakulty stavební VUT se uskuteční ve dnech 27. - 29. června 2018 dle přiloženého Pokynu děkana č. 8/2018. ...
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibli ...
Studentská soutěž České agentury pro standardizaci
Česká agentura pro standardizaci vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN. Více na www.agentura-cas.cz. ...
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy. Vědy o neživé přírodě. Humanitní ...
Mezinárodní vědecká konference People, Buildings and Environment 2018
Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT si Vás dovoluje pozvat na 13. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference "People, Buildings and Environment 2018", pořádané ve spolupráci s Riga Technical University. Sborník konference bude indexován v databázi SCOPUS. Více informací naleznete v přilož ...
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž na změnu kulturního a historického kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli. Uzávěrka 1.kola soutěže je 31.srpna 2018. Podrobné podmínky najdete na www.litomysl.cz, v sekci Podnikatel - výběrová řízení. ...
Cena Edwards 2018
Ukaž své schopnosti! Přihlas svou diplomovou práci do soutěže Cena Edwards a vyhraj 20 000 korun! O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti, kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci. Diplomové práce zhodnotí odborná porota z hlediska originality a inovativnosti v oboru a vybere ty nejlepší! ...
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV). ...
... další informace