Course Details

Doctoral seminar VI (PST)

Academic Year 2023/24

DH06 course is part of 3 study plans

D-P-C-SI (N) / PST Winter Semester 4th year

D-K-C-SI (N) / PST Winter Semester 4th year

D-K-E-SI (N) / PST Winter Semester 4th year

Průběžné zpracovávání vlastních aktuálních poznatků studenta z problematiky vybraného tématu zaměření oboru Pozemní stavby. Postupné dokončování studentovy práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Pravidelná aktivní účast studenta na tuzemských popř. zahraničních odborných akcích (semináře, konference, kongresy), a to nejen s cílem získání dalších nejnovějších odborných poznatků i kontaktů, ale i jeho vlastních zkušeností při prezentaci výsledků své tvůrčí odborné práce.
Při odborné tvůrčí činnosti bude student školitelem veden k účelné a účinné spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi a bude pověřen samostatným řešením dílčích problémů vědecko-výzkumných projektů. Absolvováním doktorských seminářů, syntézou studiem nabytých vědomostí a výsledků vlastní tvůrčí práce, získá student předpoklady v vypracování doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Course Guarantor

Institute

Objective

In these doctoral seminars, guided by a supervisor, students fill in and deepen more knowledge of the theory and technical information from the selected areas of issues that are closely relating to the selected topic and technical aims of the future dissertation thesis. On the basis of an analysis of gained knowledge and skills they carry out experiments, evaluate and process their own gained outcomes. Students prepare theoretically defendable conclusions that will be formulated and presented to the expert public. In the final phase of the study students are provided with real conditions for working their thesis up which brings new information in a discipline of their interest.

Syllabus

1. – 13. Week: Drawing up the theoretical part of the thesis and processing data files from experimental measurements and simulations. Support of a second year PhD student of similar research background, carrying out of experiments and/or simulations. Publications. Attendance at conferences, congresses etc. Defence of the final project report.

Prerequisites

Knowledge at the level of a graduate student of building construction study programme.
Experience is an advantage.

Language of instruction

Czech

Credits

14 credits

Semester

winter

Forms and criteria of assessment

course-unit credit

Specification of controlled instruction, the form of instruction, and the form of compensation of the absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Offered to foreign students

Not to offer

Course on BUT site

Seminar

13 weeks, 6 hours/week, compulsory