Česky
STAVTE S YQ
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ČR ZÁK. Č. 89/2012 A PODLE OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA SR ZÁK. Č. 40/1964 Téma: VĚŽOVÝ DŮM JAKO DOMINANTA RODÍCÍHO SE „UMĚLECKÉHO“ PĚŠÍHO BULVÁRU S KRÁČEJÍCÍ SOCHOU TRIFOTA A ZNÁMOU GALERIÍ ...
ČEEP Student - STUDENTSKÁ CENA ENVIROS 2017
Studenti se mohou přihlásit se svými diplomovými, bakalářskými nebo semestrálními pracemi, které byly konzultovány v období od 1. 1. 2017 do 30.6. 2017. Termín přihlášení je do 30. 10. 2018. Zvláštní peněžní odměny přislíbili svým studentům rovněž rektoři ČVUT, VUT, VŠB, TUL a ZCU. ...
STAVEBNÍ ZÁKON A ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 2018
ODBORNÝ GARANT: Ing. Barbora Kovářová, PhD. ŠKOLITELÉ: Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Karpíšková – absolventka právnické fakulty Masarykovy univerzity, 10 let praxe jako právník stavebního úřadu, praxe v poskytování právní poradenství v oblasti stavebního práva pro jednotlivce i fyzické a právnické osoby, ...
PROBLEMATIKA DŘEVĚNÝCH STAVEB
ŠKOLITELÉ: zástupci společností: OK PYRUS, s.r.o. Ing. Barbora Kovářová, Ph.D., TERMÍN KURZU: 8.11.2018 DÉLKA KURZU: 6 hodin (10.00-16.00 hod.) MÍSTO KONÁNÍ: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. •kovarova.b@fce.vutbr.cz •541147968, mob.7301668 ...
Odborná exkurze - výstavba dálnice D1 0137 Přerov – Lipník
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb ve spolupráci s firmou SKANSKA si Vás dovoluje pozvat na odbornou exkurzi silničního stavitelství - na akci: Výstavba dálnice D1 0137 Přerov – Lipník Termín konání: pátek 19. 10. 2018, odjezd 8:00 hod., ul. Žižko ...
#brno2050 Tvořte s námi město pro příští generace
Jaké bude Brno v roce 2050? Co nás čeká v nejbližších 10 letech? Co město chystá do roku 2020? Máme plán. Přijďte se podívat, co je před námi. Od 26. září do 30. října 2018 je pro vás v brněnském Urban centru připravena výstava, na které se dozvíte, co se Brně chystá a na jaké projekty se můžete ...
Erasmus+ studentské pracovní stáže 2018/19 - 3. kolo
Institucionální koordinátor programu Erasmus+ vyhlásil 3. kolo výběrového řízení na studentské pracovní stáže v ak. roce 2018/19 s realizací od listopadu 2018. Přihlášky jsou pro studenty FAST otevřeny v intranetu od 18. 9. do 28. 10. 2018. Více informací viz webové stránky FAST - studium - studium ...
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibli ...
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy. Vědy o neživé přírodě. Humanitní ...
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV). ...
... další informace