Course Details

Spatial data acquisition and processing

DEB056 course is part of 4 study plans

Ph.D. full-t. program DPC-GK compulsory-elective Winter Semester 1st year 8 credits

Ph.D. combi. program DKC-GK compulsory-elective Winter Semester 1st year 8 credits

Ph.D. full-t. program DPA-GK compulsory-elective Winter Semester 1st year 8 credits

Ph.D. combi. program DKA-GK compulsory-elective Winter Semester 1st year 8 credits

U každé technologie je nutno si uvědomit tyto skutečnosti: Konstrukce přístroje/systému, parametry použitých snímačů a měřících jednotek s ohledem na použití, přesnostní charakteristiky. Ekonomické a časové náklady. integrace s ostatními technologiemi.

Course Guarantor

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Institute

Institute of Geodesy

Learning outcomes

Students will gain knowledge and skills in creating 3D point clouds and mesh models of objects based on 3D laser scanning technology and images taken by the close-range terrestrial and aerial photogrammetry (using UAV). Students will gain the ability to include the entire production line for the creation of the resulting 3D models for engineering purposes, including the assessment of the geometric accuracy of the resulting models and georeferencing into a national coordinate system.

Prerequisites

Velmi dobré znalosti o výše zmíněných technologiích z bakalářského a magisterského studia.

Planned educational activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Forms and criteria of assessment

The subject is completed by examining and processing the data sample.

Specification of controlled instruction, the form of instruction, and the form of compensation of the absences

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Lecture

3 hours/week, 13 weeks, elective

Syllabus of lectures

1. Polární metoda, automatizovaný sběr dat pro monitoring.
2. Globální navigační satelitní systémy.
3. Fotogrammetrické metody.
4. Laserové skenování.
5. Mobilní mapovací systémy.
6. Speciální systémy – distanční kamery, SLAM.
7. Metody zpracování geodetických dat.
8. Metody zpracování dat z laserových skenerů.
9. Metody zpracování fotogrammetrických dat.
10. Nástroje na analýzu výsledků, vyhledání odlehlých měření.
11.–13. Konzultace pro aktuální témata a zpracování výběrového souboru dat.
a kvality výsledného modelu, předávka výsledků