Česky
Výzkum Ekonomické efekty přítomnosti studentů v Brně
Obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na výzkumu Ekonomické efekty přítomnosti studentů v Brně. Stejný výzkum byl již zpracováván v letech 2012, 2014 a 2016, letošní rok na ně tedy periodicky navazuje. Jedná se zejména o informace, odkud studenti pocházejí, kde v Brně bydlí, jaké mají k dispozic ...
Mobilitní programy pro studenty - výběrová řízení
Jsou vyhlášená výběrová řízení na Erasmus+ studijní pobyty pro ak. rok 2019/20, pro Erasmus+ pracovní stáže pro letní semestr 2018/19 a pro pobyty Free Movers pro kalendářní rok 2019. Více informací viz web FAST - Studium - Studium v zahraničí. Přihášky jsou v intranetu otevřeny do 3. 1. 2019. ...
VÝSTAVA: JEDEME V TOM SPOLU - Plán mobility Brno
CO SE MÁ ZLEPŠIT V BRNĚNSKÉ DOPRAVĚ? JAKÁ JE VIZE MOBILITY 2050? ZNÁTE STRATEGICKÉ CÍLE MĚSTA BRNA V OBLASTI MOBILITY? SEZNAMTE SE S PLÁNEM MOBILITY. Na aktuální výstavě v Urban centru se mají návštěvníci možnost seznámit s Plánem mobility města Brna – respektive jeho návrhovou částí a vizí mo ...
prof. Hideo Koide 5. 12. 2018 9:45 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku "Uniaxial tensile test of using cylindrical concrete specimen", kterou s podporou projektu Internacionalizace laskavě přednese expert na poli unikátních lomových experimentů v oblasti betonu prof. Hideo Koide ve středu dne 5. 12. 2018 v zasedací míst ...
Doplňující pedagogické studium
Ústav společenských věd Fakulty stavební chce otevřít od února 2019 již 49. běh Doplňujícího pedagogického studia (DPS) pro zájemce o získání učitelské způsobilosti pro výuku odborných předmětů na středních skolách. Je určeno zejména pro studenty naší fakulty, ale přihlásit se mohou i uchazeči odjin ...
Fotosoutěž - Technika je IN
Byl vyhlášen další ročník fotosoutěže na téma "Technika je IN, kdekoliv jsem" - vystihující studenta/tku VUT na zahraničním studijním pobytu, pracovní stáži nebo letní škole. Do soutěže je možné posílat fotografie do 31. 12. 2018 na e-mail soutez@ro.vutbr.cz Oficiální vyhlášení výsledků bude na z ...
STAVTE S YQ
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ČR ZÁK. Č. 89/2012 A PODLE OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA SR ZÁK. Č. 40/1964 Téma: VĚŽOVÝ DŮM JAKO DOMINANTA RODÍCÍHO SE „UMĚLECKÉHO“ PĚŠÍHO BULVÁRU S KRÁČEJÍCÍ SOCHOU TRIFOTA A ZNÁMOU GALERIÍ ...
... další informace